НА ДОПОМОГУ ОРТОПЕДУ-ТРАВМАТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип. 6 2018 р.

 1. Анкин Н.Л. Особенности тактики многоэтапного хирургического лечения открытых переломов / Н.Л. Анкин, Т.М. Петрык, В.А. Ладыка // Клінічна хірургія. — 2018. — № 3. — С. 57-61
 2. Пат. 123813 Украина, МКИ /МПК (2018.01) А615/00 А61В1 .Армовані силіконові медичні вкладки для безопераційної корекції викривлення гомілок / В.В. Бігуняк [и др.]. — № 201709191; Заявл. 18.09.2017; Опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5, 2018 р. — 2 с.
 3. Бець І.Г. Тактико-технологічні особливості лікування ушкодження дистального метаепіфіза стегнової кістки / І.Г. Бець // Травма. — 2018. — Том 19 N 2. — С. 91-97

 1. Біомеханічно обгрунтоване хірургічне лікування поранених з вогнепальними переломами довгих кісток / О.А. Бур’янов [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 1. — С. 67-70
 2. Дооперационная подготовка пациентов к эндопротезированию тазобедренного сустава / Р.В. Климовицкий [и др.] // Травма. — 2018. — Том 19 N 2. — С. 82-90
 3. Использование системы компьютерной навигации при тотальном эндопротезировании коленного сустава [Электронный ресурс] / М.А. Герасименко [и др.] // Военная медицина. — 2018. — № 2. — С. 135-139
 4. Зазірний І.М. Ефективність застосування препарату німедар в ортопедичній практиці / І.М. Зазірний // Травма. — 2018. — Том 19 N 2. — С. 39-45
 5. Малоконтактний багатоплощинний остеосинтез відламків і псевдоартрозів шийки стегнової кістки / П.І. Білінський [та ін.] // Травма. — 2018. — Том 19 N 2. — С. 32-36
 6. Наш перший клінічний досвід застосування біокомпозиту?-трикальційфосфат у складі гранул біомін ГТ mix при лікуванні переломів п’яткової кістки / В.М. Шиман [та ін.] // Травма. — 2018. — Том 19 N 2. — С. 70-73
 7. О возможности консервативного лечения травматических эпидуральных гематом / А.В. Козинский [и др.] // Травма. — 2018. — Том 19 N 2. — С. 105-108
 8. Обгрунтування диференційованого вибору методу лікування при хибних суглобах трубчастих кісток / В.О. Фіщенко [та ін.] // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 2 № 2. — С. 31-34
 9. Педаченко Ю.Е. Разработка методов численного анализа динамики функциональной активности спинного мозга у пациентов, перенесших осложненную спинальную травму / Ю.Е. Педаченко, А.С. Нехлопочин // Клінічна хірургія. — 2018. — № 3. — С. 43-47
 10. Порівняльний аналіз змін напружено-деформованого стану на хрящі головки плечової кістки в умовах різних типів пошкодження суглобової губи лопатки / І.А. Лазарев [та ін.] // Травма. — 2018. — Том 19 N 2. — С. 61-69
 11. Пат. 122977 Украина, МКИ МПК (2017.01) А61Р23/02 А63В17/00 А61F5/045. Пристрій для відновлення порушень опорно-рухового апарата / Ю.М. Вихляєв [и др.]. — № 201703673; Заявл. 14.04.2017; Опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3, 2018 р. — 6 с.
 12. Пат. 123401 Украина, МКИ МПК (2006.01) А61Н1/02 А63В23/16. Пристрій для розтягнення м’язів та сухожиль верхніх кінцівок / Л.В. Литвиченко, Б.В. Литвиченко, К.Г. Галушєвскій. — № 201709158; Заявл. 18.09.2017; Опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4, 2018 р. — 4 с.
 13. Пат. 116741 Украина, МКИ МПК (2006.01) А61В17/62 А61В17/64. Пристрій для черезкісткового остеосинтезу позасуглобових дистальних переломів плечової кістки / О.І. Бодня, В.Х. Славов. — № 201704385; Заявл. 03.05.2017; Опубл. 25.04.1018, Бюл. № 8, 2018 р. — 5 с.
 14. Проспективное обсервационное исследование эффективности и безопасности бемипарина при введении его первой дозы через 6 часов после операции по эндопротезированию коленного или тазобедренного суставов / J.I. Abad [et al.] // Травма. — 2018. — Том 19 N 2. — С. 24-31
 15. Радченко В.О. Результати перебігу регенерації тіла хребця при хірургічному лікуванні вибухових переломів грудного та поперекового відділів хребта / В.О. Радченко, К.О. Попсуйшапка, С.О. Тесленко // Травма. — 2018. — Том 19 N 2. — С. 74-81
 16. Реампутации конечностей у военнослужащих, раненых в зоне проведения антитеррористической операции на Востоке Украины / А.А. Беспаленко [и др.] // Український науково-медичний молодіжний журнал. — 2018. — N 1. — С. 5-10
 17. Рушай А.К. Корекція змін у сегменті у хворих із незрощенням кісток гомілки після переломів / А.К. Рушай, А.Р. Бебіх // Травма. — 2018. — Том 19 N 2. — С. 98-104
 18. Пат. 124595 Украина, МКИ МПК А61В5/00 А61F5/00. Спосіб діагностування ортопедичної патології, пов’язаної з дисфункціональною асиметрією довжини нижніх кінцівок у людей / С.О. Горбенко. — № 201712170; Заявл. 11.12.2017, Бюл. № 7, 2018 р. — 16 с.
 19. Пат. 123627 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61В17/00 А61В17/56. Спосіб заміщення кортикальних та субхондріальних кісткових дефектів / В.С. Чорний [и др.]. — № 201602517; Заявл. 15.03.2016; Опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5, 2018 р. — 3 с.
 20. Пат. 116735 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61К36/00 А61N1/32 А61F5/00. Спосіб комплексного лікування остеоартрозу колінного суглоба у жінок в менопаузальному періоді / О.О. Якименко, Н.М. Богдан, О.Є. Кравчук. — № 201702830; Заявл. 27.03.2017; Опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8, 2018 р. — 2 с.
 21. Пат. 124025 Украина, МКИ МПК А61В17/56. Спосіб лікування несправжніх суглобів довгих кісток / А.К. Рушай [и др.]. — № 20171135 ; Заявл. 20.11.2017; Опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5, 2018 р. — 3 с
 22. Пат. 123569 Украина, МКИ МПК А61В17/56(2006.01) А61В17/58(2006.01). Спосіб лікування переломів великогомілкової кістки. — № 201710916; Заявл. 08.11.2017, Бюл. № 4, 2018 р. — 3 с.
 23. Пат. 123847 Украина, МКИ МПК А61В17/58(2006.01). Спосіб лікування переломів шийки та головки плечової кістки / О.М. Николишин, І.М. Кліщ, І.О. Николишин. — № 201709538; Заявл. 29.09.2017, Бюл. № 5, 2018 р. — 6 с.
 24. Пат. 124024 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61К31/00 А61Р19/00. Спосіб медикаментозного лікування порушень репаративної регенерації при несправжніх суглобах довгих кісток / А.К. Рушай [и др.]. — № 201711356; Заявл. 20.11.2017; Опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5, 2018 р. — 3 с.
 25. Пат. 125524 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61К31/00 А61К31/4412. Спосіб метаболічного прекондиціонування міокарда перед фармакологічною кардіоверсією при пароксизмі фібриляції передсердь / О.Ю. Бодулєв. — № 201712657; Заявл. 20.12.2017; Опубл. 10.05.2018, Бюл. № 9, 2018 р. — 1 с.
 26. Пат. 124055 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61В5/00 А61В5/02. Спосіб надання медичної допомоги пораненим та/або травмованим пацієнтам з вогнепальними та/або закритими травмами / С.О. Король [и др.]. — № 201800290; Заявл. 10.01.2018; Опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5, 2018 р. — 7 с.
 27. Пат. 124210 Украина, МКИ МПК (2006.01) А61В17/56 А61В18/20. Спосіб санації секвестральної порожнини кістки, ураженої остеомієлітом / В.М. Шимон [и др.]. — № 201710609; Заявл. 01.11.2017; Опубл. 26.03.2018, Бюл. № 6, 2018 р. — 2 с
 28. Пат. 123911 Украина, МКИ МПК А61В17/56 А61F5/01. Спосіб формування опороспроможної кукси стопи у хворих на цукровий діабет / С.О. Косульников [и др.]. — № 201710055; Заявл. 17.10.2017; Опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5, 2018 р. — 3 с.
 29. Пат. 123859 Украина, МКИ МПК А61В17/60(2006.01). Спосіб черезкісткового остеосинтезу перелому плечової кістки / В.Ю Чернецький [и др.]. — № 201709597; Заявл. 02.10.2017, Бюл. № 5, 2018 р. — 5 с.
 30. Пат. 124023 Украина, МКИ МПК А61В17/56. Спосіб хірургічного лікування несправжніх суглобів великогомілкової кістки / А.К. Рушай [и др.]. — № 201711354; Заявл. 20.11.2017; Опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5, 2018 р. — 3 с.
 31. Страфун С.С. Біомеханічні особливості ходьби хворих на коксартроз за даними системи GAITRite. Частина 2. Часові параметри ходьби / С.С. Страфун, О.В. Фіщенко, О.Д. Карпінська // Травма. — 2018. — Том 19 N 2. — С. 13-19
 32. Фань Ван Лечение пациентов с переломами тыльного фрагмента основания дистальных фаланг пальцев кисти [Электронный ресурс] / Ван Фань, П.И. Беспальчук // Военная медицина. — 2018. — № 1. — С. 47-51