НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2018 р.

 1. Бизунков А.Б. Профилактика рака посредством модификации питания: возможно ли невозможное? / А.Б. Бизунков // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – N 3. – С. 28-33
 2. В-клеточная лимфома у пациентки с болезнью Шегрена / Е.А. Якименко [и др.] // Гострі та невідкладні стани у практиці лікаря. – 2018. – № 2/3. – С. 35-37
 3. Віддалені онкологічні результати радикальної простатектомії у хворих на локалізований рак передміхурової залози / С.О. Возіанов [та ін.] // Здоровье мужчины. – 2018. – № 1. – С. 132-135

 1. Віддалені результати хірургічного лікування хворих з ранніми стадіями недрібноклітинного раку легені / О.П. Колеснік [и др.] // Клінічна хірургія. – 2018. – № 3. – С. 23-26
 2. Вторинна лімфома грудної залози. Випадок з практики / A.B. Гурандо [та ін.] // Здоровье женщины. – 2018. – № 3. – С. 54-57
 3. Головко С.В. Роль аблятивних технологій у лікуванні малих пухлин нирки: огляд сучасного стану проблеми / С.В. Головко // Здоровье мужчины. – 2018. – № 1. – С. 102-105
 4. Диференційований підхід до комплексного лікування хворих за несприятливих форм місцево–поширеного раку грудної залози / Ю.В. Думанський [и др.] // Клінічна хірургія. – 2018. – № 1. – С. 63-66
 5. Новая опция терапии гормоночувствительного рака молочной железы: результаты исследования MONALEESA-3 // Медичні аспекти здоров’я жінки. – 2018. – № 3. – С. 33-37
 6. Операція Whipple з резекцією ворітної/верхньої брижової вени без реконструкції судин з приводу пухлинного тромбозу судин системи ворітної вени / О.Ю. Усенко [и др.] // Клінічна хірургія. – 2018. – № 1. – С. 9-11
 7. Порівняння онкологічних результатів нефректомії та резекції нирки у лікуванні хворих із раком нирки стадій Т1В та Т2 / В.Н. Григоренко [и др.] // Клінічна хірургія. – 2018. – № 3. – С. 48-51
 8. Руководство для лечения пациентов с раком шейки матки / D. Cibula [et al.] // Здоровье женщины. – 2018. – № 5. – С. 124-135
 9. Свінціцький В.С. Актуальність застосування неоад’ювантної хіміотерапії в лікуванні раку шійки матки / В.С. Свінціцький, В.В. Приймак, О.П. Ренкас // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 2 № 4. – С. 44-48
 10. Скрининг и ранняя диагностика гепатоцеллюлярной карциномы / В.Т. Кириенко [и др.] // Здоровье женщины. – 2018. – № 3. – С. 70-76
 11. Сухін B.C. Індивідуалізована тактика лікування хворих на саркому матки з урахуванням молекулярно-біологічних особливостей пухлини / B.C. Сухін // Здоровье женщины. – 2018. – № 5. – С. 26-30
 12. Трансректальна біопсія під ультразвуковим наведенням з використанням еластографії зсувної хвилі у чоловіків з підозрою на рак передміхурової залози / Ф.З. Гайсенюк [та ін.] // Здоровье мужчины. – 2018. – № 1. – С. 44-47
 13. Хирургическое лечение перихилярной холангиокарциномы с инвазией в воротную вену / О.Г. Котенко [и др.] // Клінічна хірургія. – 2018. – № 1. – С. 12-16