НА ДОПОМОГУ РЕНТГЕНОЛОГУ-РАДІОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.1 2019 р.

 1. Бобрик П.А. Рентгенометрия краниовертебральной области / П.А. Бобрик // Хирургия. Восточная Европа. — 2018. — Том 7 N 2. — С. 189-199
 2. Белевич Ю.В. Радионуклидные методы исследования в оценке ранней кардиотоксичности противоопухолевой химиотерапии / Ю.В. Белевич // Евразийский онкологический журнал. — 2018. — Том 6 № 3/4. — С. 733-734
 3. Визначення мікробіоценозу як прогностичного фактора розвитку ускладнень після хірургічного лікування хворих на рак шлунка / М.В. Красносельський [та ін.] // Український радіологічний журнал. — 2018. — Т. 26 N 1. — С. 25-30
 4. Гигантский рецидив саркомы мягких тканей бедра / Н.В. Красносельский [и др.] // Український радіологічний журнал. — 2018. — Т. 26 N 1. — С. 48-50
 5. Дьоміна Е.А. Обгрунтування профілактики радіогенного раку у професіоналів, що працюють у сфері дії іонізуючих випромінювань, із залученням біологічних методів / Е.А. Дьоміна, В.М. Михайленко // Онкология. — 2018. — Том 20 N 3. — С. 177-184
 6. Кухлевський Ю. Конусно–променева комп’ютерна томографія – інструмент для вивчення ранніх анатомо–функціональних змін кісткової тканини верхньої та нижньої щелеп людини / Ю. Кухлевський, З. Масна // Медичні науки. — 2018. — Т. 52 № 1. — С. 149-155
 7. Лаврик Г.В. Стратегія променевих методів дослідження в оцінці ефективності поліхіміотерапії метастатичного колоректального раку / Г.В. Лаврик // Український радіологічний журнал. — 2018. — Т. 26 N 1. — С. 7-14
 8. Луховицька Н.І. Сьогодення і перспективи радіоізотопної діагностики у клінічній практиці в Україні. Частина 1 / Н.І. Луховицька, Г.В. Кулініч // Український радіологічний журнал. — 2018. — Т. 26 N 1. — С. 42-47
 9. Лучевая терапия в лечении рака поджелудочной железы: взгляд на проблему / А.И. Дронов [и др.] // Хирургия. Восточная Европа. — 2018. — Том 7 N 2. — С. 157-166
 10. Несторак М.В. Можливості комплексного променевого дослідження в діагностиці раку яєчника / М.В. Несторак // Онкология. — 2018. — Том 20 N 2. — С. 146
 11. Променеві біомаркери на основі мультифазної КТ у диференціації нирково-клітинного раку / Ю.О. Мицик [та ін.] // Урологія. — 2018. — Том 22 N 3. — С. 31-38
 12. Радзішевська Є.Б. Результати розвідувального аналізу віддалених наслідків лікування хворих на рак щитоподібної залози / Є.Б. Радзішевська // Український радіологічний журнал. — 2018. — Т. 26 N 1. — С. 31-37
 13. Радионуклидная эмиссионная компьютерная томография в диагностике остеодеструктивных метастатических процессов / Н.А. Максимова, М.А. Арзамасцева, Е.А. Агаркова // Евразийский онкологический журнал. — 2018. — Том 6 № 3/4. — С. 739-740
 14. Радиочастотная абляция как метод лечения злокачественных новообразований / Я.В. Красносельский [и др.] // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 2. — С. 102-105
 15. Рання діагностика хронічної ішемії мозку при синдромі верхньої порожнистої вени в онкологічних хворих / М.В. Красносельський [та ін.] // Український радіологічний журнал. — 2018. — Т. 26 N 1. — С. 15-18
 16. Рентгеноструктурний аналіз сечових каменів / В.П. Стусь [та ін.] // Урологія. — 2018. — Том 22 N 3. — С. 205
 17. Сімбірьова А.С. Ранній радіоепітеліїт піхви у хворих на рак ендометрія / А.С. Сімбірьова, О.М. Сухіна, В.С. Сухін // Український радіологічний журнал. — 2018. — Т. 26 N 1. — С. 38-41
 18. Пат. 117331 Украина, МКИ МПК (2006.01)А61N5/10. Спосіб радіотерапії саркоми матки 1 стадії / О.М. Сухіна, В.С. Сухін, А.В. Свинаренко. — № 201712424; Заявл. 14.12.2017; Опубл. 07.2018, Бюл. № 13, 2018 р. — 4 с.
 19. Пат. 126327 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61К51/00 А61К31/00 А61Р35/34. Спосіб триетапної радіонуклідно-медикаментозної терапії хворих на рак передміхурової залози з множинними метастазами в скелет / Д.С, Мечев, О.В. Щербіна, Ю.П. Северин. — № 201801380; Заявл. 02.2018; Опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11, 2018 р. — 3 с.