НА ДОПОМОГУ ОРТОПЕДУ-ТРАВМАТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список
Вип. 8 2019 р.

 1. Bets I. G. Tactical treatment optimization for long bone distal metaepiphysis gractures based on biological principles / I. G. Bets // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2019. – N 1. – С. 57-63
 2. Вирва О. Є. Модульне ендопротезування проксимального відділу великогомілкової кістки в разі гігантоклітинної пухлини / О. Є. Вирва, І. О. Скорик // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2019. – N 1. – С. 72-77
 3. Екстракорпоральне поширення кісткового цементу після перкутанної кіфопластики / С. М. Лисенко [та ін.] // Клінічна хірургія. –  2019. – Том 86 N 1. – С. 44-48
 4. Застосування збагаченої тромбоцитами плазми в лікуванні больового синдрому у хворих на підошовний фасцит / О. А. Турчин [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2019. – N 1. – С. 85-90
 5. Кисельова І. В. Ефективність вживання вуглеводного напою перед ортопедичними хірургічними втручаннями у дітей / І. В. Кисельова, А. В. Біляєв // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85 N 11. – С. 74-77
 6. Коломаченко В. І. Показники гемодинаміки при артропластиці кульшового суглоба в умовах різних методів знеболювання / В. І. Коломаченко // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85 N 12. – С. 50-54
 7. Коломаченко В. І. Ускладнення та небажані явища під час операції артропластики кульшового суглоба в умовах регіонарної анестезії / В. І. Коломаченко // Клінічна хірургія. – 2019. – Том 86 N 3. – С. 60-64
 8. Корекційна остеотомія бічної кісточки гомілки при її хибно консолідованих переломах / Т. М. Омельченко [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85 N 11. – С. 71-73
 9. Кучерявенко В. В. Функціональний стан маркерів метаболічного синдрому при травматичній хворобі у постраждалих із підвищеним індексом маси тіла / В. В. Кучерявенко, Ю. В. Волкова, К. Ю. Шарлай // Міжнародний медичний журнал. – 2019. – Том 25 N 1. – С. 16-18
 10. Лоскутов О. А. Дифференцированный подход к выбору ацетабулярного компонента при эндопротезировании больных диспластическим коксартрозом / О. А. Лоскутов, А. Е. Лоскутов, К. С. Фурманова // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2019. – N 1. – С. 38-44
 11. Мателенок Е. М. Ошибки при лечении переломовывихов локтевого сустава (частота, структура, причины) / Е. М. Мателенок // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2019. – N 1. – С. 51-56
 12. Особенности хирургической тактики при сочетанных повреждениях живота и таза у постраждавших с политравмой / П. Н. Замятин [и др.] // Міжнародний медичний журнал. – 2019. – Том 25 N 1. – С. 23-26
 13. Піонтковський В. К. Досвід ендоскопічної мікродискектомії при грижах міжхребцевих дисків / В. К. Піонтковський, Я. В. Фіщенко, Л. Д. Кравчук // Клінічна хірургія. – 2019. – Том 86 N 1. – С. 49-50
 14. Применение пластины индивидуальной конструкции для остеосинтеза при эндопротезировании тазобедренного сустава у больной с застарелым невправленным трансацетабулярным переломом костей таза / А. Н. Косяков [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2019. – N 1. – С. 96-99
 15. Профилактика контрактур коленного сустава после первичного эндопротезирования средствами кинезиотерапии (метаанализ и обзор литературы) / В. А. Филиппенко [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2019. – N 1. – С. 107-114
 16. Радченко В. А. Пятилетний опыт использования навигационной системы в хирургии позвоночника / В. А. Радченко, А. А. Барков, А. Г. Скиданов // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2019. – N 1. – С. 5-13
 17. Результати реабілітаційних заходів в осіб із наслідками ураження хребта та спинного мозку / А. Д. Салєєва [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2019. – N 1. – С. 45-50
 18. Стауде В. А. Дегенеративные изменения крестцово-подвздошного сустава у пациентов после спондилодеза позвоночного двигательного сегмента Lv-S? / В. А. Стауде, Е. Б. Радзишевская, Р. В. Златник // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2019. – N 1. – С. 14-18
 19. Тарабрін О. О. Сучасні аспекти патофізіології та гемостатичних порушень у хворих на політравму / О. О. Тарабрін, В. О. Іванова // Медицина неотложных состояний. – 2018. – № 4. – С. 51-54
 20. Тотальне ендопротезування колінного суглоба за наявності кісткових дефектів / В. А. Філіпенко [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2019. – Том 86 N 1. – С. 52-55
 21. Трансплантація аутологічних стовбурових клітин, виділених із жирової тканини, в комплексному лікуванні хронічної ішемії нижніх кінцівок / В. Г. Мішалов [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85 N 12. – С. 30-34
 22. Хапченкова Д. С. Синдром Sinding-Larsen-Johansson: обзор литературы и собственное клиническое наблюдение / Д. С. Хапченкова, С. А. Дубина // Современная педиатрия. – 2019. – N 2. – С. 61-64