НА ДОПОМОГУ ОРТОПЕДУ-ТРАВМАТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип. 3 2019 р.

 1. Trevisan C. Декскетопрофен: клинический опыт и фармакологические эффекты в ортопедии (окончание) / C. Trevisan, A. Corsini // Травма. – 2018. – Том 19 N 4. – С. 60-64
 2. Ампутації нижніх кінцівок унаслідок сучасних бойових дій (клініко-анатомічний аспект) / С.О. Гур’єв [та ін.] // Травма. – 2018. – Том 19 N 4. – С. 7-10
 3. Бець І.Г. Критерії вибору технологій лікування ушкоджень дистальних метаепіфізів кісток передпліччя / І.Г. Бець // Травма. – 2018. – Том 19 N 3. – С. 99-106
 4. Бистрицька М.А. Частота остеопорозу та переломів у пацієнтів із травмою хребта і спинного мозку / М.А. Бистрицька // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. – N 3. – С. 45-49
 5. Бондар В.К. Удосконалення технологій ендопротезування кульшового суглоба з використанням трабекулярно-біонічної ніжки Physiohip / В.К. Бондар // Травма. – 2018. – Том 19 N 3. – С. 62-65
 6. Васюк В.Л. Закритий малоінвазивний остеосинтез епіметафізарних переломів дистального відділу кісток гомілки / В.Л. Васюк, О.А. Коваль // Травма. – 2018. – Том 19 N 5. – С. 110-121
 7. Використання адитивних технологій при лікуванні хворих із дефектами кульшової западини / Г.В. Гайко [та ін.] // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2018. – N 3. – С. 4-10
 8. Врублевський О. Лікування бойової травми в цивільного населення / О. Врублевський // Шпитальна хірургія. – 2018. – N 3. – С. 113-116
 9. Головаха М.Л. Отдаленные результаты пластики задней крестообразной связки аутотрансплантатом из сухожилий сгибателей голени / М.Л. Головаха, И.В. Диденко, В. Орлянский // Травма. – 2018. – Том 19 N 3. – С. 32-38
 10. Гур’єв С.О. Структура інвалідності серед постраждалих унаслідок дорожно-транспортних пригод в Україні / С.О. Гур’єв, Д.М. Яровий, В.А. Кушнір // Травма. – 2018. – Том 19 N 4. – С. 49-52
 11. Дифференцированный подход к выбору бедренного компонента при эндопротезировании больных с диспластическим коксартрозом / О.А. Лоскутов [и др.] // Травма. – 2018. – Том 19 N 4. – С. 43-48
 12. Дослідження тривалості збереження жорсткості фіксації кісткових уламків біодеградуючими накістковими пластинами на основі полілактиду / О.М. Хвисюк [та ін.] // Травма. – 2018. – Том 19 N 5. – С. 102-109
 13. Івченко Д.В. Застосування аутологічної плазми, що збагачена тромбоцитами, для оптимізації репаративної регенерації кісткової тканини при остеопенії / Д.В. Івченко, В.В. Мірошніков // Патологія. – 2018. – Т. 15 № 2. – С. 248-258
 14. Кореляція модуля пружності та рентгенологічної щільності кісткової тканини в зоні надп’ятково-гомілкового суглоба / Т.М. Омельченко [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. – N 3. – С. 80-84
 15. Корж Н.А. Новая редакция классификации переломов по АО/ОТА / Н.А. Корж, К.К. Романенко, П.В. Никитин // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. – N 3. – С. 93-98
 16. Король П.О. Роль гібридної ОФЕКТ/КТ-візуалізації в діагностичному моніторингу пацієнтів із патологією кісток нижніх кінцівок (огляд літератури) / П.О. Король, М.М. Ткаченко // Травма. – 2018. – Том 19 N 4. – С. 96-107
 17. Косяков О.М. Віддалені результати тотального ендопротезування кульшового суглоба з використанням трабекулярно-біонічної ніжки “Physiohip” / О.М. Косяков, О.А. Бур’янов, В.К. Бондар // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. – N 3. – С. 99-103
 18. Кучерявченко В.В. Динаміка маркерів ліпідного обміну у пацієнтів із підвищеним індексом маси тіла при політравмі / В.В. Кучерявченко, Ю.В. Волкова // Міжнародний медичний журнал. – 2018. – Том 24 N 4. – С. 15-19
 19. Лоскутов А.Е. Двустороннее эндопротезирование тазобедренных суставов при диспластическом коксартрозе у пациентов с остеопенией и остеопорозом / А.Е. Лоскутов, О.А. Лоскутов, Д.А. Синегубов // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. – N 4. – С. 58-63
 20. Масленников С.О. Закрытие дефекта капсулы тазобедренного сустава пропиленовой сеткой. Клинико-биомеханическое исследование / С.О. Масленников, С.П. Панченко, М.Л. Головаха // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. – N 4. – С. 107-114
 21. Метаболические нарушения в соединительной ткани при повреждении коленного сустава и влияние на эти процессы препарата меди / С. Магомедов [и др.] // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2018. – N 3. – С. 56-64
 22. Напружено-деформований стан моделі плоско-вальгусної деформації стопи за умов використання імплантатів для піднадп’яткового артроризу / О.І. Корольков [та ін.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. – N 3. – С. 74-79
 23. Науменко Л.Ю. Стан інвалідності внаслідок травм верхньої кінцівки в Україні за 2017 рік / Л.Ю. Науменко, А.В. Іпатов, А.О. Маметьєв // Травма. – 2018. – Том 19 N 4. – С. 11-16
 24. Омельченко Т.М. Резекційний артродез надп’ятково-гомілкового суглоба. Біомеханічні аспекти й алгоритм вибору засобів фіксації / Т.М. Омельченко, О.А. Бур’янов, А.П. Лябах // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. – N 4. – С. 64-70
 25. Особенности иммунного ответа у пациентов с ранними инфекционными осложнениями после эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов / Н.А. Корж [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. – N 4. – С. 86-91
 26. Особливості реконструкції ушкоджень променевого нерва при повторних остеосинтезах плечової кістки / І.Б. Третяк [та ін.] // Травма. – 2018. – Том 19 N 4. – С. 53-59
 27. Піонтковський В.К. Ендоскопічна трансфорамінальна мікродискектомія поперекового відділу хребта. Ретроспективний аналіз 150 клінічних випадків / В.К. Піонтковський // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2018. – N 3. – С. 32-36
 28. Поворознюк В.В. Лікування остеопорозу у пацієнтів із хворобою Паркінсона / В.В. Поворознюк, М.А. Бистрицька, Н.І. Балацька // Травма. – 2018. – Том 19 N 5. – С. 51-56
 29. Проблемы улучшения результатов хирургического лечения повреждений таза / Н.Л. Анкин [и др.] // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. – N 3. – С. 16-23
 30. Радченко В.О. Зміни в паравертебральних м’язах пацієнтів із дегенеративними захворюваннями поперекового відділу хребта / В.О. Радченко, А.Г. Скіданов // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. – N 3. – С. 50-56
 31. Результати тотального ендопротезування гомілковостопного суглоба за даними національних реєстрів: метааналіз / Т.М. Омельченко [та ін.] // Травма. – 2018. – Том 19 N 5. – С. 95-101
 32. Рушай А.К. Результати лікування постраждалих із незрощеннями великогомілкової кістки після переломів з використанням оцінних шкал / А.К. Рушай, О.Р. Бебих, А.І. Буглак // Травма. – 2018. – Том 19 N 4. – С. 78-84
 33. Слынько Е.И. Оптимизация хирургической коррекции сагиттального контура позвоночно-двигательного сегмента при выполнении вентрального субаксиального цервикоспондилодеза / Е.И. Слынько, А.С. Нехлопочин // Травма. – 2018. – Том 19 N 3. – С. 77-84
 34. Стауде В.А. Биоэлектрическая активность мышц-стабилизаторов крестцово-подвздошного сустава у пациентов с дисфункцией этого сустава / В.А. Стауде, Е.Б. Радзишевская, Д.Р. Дуплий // Травма. – 2018. – Том 19 N 4. – С. 31-42
 35. Страфун С.С. Результати ендопротезування головки променевої кістки / С.С. Страфун, І.М. Курінний, О.С. Страфун // Травма. – 2018. – Том 19 N 3. – С. 71-76
 36. Страфун С.С. Оцінка ефективності лікування поранених із вогнепальними поліструктурними ушкодженнями верхніх кінцівок / С.С. Страфун, Н.О. Борзих, Я.В. Цимбалюк // Клінічна хірургія. – 2018. – Т. 85 № 7. – С. 62-66
 37. Турчин О.А. Диференційна діагностика метатарзалгії / О.А. Турчин, А.П. Лябах // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. – N 4. – С. 48-52
 38. Хіміон Л.В. Біохімічні маркери в діагностиці посттравматичного остеоартрозу колінного суглоба / Л.В. Хіміон, Г.О. Гаврилюк // Сімейна медицина. – 2018. – № 4. – С. 80-84
 39. Хоменко І.П. Клінічно-організаційні особливості надання травматологічної допомоги пораненим із дефектами м’яких тканин при вогнепальних та мінно-вибухових ушкодженях кінцівок / І.П. Хоменко, С.О. Король, Б.В. Матвійчук // Травма. – 2018. – Том 19 N 5. – С. 129-133
 40. Шимон В.М. Сучасний стан проблеми остеомієліту (аналітичний огляд літератури) / В.М. Шимон, В.І. Кубаш // Травма. – 2018. – Том 19 N 4. – С. 108-113