НА ДОПОМОГУ РЕНТГЕНОЛОГУ-РАДІОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2018 р. 

 1. Бережной В. В. Использование лучевых и радиоизотопных методов для диагностики ювенильных артритов (аналитический обзор) / В.В. Бережной, Ю.И. Бондарец // Современная педиатрия. — 2018. — № 2. — С. 71-80
 2. Вміст VEGE, ЦОГ-2, ПГЕ-2 у сироватці крові хворих на пухлини голови та шиї в динаміці конформної променевої терапії / Н.В. Білозор [та ін.] // Український радіологічний журнал. — 2018. — N 2. — С. 93-98
 3. Грязов А.А. Сопоставление динамически чувствительной магнитно-резонансной томографической перфузии и неинвазивной артериальной спинмаркировки в диагностике степени злокачественности глиом / А.А. Грязов // Український радіологічний журнал. — 2018. — N 2. — С. 74-79

 1. Досвід застосування HDR-брахітерапії в лікуванні злоякісних пухлин шкіри, слизової оболонки ротової порожнини, прямої кишки, анального каналу / М.В. Соколовська [та ін.] // Український радіологічний журнал. — 2018. — N 2. — С. 70-73
 2. Іванкова В.С. Переваги сучасних технологій у променевій терапії онкологічних захворювань / В.С. Іванкова // Український радіологічний журнал. — 2018. — N 2. — С. 83-87
 3. Клінічний випадок лікування раку шкіри носа. Оперувати чи опромінювавати? / Ю.О. Доля [та ін.] // Український радіологічний журнал. — 2018. — N 2. — С. 124-125
 4. Конопліцький B.С. Променева діагностика порушень положення та фіксації товстої кишки у дітей / B.С. Конопліцький, О.А. Лукіянець // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 171-177
 5. Красносельский Н.В. Принципы минимизации хирургической травмы при раке грудной железы и возможности реконструкции / Н.В. Красносельский, А.Н. Белый // Український радіологічний журнал. — 2018. — N 2. — С. 99-101
 6. Красносельский Н.В. Роль интервенционной радиологии в лечении кровотечений у больных с опухолевыми образованиями головы и шеи / Н.В. Красносельский, Г.В. Гречихин, С.Н. Балака // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 119-122
 7. Луховицька Н.І. Сьогодення і перспективи радіоізотопної діагностики у клінічній практиці в Україні. Частина 2 / Н.І. Луховицька, Г.В. Кулініч // Український радіологічний журнал. — 2018. — N 2. — С. 106-112
 8. Морфологічні особливості загоєння місцевих променевих пошкоджень покривних тканин / Н.В. Красносельскій [та ін.] // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 13-16
 9. Острая кишечная непроходимость после химиолучевой терапии местно-распространенного рака прямой кишки. Клинический случай / Д.Э. Махмудов [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2018. — N 2. — С. 113-119
 10. Посадова інструкція рентгенолаборанта// Журнал заступника головного лікаря. — 2018. — N 2. — С. 45-51
 11. Радіобіологічні аспекти брахітерапії вторинного метастатичного раку вагіни / В.С. Іванкова [та ін.] // Український радіологічний журнал. — 2018. — N 2. — С. 65-69
 12. Селезньов М.А. Досвід впровадження лапароскопічних технологій в лікуванні колоректального раку / М.А. Селезньов // Український радіологічний журнал. — 2018. — N 2. — С. 80-82
 13. Пат. 124968 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61В6/00. Спосіб використання стендового пристрою для рентгенологічного дослідження гомілковостопного суглоба / Ю.О. Грубар, В.В. Коптюх, М.Ю. Грубар. — № 201711685; Заявл. 29.11.2017; Опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8, 2018 р. — 7 с.
 14. Пат. 116227 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61К41/00. Спосіб модифікації водорозчинних протипухлинних препаратів за допомогою радіаційного опромінення / М. А. Заболотний [и др.]. — № 201506703; Заявл. 07.07.2015; Опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4, 2018 р. — 7 с.
 15. Спосіб профілактики радіаційно-асоційованогораку у осіб, гіперчутливих до дії іонізуючих випромінювань: інформ. лист з проблеми «Онкологія». Вип.2. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 16. Способ определения лимфовенозного оттока сегментов конечности с дистальным отеком у онкологических больных после комбинированного лечения / М.И. Хворостенко [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2018. — N 2. — С. 88-92
 17. Сухін В.С. Роль дози ад’ювантної променевої терапії при саркомах матки І — ІІ стадій / В.С. Сухін // Український радіологічний журнал. — 2018. — N 2. — С. 102-105
 18. Хирургическое лечение местно-распространенного экстраинтракраниального рака кожи затылочной области / Н.В. Красносельский [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2018. — N 2. — С. 120-123