НА ДОПОМОГУ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГУ

лор

інформаційний список

Вип.4 2017 р.

  1. Карчинський О.О. Особливості аналізу термограм у хворих з гострими параназальними синуситами / О.О. Карчинський // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N 1. — С. 38-45
  2. Макарина-Кибак Л.Э. Гуморальные маркеры воспаления при хроническом гнойном среднем отите / Л.Э. Макарина-Кибак // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N 1. — С. 12-15
  3. Міщанчук Н.С. Вестибулометрія у комплексній діагностиці, лікуванні та оцінці його функціональної ефективності у хворих на секреторний середній отит / Н.С. Міщанчук // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N1 — С. 16-27

  1. Можливості ультразвукового дослідження гострих запалень надгортанника / Г. І. Гарюк [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N1 — С. 63-70
  2. Противовоспалительное и репаративное действие фитопрепарата BNO 10.30 при тонзиллэктомии / Д.И. Заболотный [и др.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N 1. — С. 32-37
  3. Пухлик С.М. Антибиотикотерапия у пациентов с острым бактериальным риносинуситом. Подходы к лечению согласно протоколам и рациональной антибиотикотерапии / С. М. Пухлик // Український медичний часопис. — 2017. — № 1. — С. 59-67
  4. Растительный препарат BNO 1016 — безопасное и эффективное средство для лечения острого вирусного риносинусита / Р. Юнд [и др.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N 1. — С. 46-55
  5. Самоходський В.М. До технології трансформації показників організаційних стандартів в персоніфікації робочого навантаження лікарів І, ІІ та ІІІ рівнів медичного округу / В.М. Самоходський, Д.І. Заболотний // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N 1- С. 77-87
  6. Характеристика імунологічної реактивності хворих на папіломатоз гортані до та після комплексного лікування із застосуванням противірусної квадривалентної вакцини / М. Б. Самбур [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N1 — С. 56-62
  7. Шидловська Т. А. Діагностичні та лікувально-фонопедичні заходи при функціональній афонії в підлітковому віці / Т. А. Шидловська, К. Ю. Куреньова, Т. Г. Іванченко // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N1 — С. 71-76