НА ДОПОМОГУ СТОМАТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.2 2019р.

 1. Базисна литтєва пластмаса на основі метилметакрилату «Стомаліт»: інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вип. 36. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 2. Генетические предикторы риска развития сочетанного течения кариеса и хронического катарального гингивита у детей / И.А. Трубка [и др.] // Патологія. — 2018. — Т. 15 № 2. — С. 154-160
 3. Діагностично-лікувальний комплекс підготовки дітей до кісткової пластики альвеолярного відростка та їх післяопераційне ведення: інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вип. 19. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 4. Застосування пристрою для визначення паралельності розташування зубів у стоматологічній практиці: інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вип. 21. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 5. Лісецька І.С. Клінічний стан та особливості мікробіоценозу тканин пародонта у підлітків із катаральним гінгівітом та хронічним гастродуоденітом / І.С. Лісецька, М.М. Рожко, Р.В. Куцик // Современная педиатрия. — 2018. — № 5. — С. 20-25
 6. Підвищення ефективності лікування хворих на генералізований пародонтит шляхом використання в комплексній терапії ліпосомальної форми фосфатидилхоліну: інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вип. 29. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 7. Посадова інструкція гігієніста зубного (код КП 3231) // Практика управління медичним закладом. — 2018. — № Спецвипуск 1 півріччя. — С. 56-59
 8. Посадова інструкція лікаря зубного (код КП 3231) // Практика управління медичним закладом. — 2018. — № Спецвипуск 1 півріччя. — С. 52-56
 9. Пристрій для полімеризації акрилової пластмаси за допомогою ультразвуку: інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вип.22. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 10. Спосіб визначення типу росту нижньої щелепи у пацієнтів з аномаліями прикусу ІІ класу за Енгелем: інформю лист з проблеми «Стоматологія». Вип. 33. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 2 с.
 11. Спосіб комплексного лікування генералізованого пародонтиту в пацієнтів з гіпертонічною хворобою: інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вип. 30. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 12. Спосіб лікування ксеростомії, поєднаної з глосодинією: інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вип. 26. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 13. Спосіб лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей та підлітків: інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вип. 23. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 14. Спосіб місцевого лікування запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота і тканин пародонта: інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вип. 28. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 15. Спосіб підвищення ефективності лікування генералізованого пародонтиту асоційованого з цукровим діабетом 2 типу та автоімунним тиреоїдитом: інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вип. 20. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 6 с.
 16. Спосіб прогнозування інтраопераційної крововтрати при артеріовенозних мальформаціях з ураженням щелеп: інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вип. 17. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 17. Трубка І.О. Застосування лікувально-профілактичного комплексу при карієсі та гінгівіті у дітей шкільного віку / І.О. Трубка // Здоровье ребенка. — 2018. — Т. 13 № 4. — С. 31-37
 18. Фіксація шини на травмованих зубах залежно від сформованого їх кореня: інформ. лист з проблеми «Стоматологія». Вип. 37. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 4 с.