НА ДОПОМОГУ ОРТОПЕДУ-ТРАВМАТОЛОГУ

травматолог

інформаційний список

Вип.1 2018 р.

 1. Анализ оперативного лечения лиц пожилого и старческого возраста с переломами проксимального отдела бедренной кости методом накостного остеосинтеза пластиной / А.В. Кальченко [и др.] // Травма. — 2017. — Том 18 N 3. — С. 80-85
 2. Аналіз змін напружено-деформованого стану в суглобовій губі лопатки в умовах різних типів її пошкодження / І.А. Лазарев [и др.] // Травма. — 2017. — Том 18 N 3. — С. 27-37
 3. Бабко А.М. Ортопедичне лікування хворих з приводу ревматоїдного артриту за одночасного ураження кульшових та колінних суглобів / А.М. Бабко, А.С. Герасименко, А.С. Страфун // Клінічна хірургія. — 2017. — N 6- С. 64-67

 1. Білінський П.І. Сучасний стан лікування перипротезних переломів стегнової кістки / П.І. Білінський, В.А. Андрейчин, О.В. Дроботун // Травма. — 2017. — Том 18 N 3- С. 106-111
 2. Болобошко К.Б. Анализ ранних результатов тотального эндопротезирования коленного сустава [Электронный ресурс] / К.Б. Болобошко, Е.К. Ходьков // Вестник Витебского Государственного медицинского университета». — 2017. — Т. 16 № 5. — С. 75-83
 3. Вплив пошкодження хребта на перебіг травматичного процесу у постраждалих із поєднаною торакальною травмою / С.О. Гур’єв [и др.] // Травма. — 2017. — Том 18 N 3. — С. 38-41
 4. Голобородько С.А. Аппарат внешней фиксации для лечения закрытых переломов пястных костей / С.А. Голобородько // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N 2. — С. 92-96
 5. Головач І.Ю. Хворобомодифікуюча терапія остеоартриту в чинних рекомендаціях: уроки минулого та можливості для майбутнього / І.Ю. Головач // Травма. — 2017. — Том 18 N 3. — С. 11-21
 6. Григор’єв В.В. Локалізація фактора росту ендотелію судин і трансформувального фактора росту-? в тканинах навколовідламкової зони після переломів довгих кісток кінцівок у людини / В.В. Григор’єв, О.К. Попсуйшапка, Н.О. Ашукіна, Ф.М. Галкин // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N 2- С. 62-69
 7. Гур’єв С.О. Пошкодження хребта в постраждалих із політравмою в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Повідомлення 1 / С.О. Гур’єв, П.В. Танасієнко, К.В. Палагнюк // Травма. — 2017. — Том 18 N 3. — С. 70-74
 8. Диференційний підхід до ендопротезування колінного суглоба у хворих на гонартроз залежно від тяжкості ураження / Г.В. Гайко [та ін.] // Вісник ортопедії, травматології та протезування. — 2017. — N2 — С. 59-66
 9. Доманський А.М. Тактика ведення пацієнтів з тяжкими травмами кісток (Damage control orthopedics) у хірургічному лікуванні вогнепальних поранень кінцівок / А.М. Доманський, С.О. Король // Хірургія України. — 2017. — N 2- С. 39-41
 10. Ендопротезування в пацієнтів із наслідками невправлених переломовивихів у кульшовому суглобі / В.А. Філіпенко [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N 2. — С. 78-83
 11. Закономерности течения хронического травматического артрита височно-нижнечелюстного сустава / К.А. Семенов [и др.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N7 — С. 69-71
 12. Іващук Л.Ю. Шляхи профілактики тромбоемболічних ускладнень у травматологічних хворих / Л.Ю. Іващук, Д.В. Осадчук, Б.М. Майка // Шпитальна хірургія. — 2017. — N 1- С. 85-90
 13. Кабацій М.С. Корекція варусної деформації гомілки при хворобі Блаунта / М.С. Кабацій, Є.Л. Голюк, М.М. Немеш // Вісник ортопедії, травматології та протезування. — 2017. — N 2- С. 33-39
 14. Канзюба А.И. «Переломы несостоятельности» тазового кольца / А.И. Канзюба, Т.А. Шамова // Травма. — 2017. — Том 18 N 1. — С. 87-92
 15. Кількісна експрес-методика визначення стану периартикулярних структур кульшового суглоба при диспластичному коксартрозі III-IV ступеня / С.І. Герасименко [та ін.] // Вісник ортопедії, травматології та протезування. — 2017. — N2 — С. 16-20
 16. Клінічні результати лікування переломів ліктьового відростка за методикою інтрамедулярного блокованого металоостеосинтезу / П.М. Жук [и др.] // Травма. — 2017. — Том 18 N 3. — С. 62-69
 17. Коваленко В.В. Особливості лікування сучасних бойових ушкоджень щелепно-лицевої ділянки / В.В. Коваленко // Лікарська справа. Врачебное дело. — 2017. — N 1/2. — С. 168-174
 18. Кондратюк В.М. Оцінка резистентності до антимікробних препаратів штамів Acinetobacter baumannii та Pseudomonas aeruginosa, що контамінують бойові поранення кінцівок / В.М. Кондратюк // Травма. — 2017. — Том 18 N1 — С. 68-73
 19. Король П.О. Роль параметрів остеосцинтиграфії в діагностиці імплант-асоційованих параендопротезних ускладнень при ендопротезуванні кульшових та колінних суглобів / П.О. Король // Травма. — 2017. — Том 18 N1 — С. 58-62
 20. Король С.О. Сучасні підходи до хірургічного лікування бойової травми кисті на етапах медичної евакуації / С.О. Король, Б.В. Матвійчук, В.В. Бурлука // Травма. — 2017. — Том 18 N1 — С. 34-38
 21. Курінний І.М. Лікування ізольованих переломів capitulum humeri в дорослих пацієнтів із застосуванням мікрогвинтів / І.М. Курінний, О.С. Страфун, С.В. Тимошенко // Травма. — 2017. — Том 18 N1 — С. 10-18
 22. Лоскутов О.А. Биомеханическое обоснование выбора ацетабулярного компонента при эндопротезировании больных с диспластическим коксартрозом / О.А. Лоскутов // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N 2. — С. 14-22
 23. Масленников С.О. Изучение степени интеграции мягких тканей в элементы из углерод-углеродного композитного материала в зоне перехода внутренней и наружной среды при имплантации эндо-экзопротезов / С.О. Масленников, М.Л. Головаха, В.Н. Черный // Травма. — 2017. — Том 18 N 1. — С. 39-44
 24. Наш досвід використання препарату гіалуронової кислоти Synolis V-A в комплексній терапії остеоартриту колінних суглобів / І.Ю. Головач [та ін.] // Вісник ортопедії, травматології та протезування. — 2017. — N 2- С. 47-51
 25. Овчинніков О.М. Графоаналітичне обгрунтування можливості виникнення, профілактики та лікування вивиху головки ендопротеза кульшового суглоба внаслідок хибного положення його компонентів / О.М. Овчинніков // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N2 — С. 23-29
 26. Опыт клинического применения кетопрофена в терапии острой и хронической боли // Травма. — 2017. — Том 18 N 1. — С. 47-57
 27. Особливості опороспроможності хворих із післятравматичними позасуглобовими деформаціями стегнової кістки та кісток гомілки (статографічні дослідження) / К.К. Романенко [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N2 — С. 35-44
 28. Принципы лечения задней нестабильности коленного сустава: (обзор литературы) / М.Л. Головаха [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N 2. — С. 122-129
 29. Причини вивиху головки ендопротеза після первинного ендопротезування кульшового суглоба / В.А. Філіпенко [и др.] // Травма. — 2017. — Том 18 N 1. — С. 27-33
 30. Профілактика гнійних ускладнень при оперативному лікуванні хворих на остеоартроз кульшового суглоба / Г.В. Гайко [и др.] // Травма. — 2017. — Том 18 N 3. — С. 90-94
 31. Радченко В.О. Дослідження напружено-деформованого стану моделі хребта за різноманітних методик хірургічного лікування вибухових переломів грудопоперекового відділу (частина друга) / В.О. Радченко, К.О. Попсуйшапка, О.В. Яресько // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N 2- С. 6-13
 32. Результаты восстановления передней крестообразной связки по технологии «все внутри» / М.Л. Головаха [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2017. — N 2. — С. 84-91
 33. Рибак В.А. Особливості ремоделювання аутотрансплантатів із гребеня клубової кістки у пацієнтів із дефектами і деформаціями кісток лицевого черепу в ранньому та віддаленому післяопераційному періоді / В.А. Рибак, А.В. Копчак, Т.О. Павличук // Вісник ортопедії, травматології та протезування. — 2017. — N 2- С. 72-80
 34. Семенов К.А. Алгоритм ведения пациентов при хроническом травматическом артрите височно-нижнечелюстного сустава / К.А. Семенов // Клінічна хірургія. — 2017. — N5 — С. 52-55
 35. Синяченко Ю.О. Влияние гонартроза на течение и эффективность лечения варикозной болезни вен нижних конечностей / Ю.О. Синяченко, Г.Е. Самойленко, О. В. Синяченко // Травма. — 2017. — Том 18 N 1. — С. 63-67
 36. Страфун О.С. Лікування кальцифікуючого тендиніту сухожилків ротаторної манжети плечового суглоба / О.С. Страфун // Травма. — 2017. — Том 18 N1 — С. 19-26
 37. Страфун С.С. Лікування ушкоджень зв’язок, що утримують сухожилок довгої головки біцепса на рівні міжгорбкової борозни плеча (Pulley Lesion) / С.С. Страфун, С.В. Богдан, С.П. Кушнір // Вісник ортопедії, травматології та протезування. — 2017. — N2 — С. 25-33
 38. Сучасні технології етапного лікування поранених з вогнепальною скелетною травмою / Ю.О. Ярмолюк [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N 2- С. 14-19
 39. Чинники ураження та причини ампутацій кінцівок у постраждалих під час воєнного конфлікту на сході України / Є.В. Цема [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N7 — С. 7-12