НА ДОПОМОГУ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГУ

лор

інформаційний список

Вип.3 2017 р.

 1. Заболотна Д.Д. Стан тромбоцитарного гемостазу у хворих на хронічний поліпозний риносинусит / Д.Д. Заболотна, І.В. Кошель // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2016. — N 4. — С. 15-22
 2. Заболотний Д.І. Порівняльний аналіз показників ЕЕГ у хворих з початковою сенсоневральною приглухуватістю судинного генезу і шумом у вухах та без нього / Д.І. Заболотний, А.Ю. Шидловський, К.О. Мельник // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2016. — N4 — С. 54-62
 3. Земляк Т.Б. Ретроспективний аналіз характеру та результатів лікування хворих з паралітичним стенозом гортані / Т.Б. Земляк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2016. — N 3- С. 57-64

 1. Кокоркин Д.Н. Ближайшие и отдаленные результаты использования имплантов из пористого политетрафторэтилена в реконструктивной хирургии среднего уха / Д.Н. Кокоркин, А.Д. Гусаков // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2016. — N 3. — С. 4-11
 2. Митюряева-Корнийко И.А. Тонзиллофарингит: современные представления о заболевании, особенности антибиотикотерапии / И.А. Митюряева-Корнийко // Український медичний часопис. — 2016. — № 3. — С. 81-86
 3. ММСК з жирової тканини. Можливість використання для корекції атрофії слизової оболонки верхніх дихальних шляхів. Повідомлення ІІ / Ю.В. Мінін [и др.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2016. — N4 — С. 4-14
 4. Особенности локального иммунологического статуса у практически здоровых доноров, больных хроническим тонзиллитом и после тонзиллэктомии / О.Ф. Мельников [и др.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2016. — N 3. — С. 33-37
 5. Пухлик С.М. Анализ эффективности и безопасности применения препарата мометазона фуроат/азеластин — интраназальный спрей у больных аллергическим ринитом / С.М. Пухлик // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2016. — N 3. — С. 84-91
 6. Самоходський В.М. Оцінка впливу прогнозованих ризиків ускладнень на визначення стандарту результатів лікування оториноларінгологічних хворих / В.М. Самоходський // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2016. — N4 — С. 76-80
 7. Склерома верхніх дихальних шляхів з хронічним стенозом трахеї і вираженою дихальною недостатністю у жінки старечого віку / О.Г. Плаксивий [и др.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2016. — N4 — С. 73-75
 8. Стан вестибулярної функції у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення антитерористичної операції / Д.І. Заболотний [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2016. — N3 — С. 12-21
 9. Ускладнене стороннє тіло стравоходу з торакотомією, шийною медіастенотомією та езофаготомією / О.Г. Плаксивий [и др.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2016. — N4 — С. 63-66
 10. Шевага І.В. Паратонзилярний абсцес у хворих похилого віку / І.В. Шевага, Б.І. Шевага // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2016. — N 4- С. 81-90
 11. Шидловська Т.А. Характеристики формант F1 та F2 за даними спектрального аналізу голосового сигналу у пацієнтів з функціональними та органічними захворюваннями голосового апарата / Т.А. Шидловська, Т.В. Волкова, Є.М. Цимбалюк // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2016. — N 4- С. 32-47