НА ДОПОМОГУ РЕНТГЕНОЛОГУ-РАДІОЛОГУ

рентгенолог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2017

 1. Брахітерапія злоякісних пухлин візуальних локалізацій / О.І. Ремінник [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 2- С. 128-130
 2. Вибір об’ємів опромінення раку гортані залежно від локалізації первинної пухлини та стадії процесу / М.В. Соколовська [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 2- С. 131-134
 3. Визначення експресії натрій-йод симпортера при високодиференційованих папілярних карциномах і фолікулярних неоплазіях щитоподібної залози / Ю.I. Караченцев [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 2- С. 89-93

 1. Вплив якості топометричної підготовки на ефективність лікування хворих на злоякісні новоутворення верхніх дихальних шляхів / В.C. Iванкова [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N2 — С. 117-122
 2. Грушка A.В. Радиойодтерапия отдаленных метастазов дифференцированного рака щитовидной железы / A.В. Грушка // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 135-138
 3. Ефективність радіойодотерапії диференційованого раку щитоподібної залози залежно від термінів її проведення / О.І. Солодянникова [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N2 — С. 94-97
 4. Жукова Т.О. Попередження променевих реакцій при проведенні дистанційної гамма-терапії / Т.О. Жукова // Клінічна хірургія. — 2017. — N5 — С. 56-57
 5. Кураченко Ю.А. Применение фотонейтронов для лучевой терапии / Ю.А. Кураченко, Ю.Г. Забарянский, Е.А. Онищук // Медицинская радиология и радиационная безопасность. — 2017. — Т. 62 № 3. — С. 33-41
 6. Лізогуб К.І. Рідинна інфузійна підтримка при виконанні травматичних хірургічних втручань в ортопедичній онкології відповідно до принципів Goal-Directed Fluid Therapy / К.І. Лізогуб, С.В. Курсов // Український радіологічний журнал. — 2017. — N2 — С. 86-88
 7. Меченые аналоги Соматостатина в тераностике нейроэндокринных опухолей / В.И. Чернов [и др.] // Медицинская радиология и радиационная безопасность. — 2017. — Т. 62 № 3. — С. 42-49
 8. Можливості та переваги електронотерапії в лікуванні немеланомного раку шкіри / H.Ю. Спіженко [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N2 — С. 158-161
 9. Моніторинг ефективності хіміопроменевої терапії раку шийки матки на молекулярно-генетичному рівні / В.C. Iванкова [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 111-116
 10. Морфологічні і мікробіологічні особливості загоєння покривних тканин після місцевого променевого пошкодження / Н.В. Красносельський [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 6- С. 68-70
 11. Особливості брахітерапії вторинного раку вагіни з урахуванням радіобіологічних аспектів / В.C. Iванкова [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N2 — С. 123-127
 12. ОФЭКТ/РКТ в диагностике болезни Педжета (клинический случай) / А.С. Крылов [и др.] // Медицинская радиология и радиационная безопасность. — 2017. — Т. 62 № 3. — С. 78-83
 13. Пути улучшения качества планирования лучевой терапии с модулированной интенсивностью / M.И. Xворостенко [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 162-165
 14. Распространенность, структура и особенности аллерго- и иммунопатологии персонала предприятия по обращению с радиоактивными отходами / С.В. Царев [и др.] // Медицинская радиология и радиационная безопасность. — 2017. — Т. 62 № 3. — С. 17-25
 15. Результати використання різних режимів конформної променевої терапії при лікуванні хворих на рак шийки матки / Л.M. Барановська [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 105-110
 16. Результаты лечения больных раком щитовидной железы с метастазированием в лимфоузлы средостения и легкие / О.В. Лукьянчук [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 155-157
 17. Синайко В.B. Комбинированное и комплексное лечение пациентов с глиобластомой в пожилом возрасте / В.B. Синайко // Український радіологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 98-104
 18. Столярова О.Ю. Пути оптимизации лучевой терапии больных раком легких / О.Ю. Столярова // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 3. — С. 38-43
 19. Цитогенетическая индексация дозы облучения примерно через 30 лет после аварии на Чернобыльской АЭС / В.Ю. Нугис [и др.] // Медицинская радиология и радиационная безопасность. — 2017. — Т. 62 № 3. — С. 26-32
 20. Экстракт гриба Lecanicillium lecanii подавляет радиационный апоптоз тимоцитов / М.В. Бибикова [и др.] // Медицинская радиология и радиационная безопасность. — 2017. — Т. 62 № 3. — С. 13-16
 21. Эффекты дозы и мощности дозы ионизирующего излучения — дискуссия с позиции радиологической защиты / В. Рюм [и др.] // Медицинская радиология и радиационная безопасность. — 2017. — Т. 62 № 3. — С. 50-75