НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

онколог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.7 2017 р.

  1. Алиева Шафаг Эльдар кызы Роль онкомаркеров в диагностике предраковых патологий шейки матки у женщин группы высокого риска в репродуктивный период / Шафаг Эльдар кызы Алиева, Адалят Бейбала оглу Гасанов, Натаван Эльдар кызы Ахундова // Здоровье женщины. — 2017. — № 1. — С. 162-164
  2. Біомаркери ранньої та диференційної діагностики раку передміхурової залози / В. М. Григоренко [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 1- С. 54-57
  3. Бондарчук І. Нова ера лікування раку в Україні / І. Бондарчук // Український медичний часопис. — 2017. — № 1. — С. 4-6

  1. Експресія CD44 та CD24 у пухлинній тканині у хворих на рак передміхурової залози / Ю.В. Жильчук [та ін.] // Здоровье мужчины. — 2016. — N4 — С. 111-114
  2. Злоякісні шлуночкові порушення ритму серця у хворого з ангіосаркомою серця / Ю.В. Зінченко [и др.] // Український кардіологічний журнал. — 2017. — № 2. — С. 77-84
  3. Иммуноонкология — новая эпоха в лечении рака или «драма с хеппи-эндом» // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N 1. — С. 43
  4. Мальцев Д.В. Инновационный прорыв в иммунотерапии опухолей: возможности Пембролизумаба / Д.В. Мальцев // Український медичний часопис. — 2016. — № 6. — С. 61-68
  5. Олійник Ю.Ю. Безпосередні та віддалені результати виконання комбінованої гастректомії з приводу місцево-поширеного раку шлунка / Ю. Ю. Олійник // Клінічна хірургія. — 2016. — N 10- С. 9-11