НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип. 2019 р.

 1. Вивчення впливу віку та індексу коморбідності на ризик тромботичних ускладнень у хворих на рак ендометрія на доопераційному етапі / Б.Д. Кривокульський [та ін.] // Вісник наукових досліджень. – 2018. – N 2. – С. 150-154
 2. Випадок лікування раку фатерового соска, ускладненого механічною жовтяницею, у пацієнтки старечого віку / М.Г. Гнатюк [та ін.] // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 106-108
 3. Вміст циркулюючих імунних комплексів у хворих на рак щитоподібної залози після лікування радіоактивним йодом і рекомбінантним людським тиреотропіном / Н. М. Степура [та ін.] // Ендокринологія. – 2018. – Т. 23 № 2. – С. 137-140

 1. Грибач С.М. Особливості соматичного статусу та клінічної характеристики раку молочної залози в жінок у період постменопаузи / С.М. Грибач // Репродуктивная эндокринология. – 2018. – № 4. – С. 76-81
 2. Застосування малоінвазивних втручань в хірургічному лікуванні новоутворів товстої кишки / B.В. Бойко [та ін.] // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 98-101
 3. Клініко–морфологічна діагностика метапластичних і неопластичних змін у випадках стравоходу Баррета / О.Г. Курик [и др.] // Клінічна та профілактична медицина. – 2018. – № 1. – С. 26-32
 4. Кондратюк В.А. Паренхиматозно-стволовая посегментная эмболизация ветвей воротной вены как этап подготовки пациентов со злокачественными опухолями печени к хирургическому лечению / В.А. Кондратюк // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 2. – С. 66-70
 5. Лазирський В.О. Оперативне лікування хворих на ускладнений місцеворозповсюджений рак шлунку / В.О. Лазирський // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 120-123
 6. Локальний рецидив адренокортикального раку через 18 років після адреналектомії: клінічний випадок / Р.П. Ткаченко [и др.] // Клінічна та профілактична медицина. – 2018. – № 2/3. – С. 116-122
 7. Методи покращення безпосередніх та функціональних результатів хірургічного лікування хворих на рак шлунка / М.В. Красносельський [та ін.] // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 109-113
 8. Обтураційна кишкова непрохідність пухлинного генезу — діагностична програма і тактичні підходи до лікування / B.В. Міщенко [та ін.] // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 114-119
 9. Патоморфологічна характеристика неепітеліальних підслизових новоутворень шлунка після видалення шляхом ендоскопічної підслизової дисекції / О.Г. Курик [и др.] // Клінічна та профілактична медицина. – 2018. – № 2/3. – С. 103-115
 10. Пославська О.В. Плоскоклітинний рак невідомої первинної локалізації: ізольоване ураження лімфатичних вузлів шиї / О.В. Пославська, І.С. Шпонька // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 2. – С. 13-20
 11. Реконструктивно-восстановительное вмешательство при резекции рукоятки грудины с опухолью: клинический случай / B.В. Бойко [и др.] // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 178-181
 12. Роль лапароскопічного доступу в хірургічному лікуванні злоякісних і доброякісних новоутворень печінки / О.Г. Котенко [и др.] // Клінічна та профілактична медицина. – 2018. – № 2/3. – С. 129-130
 13. Савченко О.А. Аналіз рівня експресії панцитокератинів в епітеліальних та гранульозоклітинних пухлинах яєчників / О.А. Савченко, І.С. Шпонька // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 2. – С. 21-25
 14. Сивак Л.А. Особенности ведения пациенток с раком молочной железы на фоне беременности / Л.А. Сивак, Е.М. Мартынюк, Т.Е. Тарасенко // Бібліотека сімейного лікаря та сімейної медсестри. – 2018. – № 2. – С. 40-42
 15. Тиреотропна функція гіпофіза та йодний статус у хворих на рак щитоподібної залози напередодні призначення І-131 / М. Д. Тронько [та ін.] // Ендокринологія. – 2018. – Т. 23 № 2. – С. 147-153
 16. Ткаченко В.І. Сучасний погляд на фактори ризику злоякісних новоутворень щитоподібної залози: системний аналіз / В.І. Ткаченко, Я.Ю. Рімар // Сімейна медицина. – 2018. – № 3. – С. 57-66