НА ДОПОМОГУ ОФТАЛЬМОЛОГУ

інформаційний список

Вип.2 2018 р.

  1. Блавацька О.М. Порівняльне дослідження інтравітреального введення ранібізумаба та афліберцепта у пацієнтів з субретинальною неоваскулярною мембраною при високій ускладненій короткозорості / О.М. Блавацька, Т.Б. Кустрин, А.Р. Король // Офтальмологічний журнал. — 2017. — N5- С. 34-38
  2. Боймурадов Ш.А Диагностика и лечение переломов дна орбиты / Ш.А. Боймурадов, Ш.Ш. Юсупов // Вісник наукових досліджень. — 2017. — N 3. — С. 5-8
  3. Желізник М.Б. Визначення мінімальної експозиції розпізнавання тест-об’єктів для оцінки зорового стомлення у школярів / М.Б. Желізник, В.І. Сердюченко // Офтальмологічний журнал. — 2017. — N 5- С. 8-11

  1. Зборовская А.В. Применение биологической терапии в лечении увеитов. Современные тенденции / А.В. Зборовская, А.В. Дорохова // Офтальмологічний журнал. — 2017. — N 5. — С. 60-65
  2. Керимов М.И. Изменение толщины сетчатки после микроинвазивной витрэктомии с удалением внутренней пограничной мембраны у больных диабетической ретинопатией / МИ. Керимов // Офтальмологічний журнал. — 2017. — N 5. — С. 26-33
  3. Малачкова Н.В. Уровень адипонектина в крови у больных с диабетической ретинопатией при сахарном диабете ІІ типа и ожирении / Н.В. Малачкова, М.Л. Кирилюк, И.В. Комаровская // Офтальмологічний журнал. — 2017. — N 5. — С. 39-44
  4. Новицький І.Я. Спосіб чотирьохточкової фіксації інтраокулярної лінзи у разі відсутності капсулярної підтримки (попереднє дослідження) / І.Я. Новицький // Офтальмологічний журнал. — 2017. — N 5- С. 56-59
  5. Риков С.О. Оптимізація алгоритму діагностики хворих на вікову макулярну дегенерацію / С.О. Риков, І.В. Шаргородська, С.С. Фролова // Здоров’я суспільства. — 2017. — Т. 6 № 1/2. — С. 114
  6. Федченко С.А. Эффективность микроимпульсной лазерной (577 нм) коагуляции пигментного эпителия сетчатки у больных возрастной макулопатией в зависимости от морфофункциональных особенностей / С.А. Федченко, О.С. Задорожный, А.Р. Король // Офтальмологічний журнал. — 2017. — N 5. — С. 45-49