НА ДОПОМОГУ РЕНТГЕНОЛОГУ-РАДІОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2018 р.

  1. Бабкіна Т.М. Зв’язок кількісних метаболічних показників злоякісних пухлин шийки матки зі ступенем їх клітинної диференціації за даними позитронно-емісійної томографії / Т.М. Бабкіна, М.Є. Новіков, А.Б. Вінницька // Клиническая онкология. — 2018. — Том 8 N 1- С. 61-64
  2. Диагностическая значимость рентгенологических (радиологических) методов исследования у девочек и женщин с гиперпролактинемией различного генеза / А.В. Рзаева [и др.] // Здоровье женщины. — 2018. — № 2. — С. 78-80
  3. Замотаєва Г.А. Особливості змін функції NK-клітин і нейтрофілів у хворих на рак щитоподібної залози залежно від віку та наявності віддалених метастазів у ранній термін після радіойодотерапії / Г.А. Замотаєва, Т.Ф. Захарченко, С.В. Гулеватий // Ендокринологія. — 2018. — Т. 23 № 1. — С. 53-59

  1. Клименко О. Рентгенологічне відділення / О. Клименко // Журнал заступника головного лікаря. — 2018. — N 1. — С. 27-30
  2. Осложнения лучевой терапии рака легких и профилактическая роль позитронно-эмиссионной томографии / О.Ю. Столярова [и др.] // Запорожский медиинский журнал. — 2018. — Том 20 N 1. — С. 63-68
  3. Положення про кабінет рентгенодіагностики // Журнал заступника головного лікаря. — 2018. — N 1. — С. 31-36
  4. Слинько Є.І. Рентгенологічна оцінка ефективності тілозамінних систем для вентрального субаксіального цервікоспондилодезу / Є.І. Слинько, О.С. Нехлопочин // Травма. — 2018. — Том 19 N1 — С. 82-88