НА ДОПОМОГУ ОФТАЛЬМОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2018 р.

 1. Значення автоматичної статичної периметрії в оцінці зорових розладів у хворих на аденому гіпофізу із супраселярним поширенням / К.С. Єгорова [та ін.] // Офтальмологічний журнал. – 2018. – N 3. – С. 68-73
 2. Изменение корнеосклеральной ригидностии толщины роговицы при разных уровнях целевого внутриглазного давления у больных стабилизированной первичной открытоугольной глаукомой / О.А. Перетягин [и др.] // Офтальмологічний журнал. – 2018. – N 3. – С. 27-31
 3. Карлійчук М.А. Клінічна оцінка змін комплексу гангліонарних клітин сітківки при діабетичній полінейропатії залежно від тяжкості захворювання / М.А. Карлійчук // Офтальмологічний журнал. – 2018. – N 3. – С. 57-62

 1. Ковальчук А.Г. Обоснование возможности диагностики микроциркуляторной ишемии цилиарного тела с помощью нового метода импедансной офтальмопневмоплетизмографии / А.Г. Ковальчук // Офтальмологічний журнал. – 2018. – N 3. – С. 85-97
 2. Пат. 124883 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61F9/00 G02B5/00. Методика підбору призмових окулярів / С.О. Риков [и др.]. – № 201711165; Заявл. 15.11.2017; Опубл. 25.04.2018, Бюл. № 8, 2018 р. – 3 с.
 3. Результаты применения ускоренного кросслинкинга коллагена роговицы при кератоконусе / Г.И. Дрожжина [и др.] // Офтальмологічний журнал. – 2018. – N 3. – С. 10-16
 4. Розподіл поліморфних генотипів гену глутатіон-S-трансферази (GSTP1, GSTM1 і GSTT1) та їх асоціативний зв’язок з первинною відкритокутовою глаукомою / С.О. Риков [та ін.] // Офтальмологічний журнал. – 2018. – N 3. – С. 32-40
 5. Сердюк В.Н. Показатели активности ингибитора активаторов плазминогена-1 в крови больных с метаболическим синдромом в зависимости от стадии диабетической ретинопатии / В.Н. Сердюк, М.Л. Кирилюк, Л.Ю. Пилипенко // Офтальмологічний журнал. – 2018. – N 3. – С. 52-56
 6. Сравнительный анализ биоэлектрической активности периферической сетчатки у больных с миопической аномалией рефракции, прооперированных по поводу регматогенной отслойки сетчатки, осложненной отслойкой сосудистой оболочки / Алибет Яссин [и др.] // Офтальмологічний журнал. – 2018. – N 3. – С. 41-51
 7. Стан відновного потенціалу глютатіону і пероксідації ліпідів в сльозі пацієнтів, які тривалий час користуються м’якими контактними лінзами / Т.А. Веліксар [та ін.] // Офтальмологічний журнал. – 2018. – N 3. – С. 22-26
 8. Храменко Н.И. Состояние регионарной и центральной гемодинамики при ишемической нейропатии зрительного нерва / Н.И. Храменко, Н.В. Коновалова, О.В. Гузун // Офтальмологічний журнал. – 2018. – N 3. – С. 3-9