НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

онколог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.9 2017 р.

 1. Бєльська Л.М. Імунологічні показники пацієнтів з гліомами залежно від інфікування пухлин герпесвірусами / Л.М. Бєльська, М.І. Лісяний, А.І. Ключникова // Онкология. — 2017. — Том 19 N1 — С. 29-32
 2. Вдовиченко Ю.П. Современная концепция профилактики опухолевой патологии молочной железы / Ю.П. Вдовиченко, В.А. Потапов // Репродуктивная эндокринология. — 2017. — № 3. — С. 17-30
 3. Гірна Г.А. Використання онкомаркерів на етапах діагностики і лікування хворих на плоскоклітинний рак орофарингеальної ділянки / Г.А. Гірна, І.Д. Костишин // Онкология. — 2017. — Том 19 N 1- С. 11-16

 1. Думанский Ю.В. Внутриартериальная химиотерапия при злокачественных опухолях головы и шеи. Состояние вопроса, собственный опыт / Ю.В. Думанский, П.С. Ласачко, Р.В. Никулин // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. — 2017. — N2 — С. 61-68
 2. Жукова Т.О. Ефективний метод лікування хворих з приводу раку органів ларингофарингеальної зони / Т.О. Жукова, Л.М. Васько, В.П. Баштан // Клінічна хірургія. — 2017. — N4 — С. 52-55
 3. Захарычев В.Д. Орфанные опухоли: опыт диагностики и лечения примитивной нейроэктодермальной опухоли внутригрудной локализации / В.Д. Захарычев, А.В. Ганул, Б.О. Борисюк // Онкология. — 2017. — Том 19 N1 — С. 75-79
 4. Захворюваність на рак щитоподібної залози в Україні: територіальні особливості / С.М. Цимбалюк [та ін.] // Довкілля та здоров’я. — 2017. — N1 — С. 11-14
 5. Значення експресії симпортера йоду для прогнозування перебігу раку молочної залози різних молекулярних підтипів / Н.Ю. Лук’янова [та ін.] // Онкология. — 2017. — Том 19 N1 — С. 58-63
 6. Иммуногистохимические и молекулярно-генетические методы диагностики онкологических заболеваний (обзор литературы) [Электронный ресурс] / В.М. Семенов [и др.] // Вестник Витебского Государственного медицинского университета. — 2017. — Т. 16 № 2. — С. 15-25
 7. Ковальчук П.А. Імуногістохімічні фактори прогнозу розвитку метастазів остеосаркоми / П.А. Ковальчук, А.Г. Дєдкова, М.С. Кротевич // Онкология. — 2017. — Том 19 N 1- С. 71-74
 8. Котов А.А. Непосредственные результаты адъювантной химиолучевой терапии местнораспространенного рака желудка [Электронный ресурс] / А.А. Котов // Вестник Витебского Государственного медицинского университета. — 2017. — Т. 16 № 3. — С. 63-72
 9. Новое в классификации ВОЗ B-клеточных опухолей лимфоидной ткани (пересмотр 2016г.) / Д.Ф. Глузман [и др.] // Онкология. — 2017. — Том 19 N 1. — С. 80-85
 10. Онкологические аспекты эндометриоза гениталий / Т.С. Качалина [и др.] // Лечащий Врач. — 2017. — № 5. — С. 61-66
 11. Опухоли надпочечных желез: диагностика, тактика хирургического лечения / Н.Д. Тронько [и др.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 4. — С. 31-34
 12. Особенности клеточного состава и функции инфильтрата глиом различной степени анаплазии / Н.И. Лисяный [и др.] // Онкология. — 2017. — Том 19 N1- С. 4-10
 13. Підсилення нораргініном протипухлинної дії інгібіторів ферментів синтезу поліамінів in vivo / С.П. Залєток [та ін.] // Онкология. — 2017. — Том 19 N 1- С. 17-24
 14. Прудиус П.Г. Проблемні питання в підході до лікування вогнищевої патології щитоподібної залози / П.Г. Прудиус, О.Є. Кузьмінська // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13 N — С. 128-129
 15. Пухлиноасоційовані макрофаги, FOXP3+-лімфоцити і щільність мікросудин в карциномах ендометрія хворих із різним станом менструальної функції / І.П. Несіна [та ін.] // Онкология. — 2017. — Том 19 N 1- С. 52-57
 16. Романів М.П. Медико-статистична оцінка статево-вікової структури захворюваності та смертності від онкологічних захворювань в Україні / М.П. Романів // Вісник наукових досліджень. — 2017. — N 1- С. 85-90
 17. Соловйов О. Значне збільшення колоректального раку серед молодих дорослих / О. Соловйов // З турботою про жінку. — 2017. — № 3. — С. 66-67
 18. Супероксид- та NO-залежні механізми формування метастатичного мікрооточення віддалених сайтів метастазування хворих на колоректальний рак / А.П. Бурлака [та ін.] // Онкология. — 2017. — Том 19 N — С. 64-70
 19. Тестування на поліморфні варіанти гена CYP 2D6*4 у пацієнток із доброякісною патологією та раком органів жіночої репродуктивної системи з родин із сімейним раковим синдромом / О.В. Палійчук [та ін.] // Онкология. — 2017. — Том 19 N 1- С. 46-51
 20. Хронический лимфолейкоз и острые миелоидные лейкозы в структуре онкогематологических заболеваний у населения Украины в постчернобыльский период / Д.Ф. Глузман [и др.] // Онкология. — 2017. — Том 19 N1 — С. 33-40
 21. Шапочка Д. Наследственный рак молочной железы и яичников. Значение статуса BRCA1/2 для профилактики и лечения / Д. Шапочка // З турботою про жінку. — 2017. — № 3. — С. 60-65
 22. Является ли c-MYC прогностическим фактором при первичной медиастинальной (тимической) B-крупноклеточной лимфоме? / И.А. Крячок [и др.] // Онкология. — 2017. — Том 19 N1 — С. 41-45