НА ДОПОМОГУ ОРТОПЕДУ-ТРАВМАТОЛОГУ

інформаційний список

Вип.4 2018 р.

 1. Аналіз клінічних результативних ризиків у постраждалих із вертеброторакальною травмою / С.О. Гур’єв [и др.] // Травма. — 2017. — Том 18 N 5. — С. 59-63
 2. Аналіз перебігу травматичної хвороби у хворих з торакальними пошкодженнями / В.П. Фрончко [и др.] // Біль, знеболювання і інтенсисна терапія. — 2018. — N1 — С. 100-102.
 3. Бець І.Г. Гнійно-септичні ускладнення хірургічного лікування метаепіфізарних переломів довгих кісток / І.Г. Бець, А.В. Логвін, О.Г. Малясов // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N 4- С. 62-66

 1. Біомеханічне визначення стабільності ліктьового суглоба при переломах головки променевої кістки, комбінованих із пошкодженням колатеральних зв’язок / І.А. Лазарев [и др.] // Травма. — 2017. — Том 18 N 5. — С. 25-43
 2. Бондаренко С.Є. Остеоінтеграція з імплантатом і чинники ризику її порушень (огляд літератури) / С.Є. Бондаренко // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N 4- С. 107-112
 3. Варианты строения вертлужной впадины и виды диспластической децентрации головки бедренной кости во фронтальной плоскости / И.Б. Зеленецкий [и др.] // Травма. — 2017. — Том 18 N 5. — С. 103-110
 4. Впровадження системи допомоги при травмах: розвиток через оцінювання / М. Ліберман [и др.] // Екстрена медицина. — 2017. — № 4. — С. 34-44
 5. Гур’єв С.О. Клініко-патоморфологічна характеристика сучасних бойових пошкоджень / С.О. Гур’єв, Д.І. Кравцов, Ю.П. Тітова // Травма. — 2017. — Том 18 N 5- С. 50-53
 6. Жук П.М. Результати хірургічного лікування хворих старшої вікової групи з черезвертлюговими та міжвертлюговими переломами стегнової кістки / П.М. Жук, А.М. Каяфа // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N 4- С. 15-19
 7. Заруцький Я.Л. Оцінка результатів застосування сучасних методик хірургічного лікування компресійно-трофічних виразок у постраждалих з наслідками хребетно-спинномозкової травми / Я.Л. Заруцький, І.Б. Пліс // Хірургія України. — 2018. — N1 — С. 14-20.
 8. Климовицкий Р.В. Усовершенствованная методика клинической оценки функциональной активности мышц тазового пояса, отвечающих за сохранение постурального баланса / Р.В. Климовицкий, А.А. Тяжелов, Л.Д. Гончарова // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N4 — С. 28-33
 9. Клинико-биомеханическое обоснование и построение модели работы мышц, обеспечивающих горизонтальное равновесие таза / А.А. Тяжелов [и др.] // Травма. — 2017. — Том 18 N 5. — С. 13-18
 10. Клініко-статистичне дослідження рівня ампутації кінцівки у поранених / Є.В. Цема [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 10- С. 51-54
 11. Король П.О. Мікробіологічна та серологічна верифікація параендопротезних ускладнень при ендопротезуванні кульшових і колінних суглобів хворих на деформуючий остеоартроз / П.О. Король // Травма. — 2017. — Том 18 N5 — С. 54-58
 12. Межпозвонковый диск: дегенерация, этапы формирования грыжи и молекулярный профиль (обзор литературы) / В.А. Радченко [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N 4. — С. 99-106
 13. Моделювання варіантів транспедикулярної фіксації грудного відділу хребта при резекції одного-трьох хребців / В.О. Радченко [и др.] // Травма. — 2017. — Том 18 N 5- С. 95-102
 14. Результати протезування плечового суглоба / С.С. Страфун [и др.] // Травма. — 2017. — Том 18 N 5. — С. 8-12
 15. Роль ортезирования при повреждении передней крестообразной связки / С.Н. Красноперов [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N4 — С. 40-48
 16. Связь эффективности лечения больных анкилозирующим спондилитом с состоянием костного метаболизма / О.В. Синяченко [и др.] // Запорожский медицинский журнал. — 2018. — Том 20 N 2. — С. 236-241
 17. Случай успешной реконструкции критически поврежденной нижней конечности / С.В. Слесаренко [и др.] // Травма. — 2017. — Том 18 N 5. — С. 77-82
 18. Страфун С.С. Ефективність операції видалення човноподібної кістки зі середньозап’ястковим (чотирикутним) артродезом у хворих із деформівним артрозом кистьового суглоба / С.С. Страфун, С.В. Тимошенко, В.Г. Лєсков // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N4 — С. 20-27
 19. Сучасний погляд на патогенез остеоартрозу та вибір ефективних симптоматичних повільної дії протизапальних препаратів з погляду останніх рекомендацій / Н.М. Шуба [и др.] // Ліки України. — 2018. — N 1- С. 11-18.
 20. Хирургия кисти: как сохранить подвижность после сложной операции // Український медичний часопис. — 2018. — № 1. — С. 69
 21. Эндопротезирование головки лучевой кости (обзор литературы) / И.В. Бойко [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N 4. — С. 90-98
 22. Является ли применение гидроксиэтилкрахмала безопасным у пациентов с проникающей травмой? / C.J. Alleb [и др.] // Травма. — 2017. — Том 18 N 5. — С. 44-49