НА ДОПОМОГУ ОРТОПЕДУ-ТРАВМАТОЛОГУ

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Алкаптонурический охроноз в практике травматолога-ортопеда (случай из практики) / Л.Г. Григоричева [и др.] // Лечащий Врач. — 2017. — № 7. — С. 76-80
 2. Волотовский П.А. Инфекционные осложнения после остеосинтеза длинных трубчатых костей нижних конечностей: этиология, классификация и диагностика [Электронный ресурс] / П.А. Волотовский, А.А. Ситник, А.В. Белецкий // Военная медицина. — 2018. — № 1. — С. 83-89
 3. Головач И.Ю. Стратегические решения в отношении безопасности и возможности длительной терапии нестероидными противовоспалительными препаратами при остеоартрите / И.Ю. Головач // Травма. — 2017. — Том 18 N 4. — С. 27-34

 1. Гур’єв С.О. Роль інтерлейкіну-6 у діагностиці інфекційних ускладнень у постраждалих із політравмою / С.О. Гур’єв, О.С. Соловйов, О.М. Танасієнко // Травма. — 2017. — Том 18 N 4- С. 88-91
 2. Ендопротезування кульшового суглоба у хворих з приводу посттравматичного коксартрозу / В.А. Філіпенко [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 8- С. 67-69
 3. Залишкова фіксованість хребтових сегментів при вибухових переломах грудопоперекового відділу хребта / К.О. Попсуйшапка [и др.] // Травма. — 2017. — Том 18 N 4. — С. 82-87
 4. Клініко-епідеміологічні тренди сучасної торакоабдомінальної політравми / С.І. Панасенко [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 9- С. 58-60
 5. Кобза Т.І. Випадок реваскуляризації гомілки, виконаної через 12 годин після травматичного розриву підколінної артерії / Т. І. Кобза, В. Ф. Петров // Хірургія України. — 2017. — N4 — С. 108-112
 6. Лікування ушкоджень хребта у хворих із політравмою / В.М. Шимон [и др.] // Травма. — 2017. — Том 18 N 4. — С. 102-105
 7. Морозова Т.Е. Особенности применения новых оральных антикоагулянтов у пожилых пациентов после ортопедических операций / Т.Е. Морозова, Р.М. Миннигулов, И.Ю. Юдина // Лечащий Врач. — 2017. — № 7. — С. 6-10
 8. Особенности функционирования мышц — глобальных стабилизаторов у лиц с асимметричным расположением таза и крестца во фронтальной плоскости. Сообщение 1. Исследование активности m. erector spinae / В.А. Стауде [и др.] // Травма. — 2017. — Том 18 N 4. — С. 63-76
 9. Порівняльний аналіз надійності фіксації черезвертлюгових переломів стегнової кістки із застосуванням звичайного та подовженого проксимального стегнового стрижня / І.А. Лазарев [и др.] // Травма. — 2017. — Том 18 N 4- С. 35-47
 10. Фань Ван Лечение пациентов с переломами тыльного фрагмента основания дистальных фаланг пальцев кисти [Электронный ресурс] / Ван Фань, П.И. Беспальчук // Военная медицина . — 2018. — № 1. — С. 47-51
 11. Хіміч С.Д. Алгоритм діагностичного обстеження потерпілих з приводу політравми на тлі ожиріння / С.Д. Хіміч, О.М. Чемерис // Клінічна хірургія. — 2017. — N9 — С. 61-63
 12. Якість життя хворих після артроскопічного лікування з приводу початкових стадій коксартрозу / В.Г. Луцишин [и др.] // Травма. — 2017. — Том 18 N 4- С. 48-53