НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

онколог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2017 р.

 1. Взаємозв’язок супероксид- та NO-генеруючої активності нейтрофілів хворих на рак прямої кишки з клінічними характеристиками та вплив на віддалені результати комбінованого лікування / А.П. Бурлака [та ін.] // Онкология. — 2016. — Том 18 N 4- С. 294-299
 2. Возможности нестандартных хирургических технологий в паллиативном лечении рака легкого / В.Е. Севергин [и др.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N 6. — С. 52-55
 3. Вплив бета-дефенсину-2 людини на експресію транскрипційних факторів у злоякісно трансформованих лініях клітин B-лімфоцитарного походження / І.М. Гордієнко [та ін.] // Онкология. — 2016. — Том 18 N 4- С. 255-261

 1. Думанский Ю.В. Внутриартериальная химиотерапия в лечении злокачественных опухолей головы и шеи: 65 лет применения, есть ли вердикт? / Ю.В. Думанский, П.С. Ласачко, Р.В. Никулин // Міжнародний медичний журнал. — 2016. — Том 22 N 4. — С. 51-56
 2. Зависимое от здоровья качество жизни пациентов с диссеминированным гормонально-наивным раком простаты / В.Н. Лесовой [и др.] // Міжнародний медичний журнал. — 2016. — Том 22 N 4. — С. 57-62
 3. Зміни спектра металовмісних протеїнів та факторів їх епігенетичної регуляції в динаміці росту чутливої та резистентної карциноми Герена / Н.Ю. Лук’янова [та ін.] // Онкология. — 2016. — Том 18 N 4- С. 247-254
 4. Іванчов П.В. Хірургічне лікування раку шлунка, ускладненого гострою кровотечею, за субтотального й тотального ураження органа / П.В. Іванчов, П.Д. Фомін // Клінічна хірургія. — 2016. — N 5- С. 10-12
 5. Іванчов П.В. Хірургічні аспекти гострої кишкової кровотечі у хворих на колоректальний рак / П.В. Іванчов, П.Д. Фомін, О. М. Андрусенко // Клінічна хірургія. — 2016. — N6 — С. 5-7
 6. Колесник А.П. Современные аспекты лечения экссудативного плеврита опухолевого генеза / А.П. Колесник, А.В. Каджоян, В.А. Кузьменко // Клінічна хірургія. — 2016. — N 11. — С. 71-73
 7. Концентрація фосфоліпідів у сироватці крові хворих на рак шлунка, рівень гіпоксії первинної пухлини: аналіз можливого взаємозв’язку з мінімальною залишковою хворобою / Л.М. Бубновська [та ін.] // Онкология. — 2016. — Том 18 N4 — С. 277-282
 8. Лешко М.М. Технологія та результати видалення пухлин крижів єдиним блоком / М.М. Лешко, Є.І. Слинько // Клінічна хірургія. — 2016. — N12 — С. 58-60
 9. Мікрооточення пухлинних клітин як джерело модифікаторів епітеліально-мезенхімального переходу та мішень для персоніфікованої протипухлинної терапії / Ю.Й. Кудрявець [та ін.] // Онкология. — 2016. — Том 18 N4 — С. 269-276
 10. Осложнения хирургического лечения почечноклеточного рака с внутривенозным распространением / Д.В. Щукин [и др.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N 12. — С. 49-51
 11. Особливості репарації ДНК у лімфоцитах периферичної крові та пухлинній тканині хворих на рак ендометрія / Л.Г. Бучинська [та ін.] // Онкология. — 2016. — Том 18 N4 — С. 300-304
 12. Паллиативное лечение холангиокарциномы путем антеградного эндобилиарного вмешательства / В.В. Бойко [и др.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N 6. — С. 17-19
 13. Применение радиочастотной абляции при выполнении видеоторакоскопических операций по поводу опухолей легких и плевры / В.Е. Севергин [и др.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N 11. — С. 33-35
 14. Протипухлинна дія активних форм кисню у штучно створених АФК-генеруючих системах / В.О. Шляховенко [та ін.] // Онкология. — 2016. — Том 18 N 4- С. 283-288
 15. Профіль експресії факторів транскрипції у зразках крові хворих на хронічний лімфолейкоз / А.С. Матвєєва [та ін.] // Онкология. — 2016. — Том 18 N4 — С. 311-315
 16. Рідкісні форми внутрішньомозкових пухлин субтенторіальної локалізації у дорослих / В.О. Федірко [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N 6- С. 36-39
 17. Сакало А.В. Клінічне значення пухлинних маркерів у хворих на семіному яєчка / А.В. Сакало // Здоровье мужчины. — 2016. — N 3- С. 176-178
 18. Сівак Л.А. Нейротоксичність сучасних протипухлинних препаратів (огляд літератури) / Л.А. Сівак, С.О. Лялькін, Н.О. Верьовкіна // Лікарська справа. Врачебное дело. — 2016. — № 3/4. — С. 3-11
 19. Фактори, що впливають на тривалість існування підшкірних сером після хірургічного лікування хворих на рак молочної залози / Р.В. Любота [та ін.] // Онкология. — 2016. — Том 18 N4 — С. 325-329
 20. Федевич В.С. Поліморфізм генів VEGF у хворих на рак сечового міхура / В.С. Федевич, Ю.Б. Борис, Г.В. Макух // Здоровье мужчины. — 2016. — N 3- С. 179-180
 21. Фотодинамічний вплив ex vivo на злоякісні лімфоїдні клітини при хронічних лімфопроліферативних захворюваннях / М.Ф. Гамалія [та ін.] // Онкология. — 2016. — Том 18 N4 — С. 305-310
 22. Фотодинамічна терапія — сучасний ефективний метод лікування базальноклітинного раку шкіри / Б.В. Литвиненко [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N 6- С. 71-73
 23. Чермак І.І. Спостереження первинного плоскоклітинного раку жовчного міхура / І.І. Чермак, С.Г. Гичка, П.В. Кузик // Клінічна хірургія. — 2016. — N11 — С. 74-75
 24. Эффективность и осложнения химиотерапии больных раком легких / Ю.В. Думанский [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2016. — N 3- С. 17-23.