НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2018 р.

 1. Возможности противоопухолевого лечения больных раком грудной железы, инфицированных вирусом гепатита С / Д.А. Алиев [и др.] // Сімейна медицина. — 2017. — № 6. — С. 29-32
 2. Галайчук І.Й. TNM-класифікація меланоми шкіри: 8-й перегляд (2017) / І.Й. Галайчук // Онкология. — 2017. — Том 19 N4 — С. 282-284
 3. Захарцева Л.М. Діагностика фіброламелярного варіанта гепатоцелюлярної карциноми / Л.М. Захарцева, Е.В. Черкасов, Л.Г. Некрасова // Онкология. — 2017. — Том 19 N 4. — С. 261-265

 1. Клюсов О.М. Сучасні підходи до організації надання онкологічної допомоги / О.М. Клюсов // Онкология. — 2017. — Том 19 N 4. — С. 275-281
 2. Поліщук Л.З. Інвазивний фронт карцином: морфологічні та молекулярні особливості, асоціація з прогресуванням пухлинного росту / Л.З. Поліщук, Т.А. Магась // Онкология. — 2017. — Том 19 N4 — С. 228-234
 3. Пономарева О.В. Эволюция взглядов на паллиативное лечение метастазирующих форм колоректального рака в эру таргетной терапии / О.В. Пономарева // Онкология. — 2017. — Том 19 N 4. — С. 266-274
 4. Рокита О.І. Лікування онкологічних захворювань і серцево-судинна токсичність. Точка зору Європейського товариства кардіологів. Частина III / О.І. Рокита, Ю.В. Руденко // Серце і судини. — 2017. — N 4. — С. 7-14
 5. Топоизомераза II? как фактор прогноза и ответа на химиотерапию у пациенток с операбельным раком молочной железы / Д.Э. Рыспаева [и др.] // Онкология. — 2017. — Том 19 N 4. — С. 254-260
 6. Фильченков А.А. Хронический лимфолейкоз: современные вопросы диагностики и лечения / А.А. Фильченков, Л.М. Скляренко // Онкология. — 2017. — Том 19 N 4. — С. 235-246
 7. Эмболизация бронхиальных артерий как активатор фактора некроза опухоли / В.Е. Севергин [и др.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 11. — С. 45-47
 8. Яковенко К.В. Эпидемиология опухолевых образований женской половой сферы (обзор литературы) / К.В. Яковенко // Міжнародний медичний журнал. — 2017. — Том 23 N 4. — С. 57-61