НА ДОПОМОГУ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГУ

інформаційний список

Вип.2 2018 р.

  1. Reinecke S. Дослідження впливу оксиметазоліну на тривалість риніту: результати плацебо-контрольованого подвійного сліпого клінічного дослідження у пацієнтів з гострим ринітом / S. Reinecke, M. Tschaikin // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — N 7/8. — С. 47-51
  2. Белоусова А.О. Порівняльна морфологічна характеристика тканин келоїдів вушних раковин при світловій та поляризаційній мікроскопії / А.О. Белоусова, С.В. Верьовка // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N6 — С. 48-53
  3. Гринько І.І. Оцінка вентиляційної функції слухової труби у хворих на хронічний туботимпанальний гнійний середній отит після тимпанопластики в динаміці спостереження / І.І. Гринько, О.М. Борисенко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N 6- С. 14-24

  1. Заболотний Д.І. Профілактика сенсоневральної приглухуватості судинного та шумового генезу / Д.І. Заболотний, А.Ю. Шидловський // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N 6- С. 25-35
  2. Запорощенко А.Ю. Особенности лечения больных острым средним отитом и секреторным отитом / А.Ю. Запорощенко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N6 — С. 63-67
  3. Пелешенко Н.А. Лечение боли у пациентов с хроническим риносинуситом / Н.А. Пелешенко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N6 — С. 68-71
  4. Свистушкин В.М. Возможности противовоспалительной терапии больных полипозным риносинуситом / В.М. Свистушкин, Г.Н. Никифорова, Д.М. Пшонкина // Лечащий Врач. — 2017. — № 11. — С. 72-75
  5. Шидловська Т.А. Показники суб’єктивної аудіометрії у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення бойових дій, з різним ступенем порушень слухової функції / Т.А. Шидловська, Л.Г. Петрук, Т.В. Шевцова // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N6 — С. 4-13