НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.8 2018 р.

 1. Евчев Ф.Д. Этиология, патогенез, клиническая семиотика и диагностика новообразований кожи головы, шеи и туловища. Сообщение 1 / Ф.Д. Евчев, А.Ф. Евчева // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2018. – N 1. – С. 76-82
 2. Кондрацкий Ю. Нейроэндокринные опухоли. Диагностика и лечение / Ю. Кондрацкий // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. – 2018. – N 2. – С. 35-38
 3. Молекулярно-генетические маркеры развития фолликулярного рака щитовидной железы / М.Е. Сазонов [и др.] // Проблеми ендокринної патології. – 2018. – N 2. – С. 25-30

 1. Особенности поражения правого желудочка сердца злокачественнной опухолью / Р. М. Витовский [и др.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2018. – N 2. – С. 51-57
 2. Посадова інструкція лікаря-онколога I кваліфікаційної категорії (код КП 2221.2) // Управління закладом охорони здоров’я. – 2018. – N 5. – С. 43-46
 3. Пат. 123948 Украина, МКИ МПК А61В17/00. Спосіб відеолапароскопічного симультанного лікування пухлини лівої надниркової залози, поєднаної з жовчокам’яною хворобою / С.М. Завгородній [и др.]. – № 201710468; Заявл. 30.10.2017, Бюл. № 5, 2018 р. – 4 с.
 4. Пат. 124762 Украина, МКИ МПК (2018.01) G01N33/48 А61К31/00 А61Р31/00 А61Р35/00. Спосіб вибору тактики лікування раку яєчників, ускладненого канцероматозом черевної порожнини / А.О. Машуков [и др.]. – № 201710086; Заявл. 18.10.2017; Опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8, 2018 р. – 5 с.
 5. Пат. 125302 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61В5/02 А61В5/0295 А61В6/00 А61В6/03. Спосіб діагностики злоякісних пухлин підшлункової залози / Л.Р. Забудська. – № 201710680; Заявл. 03.11.2017; Опубл. 10.05.2018, Бюл. № 9, 2018 р. – 6 с.
 6. Пат. 116722 Украина, МКИ МПК А61В10/00 G01N21/31(2006.01). Спосіб діагностики пухлинного захворювання передміхурової залози за Костєвим Ф.І., Самунжи Г.П., Рачком І.В. / Ф І. Костєв, Г.П. Самунжи, І.В. Рачок. – № 201611694; Заявл. 21.11.2016, Бюл. № 8, 2018 р. – 3 с
 7. Пат. 123377 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61К31/00 А61Р7/00. Спосіб ендоваскулярної анастезії-аналгезії при емболізаії артерій новоутворень / С.В. Григор’єв, Д.Ю. Руденко, Н.С. Олейник. – № 201708987; Заявл. 11.09.2017; Опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4, 2018 р. – 2 с.
 8. Пат. 123870 Украина, МКИ МПК (2018.01) A61B17/00. Спосіб косметичного “тунельного”доступу до метастатичних лімфатичних вузлів шиї нижньої та середньої яремної групи при злоякісних пухлинах щитоподібної залози / І.А. Клименко [и др.]. – № 201709679; Заявл. 04.10.2017; Опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5, 2018 р. – 4 с.
 9. Пат. 116186 Украина, МКИ МПК (2017.01) A61B17/00 A61K38/17. Спосіб лікування колоректального метастатичного раку печінки / Р.К. Татіщев. – № 201704716; Заявл. 16.05.2017; Опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3, 2018 р. – 6 с.
 10. Пат. 124379 Украина, МКИ МПК А61К49/06(2006.01) А61К51/00 А61Р35/00 А61N5/00 А61В17/00. Спосіб комплексного лікування хворих при раку верхньогрудного відділу стравоходу / С.І. Кіркілевський [и др.]. – № 201709520; Заявл. 29.09.2017, Бюл. № 7, 2018 р. – 4 с.
 11. Пат. 123929 Украина, МКИ МПК А61N5/10(2006.01). Спосіб лікування хворих з кістковими метастазами / Г.В. Грушка [и др.]. – № 201710206; Заявл. 23.10.2017, Бюл. № 5, 2018 р. – 6 с.
 12. Пат. 116274 Украина, МКИ НПК (2018.01) А61N2/08 А61В18/18 А61К9/16 А61К31/351 А61К33/34 А61Р35/00. Спосіб магнітної нанотераностики злоякісних пухлин / В.Е. Орел [и др.]. – № 201603755; Заявл. 08.04.2016; Опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4, 2018 р. – 4 с. –
 13. Пат. 124794 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61В17/00. Спосіб накладання хірургічного шва при лікуванні доброякісних і злоякісних пухлин раку молочної залози / Є.Ю. Хлопушин [и др.]. – № 201710425; Заявл. 30.10.2017; Опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8, 2018 р. – 3 с.
 14. Пат. 123371 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61К31/00 А61Р35/00. Спосіб неоад’ювантної терапії хворих на місцево поширений рак грудної залози / І.І. Смоланка [и др.]. – № 201708940; Заявл. 08.09.2017; Опубл. 26.02.2017, Бюл. № 4, 2018 р. – 3 с.
 15. Пат. 125042 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61К31/282 А61Р31/00 А61Р35/00. Спосіб персоніфікованого лікування хворих на рак яєчників ІІІ-ІV стадій з прогнозованою платинорезистентністю / В.М. Запорожан, О.І. Ткаченко, А.І. Рибін. – № 201712156; Заявл. 11.12.2017; Опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8, 2018 р. – 5 с. –
 16. Пат. 124882 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61В10/00 G01N33/52. Спосіб прогнозування розвитку  рецидивів вторинно-набрякового раку грудної залози після комплексного лікування / М.В. Красносельський [и др.]. – № 201711162; Заявл. 15.11.2017; Опубл. 425.80.8201, Бюл. № 8, 2018 р. – 3 с.
 17. Пат. 123913 Украина, МКИ МПК А61В17/00 А61В17/11(2006.01).Спосіб проксимальної резекції шлунка при гострокровоточивому езофагокордіальному раку / Є.М. Шепетько. – № 201710058; Заявл. 17.10.2017, Бюл. № 5, 2018 р. – 7 с.
 18. Пат. 123301 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61В17/00. Спосіб хірургічного лікування раку молочної залози / Є.Ю. Хлопушин, А.А. Рашевська, В.М. Смірнов. – № 2017017930; Заявл. 28.07.2017; Опубл. 26.02.2018, Бюл. № 4, 2018 р. – 3 с.
 19. Пат. 124380 Украина, МКИ МПК А61В17/00 А61М27/00. Спосіб хірургічного лікування хворих на рак верхньогрудного відділу стравоходу / С.І. Кіркілевський [и др.]. – № 201709521; Заявл. 29.09.2017, Бюл. № 7, 2018 р. – 4 с.
 20. Церах Т.М. К вопросу о диагностике онкологических заболеваний [Электронный ресурс] / Т.М. Церах // Военная медицина. – 2018. – № 2. – С. 153-155