НА ДОПОМОГУ СТОМАТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2018р.

 1. Аналіз методів оцінки та впливу полірованості композитних матеріалів на функціональний прогноз реставрацій / С.Б. Костенко [и др.] // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 1. — С. 13-22
 2. Видойник О.Я. Результати стоматологічного обстеження дітей, хворих на бронхіальну астму / О.Я. Видойник // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 1. — С. 45-49
 3. Гевкалюк Н.О. Фітопрепарат «Ресверазин» у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту / Н.О. Гевкалюк // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 1- С. 4-8

 1. Дєньга О.В. Показники жирової маси тіла при хронічному генералізованому пародонтиті на фоні метаболічного синдрому / О.В. Дєньга, Т.А. Пиндус, С.А. Шнайдер // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 1- С. 9-12
 2. Ефективність застосування NBF Gingival Gel у лікуванні пацієнтів із хронічним катаральним гінгівітом / Т.О. Петрушанко [та ін.] // Запорожский медиинский журнал. — 2018. — Том 20 N 2- С. 216-220
 3. Мандич О.В. Індексна оцінка стану тканин пародонта в осіб молодого віку з хронічним катаральним гінгівітом на тлі скупчення зубів / О.В. Мандич // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 1- С. 23-28
 4. Марченко А.В. Зв’язки лінійних розмірів, необхідних для побудови коректної форми зубної дуги з одонтометричними й кефалометричними показниками дівчат-мезоцефалів із ортогнатичним прикусом / А.В. Марченко // Клінічна стоматологія. — 2018. — N1 — С. 50-59
 5. Масюк Н.Ю. Влияние стресса на твердые ткани зуба [Электронный ресурс] / Н.Ю. Масюк, И.В. Городецкая // Вестник Витебского Государственного медицинского университета». — 2018. — Т. 17 № 2. — С. 7-19
 6. Низкие клинические коронки зубов и их встречаемость у пациентов с различными видами прикусов [Электронный ресурс] / М.С. Сердюков [и др.] // Вестник Витебского Государственного медицинского университета». — 2018. — Т. 17 № 1. — С. 100-106
 7. Пюрик Я.В. Кісткова репарація щелеп під впливом суміші біоактивного скла й аутологічного кісткового мозку / Я.В. Пюрик, Х.В. Погорецька, Л.О. Пацкань // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 1- С. 37-44
 8. Романова Ю.Г. Вплив комбінованого застосування антиоксидантів при патології пародонта в жінок із синдромом полікістозу яєчників / Ю.Г. Романова, С.В. Дізік // Запорожский медиинский журнал. — 2018. — Том 20 N2 — С. 221-225
 9. Романова Ю.Г. Этиопатогенетическое обоснование применения лечебно-профилактического комплекса у пациентов с хронической герпетической инфекцией, нуждающихся в дентальной имплантации / Ю.Г. Романова, А.В. Беда // Запорожский медиинский журнал. — 2018. — Том 20 N 1. — С. 138-142
 10. Сидорак Х.Т. Вплив хемо-механічної обробки кореневого каналу на мікротвердість дентину / Х.Т. Сидорак // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 1. — С. 29-36
 11. Фисюнов А.Д. Применение композитно-армированных культевых штифтовых вкладок для замещения дефектов твердых тканей зубов [Электронный ресурс] / А.Д. Фисюнов, С.П. Рубникович // Вестник Витебского Государственного медицинского университета». — 2018. — Т. 17 № 1. — С. 91-99
 12. Щерба В.В. Роль дисфункції щитоподібної залози у патогенезі генералізованого пародонтиту (огляд літератури) / В.В. Щерба, М.М. Корда // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 1- С. 60-71
 13. Ярова С.П. Современные концепции лечения начального кариеса зубов / С.П. Ярова, В.В. Саноян // Запорожский медиинский журнал. — 2018. — Том 20 N 2. — С. 280-284