НА ДОПОМОГУ ОНКОЛОГУ

онколог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.1 2018 р.

 1. Алгоритм визначення методу лікування малих ниркових новоутворень / Б.А. Добровольський [и др.] // Здоровье мужчины. — 2017. — № 2. — С. 137-139
 2. Аналіз результатів радикальних оперативних втручань у хворих на рак сечового міхура за 5 років / В.П. Стусь [и др.] // Здоровье мужчины. — 2017. — № 2. — С. 127
 3. Галайчук І.Й. Саркоми грудної залози: ад’ювантні методи лікування / І.Й. Галайчук, Л.В. Нітефор // Шпитальна хірургія. — 2017. — N 2- С. 74-78

 1. Данилець Р.О. Високомолекулярні білкові біомаркери раку передміхурової залози. Перспективи використання в сучасній онкоурології / Р.О. Данилець // Здоровье мужчины. — 2017. — № 2. — С. 37-44
 2. Двохетапна резекція печінки у хворої з метастазами нейроендокринної пухлини. Клінічний випадок / О. О. Колеснік [та ін.] // Клиническая онкология. — 2017. — N 3. — С. 22-25
 3. Деякі властивості білків у окремих структурах протокової карциноми та фіброаденоми грудної залози (гістохімічне дослідження на «кислі» та «основні» білки) / О. В. Лазарук [и др.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2017. — Т. 7 № 1. — С. 69-73
 4. Імунна відповідь in situ після неоад’ювантної хіміотерапії у хворих на місцево-поширений рак грудної залози / Н.О. Верьовкіна [та ін.] // Клиническая онкология. — 2017. — N 3- С. 64-68
 5. Колеснік О.О. Персоніфіковане лікування хворих на рак яєчників / О.О. Колеснік, А.І. Рибін // Шпитальна хірургія. — 2017. — N2 — С. 5-12
 6. Крячок И.А. Роль трансплантации гемопоэтических стволовых клеток в лечении множественной миеломы / И.А. Крячок, Е.В. Кущевой // Клиническая онкология. — 2017. — N 3. — С. 56-60
 7. Михайлович Ю.Й. Оцінка виконання бюджетної онкологічної програми. Практичний аспект і філософія рішення / Ю.Й. Михайлович, А.В. Журбенко // Клиническая онкология. — 2017. — N 3. — С. 6-10
 8. Молекулярно-генетические маркеры опухолевых стволовых клеток // Клиническая онкология. — 2017. — N 3. — С. 3-5
 9. Нейробластома у новонародженої дитини (клінічний випадок) / О.О. Косюк [и др.] // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. — 2017. — Т. 7 № 2. — С. 76-80
 10. Пасічник С.М. Оцінка впливу різних видів ішемії в хірургічному лікуванні раку єдиної нирки на прогресію хронічної хвороби нирок / С.М. Пасічник // Шпитальна хірургія. — 2017. — N 2- С. 70-73
 11. Первинно-множинний рак: рак передміхурової залози Т?NхMх і меланома TхNхM1 у пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії на перитонеальному діалізі / В.М. Лісовий [и др.] // Здоровье мужчины. — 2017. — № 2. — С. 25-28
 12. Проведення хіміотерапії у пацієнтів з порушенням функції нирок / Л.А. Сивак [та ін.] // Клиническая онкология. — 2017. — N 3. — С. 61-63
 13. Прогностичне значення функціональних параметрів ПЕТ-КТ при первинній медіастинальній В-великоклітинній лімфомі / І.А. Крячок [та ін.] // Клиническая онкология. — 2017. — N 3. — С. 52-55
 14. Псевдоміксома очеревини: інкурабельна казуїстична патологія чи необхідність проактивної тактики комбінованого лікування? / Р.Р. Ярема [та ін.] // Клиническая онкология. — 2017. — N 3- С. 26-31
 15. Роль PSA в дифференциальной диагностике рака и доброкачественной гиперплазии предстательной железы // Медицинские аспекты здоровья мужчины. — 2017. — N 1. — С. 48
 16. Русин А.В. Клінічний випадок одночасного діагностування плоскоклітинного раку і фібросаркоми гортані / А.В. Русин, О.В. Петросов, А.І. Чумак // Клиническая онкология. — 2017. — N 3- С. 35-38
 17. Рыспаева Д.Э. Дифференциальная экспрессия miR-124 и miR-155 в опухолевой ткани грудной железы до и после неоадъювантной химиотерапии / Д.Э. Рыспаева, Н.Н. Храновская, М.В. Иномистова // Клиническая онкология. — 2017. — N 3. — С. 73-75