НА ДОПОМОГУ СТОМАТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2018р.

 1. Аналіз методів оцінки та впливу полірованості композитних матеріалів на функціональний прогноз реставрацій / С.Б. Костенко [и др.] // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 1- С. 13-22
 2. Видойник О.Я. Результати стоматологічного обстеження дітей, хворих на бронхіальну астму / О.Я. Видойник // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 1- С. 45-49
 3. Гевкалюк Н.О. Фітопрепарат «Ресверазин» у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту / Н.О. Гевкалюк // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 1- С. 4-8

 1. Дєньга О.В. Показники жирової маси тіла при хронічному генералізованому пародонтиті на фоні метаболічного синдрому / О.В. Дєньга, Т.А. Пиндус, С.А. Шнайдер // Клінічна стоматологія. — 2018. — N — С. 9-12
 2. Мандич О.В. Індексна оцінка стану тканин пародонта в осіб молодого віку з хронічним катаральним гінгівітом на тлі скупчення зубів / О.В. Мандич // Клінічна стоматологія. — 2018. — N1- С. 23-28
 3. Марченко А.В. Зв’язки лінійних розмірів, необхідних для побудови коректної форми зубної дуги з одонтометричними й кефалометричними показниками дівчат-мезоцефалів із ортогнатичним прикусом / А.В. Марченко // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 1- С. 50-59
 4. Нідзельський М.Я. Профілактика больового синдрому при користуванні знімними протезами / М.Я. Нідзельський, Н.В. Цветкова, В.М. Соколовська // Український стоматологічний альманах. — 2017. — № 3. — С. 26-28
 5. Пономаренко В.О. Віддалені результати незнімного протезування хворих похилого віку з повною вторинною адентією нижньої щелепи з опорою на імплантати / В.О. Пономаренко, М.В. Хребор, Ю.І. Силенко // Український стоматологічний альманах. — 2017. — № 3. — С. 29-31
 6. Пюрик Я.В. Кісткова репарація щелеп під впливом суміші біоактивного скла й аутологічного кісткового мозку / Я.В. Пюрик, Х.В. Погорецька, Л.О. Пацкань // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 1- С. 37-44
 7. Сидорак Х.Т. Вплив хемо-механічної обробки кореневого каналу на мікротвердість дентину / Х.Т. Сидорак // Клінічна стоматологія. — 2018. — N 1- С. 29-36
 8. Федорова О.В. Можливості використання системи комп’ютерного аналізу оклюзійних контактів при ортопедичному лікуванні пацієнтів із вторинними зубощелепними деформаціями (огляд літератури) / О.В. Федорова // Український стоматологічний альманах. — 2017. — № 3. — С. 49-52
 9. Чухрай Н.Л. Мікротвердість емалі зубів із різними рівнями резистентності / Н.Л. Чухрай, В.А. Винар // Український стоматологічний альманах. — 2017. — № 3. — С. 5-9