НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.10 2018 р.

 1. Адаптація та впровадженняопитувальника повизначенню якості життя хворих на інтраепідермальний рак шкіри (SKIN CANCER QUALITY OF LIFE): інформ. лист з проблеми «Дерматовенерологія». Вип. 3. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 2. Атипическая аденома околощитовидной железы с клинически агрессивным течением первичного гиперпаратиреоза [Электронный ресурс] / Н.Г. Мокрышева [и др.] // Эндокринная хирургия. — 2018. — № 1. — С. 55-63
 3. Бойко С.О. Механічна профілактика тромбоемболії легеневої артерії під час хірургічного лікування нирково-клітинного раку, ускладненого пухлинною інвазією нижньої порожнистої вени / С.О. Бойко // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 123-127

 1. Булат О.В. Аналіз структури та функції капілярів у хворих на рак щитоподібної залози в післяопераційному періоді / О.В. Булат // Практикуючий лікар. — 2018. — N 3. — С. 13-16
 2. Визначення тактики лікування кісткових метастазів 153Sm-оксабіфором для зниження ризиків ускладнення: інформ. лист з проблеми «Медична радіологія». Вип. 3. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 4 с.
 3. Головач И.Ю. Склеродермоподобный паранеопластический синдром: ревматология «Overlap» онкология / И.Ю. Головач, Е.Д. Егудина // Практикуючий лікар. — 2018. — N 3. — С. 17-24
 4. Карнабеда О.А. Болезнь тяжелых цепей: клинический случай и обзор литературы / О.А. Карнабеда, З.В. Ступакова // Клиническая онкология. — 2018. — Том 8 N 2. — С. 138-142
 5. Клінічне спостереження нетипової медулярної карциноми щитоподібної залози / Р.П. Ткаченко [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 4. — С. 77-78
 6. Клінічні рекомендації діагностики та лікування метастатичних нейроендокринних пухлин шлунково-кишкового тракту / М.Г. Зубарєв [та ін.] // Клиническая онкология. — 2018. — Том 8 N 2. — С. 97-106
 7. Клинические наблюдения эффективности терапии метастатического радиойодрефрактерного высокодифференцированного рака щитовидной железы мультикиназными ингибиторами [Электронный ресурс] / А.П. Поляков [и др.] // Эндокринная хирургия. — 2018. — № 2. — С. 81-88
 8. Колесник А.П. Опыт хирургического лечения пациентов с раком пищевода I–III стадий / А.П. Колесник, И.П. Колесник, В.В. Кечеджиев // Запорожский медицинский журнал. — 2018. — Том 20 N 3. — С. 448-453
 9. Крячок И.А. Иммунотерапия лимфомы Ходжкина: новая стратегия лечения / И.А. Крячок // Клиническая онкология. — 2018. — Том 8 N 2. — С. 86-90
 10. Кутовой А.Б. Клинические и патоморфологические особенности новообразований надпочечников / А.Б. Кутовой, Э.В. Жмуренко // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 36-40
 11. Лешко М.М. Видалення пухлин крижів передніми доступами з використанням ендоскопічної асистенції / М.М. Лешко, Є.І. Слинько // Клінічна хірургія. — 2018. — № 2. — С. 53-55
 12. Матылевич О.П. Опыт органосохраняющего лечения раннего рака шейки матки / О.П. Матылевич, О.Г. Суконко // Репродуктивное здоровье. Восточная Европа. — 2018. — Том 8 N 2. — С. 192-201
 13. Особенности диагностики и хирургического лечения поражения сердца лимфомой Беркитта / Р.М. Витовский [и др.] // Клиническая онкология. — 2018. — Том 8 N 2. — С. 143-147
 14. Первое одобрение FDA использования иммуноонкологического препарата, ингибитора анти-PD-L1, для терапии рака шейки матки // Клиническая онкология. — 2018. — Том 8 N 2. — С. 85
 15. Персонализированная диагностика хромаффинных опухолей (феохромоцитома, параганглиома) в онкоэндокринологии [Электронный ресурс] / П.О. Румянцев [и др.] // Эндокринная хирургия. — 2018. — № 1. — С. 19-39
 16. Прогнозування ступеня лімфопеніїу хворих на рак тіла матки після протипухлинного лікування: інформ. лист з проблеми «Медична радіологія». Вип. 2. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 17. Роль неод’ювантної та ад’ювантної хіміотерапії у лікуванні хворих на рак легені (огляд літератури) / О.П. Колеснік [та ін.] // Клиническая онкология. — 2018. — Том 8 N 2. — С. 107-110
 18. Рыспаева Д.Э. Иммунотерапия метастатического рака легкого в первой лини: что нового в 2018 г. / Д.Э. Рыспаева, О.В. Понамарева, Н.Ю. Лисовская // Клиническая онкология. — 2018. — Том 8 N 2. — С. 92-96
 19. Пат. 126425 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61В5/00. Спосіб визначення індивідуального ризику розвитку онкологічної патології у родинах осіб, хворих на рак тіла матки / В.Ф. Чехун [и др.]. — № 20710859; Заявл. 07.11.2017; Опубл. 5.62.2080, Бюл. № 12, 2018. — 3 с.
 20. Пат. 125871 Украина, МКИ МПК А61В10/00 А61N5/10(2006.01) А61В6/00 G01Н17/00. Спосіб визначення розповсюдженості злоякісних пухлин ободової кишки / О.І. Євтушенко [и др.]. — № 201713141; Заявл. 29.12.2017, Бюл. № 10, 2018 р. — 3 с.
 21. Пат. 125959 Украина, МКИ МПК А61В17/00 А61В8/00. Спосіб хірургічного лікування малого новоутворення печінки / М.В. Костилєв [и др.]. — № 201800706; Заявл. 25.01.2018, Бюл. № 10, 2018 р. — 3 с.
 22. Пат. 126147 Украина, МКИ МПК (2006.01)А617/12. Спосіб черевно-анальної сфінктерозберігаючої резекції прямої кишки при раку / П.В. Шелешко, О.Я. Вовк, В.Є. Литвиненко. — № 201712656; Заявл. 20.12.2017; Опубл. 11.06.2018, Бюл. № 11, 2018 р. — 3 с.
 23. Старіков А.В. Особливості лікування болю у хворих при онкологічній патології / А.В. Старіков, Т.М. Левченко // Біль, знеболювання і інтенс. терапія. — 2018. — N 3. — С. 93-94
 24. Сухін В.С. Аналіз ефективності лікування хворих на лейоміосаркому матки / В.С. Сухін // Клиническая онкология. — 2018. — Том 8 N 2. — С. 148-151
 25. Тривале комбіноване лікування злоякісних пухлин мозкового шару надниркових залоз / А.Є. Коваленко [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 4. — С. 79-80
 26. Фактори прогнозу при раку ободової кишки / Б.Б. Татарин [та ін.] // Клиническая онкология. — 2018. — Том 8 N 2. — С. 128-132
 27. Хірургічне лікування пухлинної патології з ураженням магістральних судин малого тазу / О.В. Васильєв [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 2. — С. 32-34
 28. Целесообразность выполнения одномоментных операций при светлоклеточном раке почки и его метастазах / B.В. Бублик [и др.] // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 1. — С. 117-118
 29. Цитологічна об’єктивізована диференційна діагностика мезотеліоми та реактивного серозиту / С.В. Мариненко [та ін.] // Клиническая онкология. — 2018. — Том 8 N 2. — С. 133-137