НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2018 р.

 1. Артеріальна гіпертензія та інсульт у хворого з вродженою аномалією судин головного мозку / Я.І. Ломей [та ін.] // Therapia. Український медичний вісник. — 2018. — N 1. — С. 25-28
 2. Бенца Т.М. Нейроциркуляторная дистония: рациональные подходы к диагностике и лечению / Т.М. Бенца // Ліки України. — 2018. — N 3. — С. 29-35
 3. Борисова С.Л. Новый Эдип: психоаналитическая терапия современного невротического субъекта / С.Л. Борисова // Therapia. Український медичний вісник. — 2018. — N 1. — С. 40-41

 1. Бурчинский С.Г. Стратегия комбинированной нейро-, геро- и ангиопротекции при хронической ишемии головного мозга / С.Г. Бурчинский // Ліки України. — 2018. — N 2. — С. 30-34
 2. Визначення ймовірності розвиткугострого ішемічного порушення мозкового кровообігу у пацієнтів із атеросклеротичним стенозом внутрішньої сонної артерії за формулою «Інсульт-stop»: інформ. лист з проблеми «Хірургія». Вип.10. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 5 с.
 3. Вязьмитинова С.А. Расстройства адаптации и их психотерапевтическая коррекция у участников боевых действий / С.А. Вязьмитинова // Медицинская психология. — 2018. — Том 13 N 1. — С. 63-67
 4. Галаченко В.В. Психологическая дезадаптация пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата / В.В. Галаченко // Медицинская психология. — 2018. — Том 13 N 1. — С. 24-27
 5. Городокин А.Н. Особенности невротических проявлений у лиц, пребывающих на программе заместительной терапии зависимости / А.Н. Городокин // Медицинская психология. — 2018. — Том 13 N 1. — С. 47-50
 6. Матреницкий В.Л. Забытая психология: о необходимости психотерапии и психосоциальной реабилитации в профилактике рецидивов и метастазов онкозаболеваний / В. Л. Матреницкий // Клиническая онкология. — 2018. — Том 8 N 1. — С. 46-52
 7. Методика оцінки ефективностістаціонарної індивідуальної короткофокусної психодинамічної психотерапії: інформ. лист з проблеми «Психіатрія. Медична психологія». Вип.1. — К.: Укрмедпатентінформ, 2018. — 4 с.
 8. Профілактика постінсультної депресї: сучасні тенденції / В.В. Бабієнко [та ін.] // Медицинская психология. — 2018. — Том 13 N 1. — С. 32-35
 9. Рахман Л.В. Параметри соціальної дисфункції при терапевтично резистентних депресіях / Л.В. Рахман // Медицинская психология. — 2018. — Том 13 N 1. — С. 36-41
 10. Романова И.В. Принципы психотерапии психогенных расстройств у женщин, пострадавших от насилия / И.В. Романова // Медицинская психология. — 2018. — Том 13 N 1. — С. 55-59
 11. Спосіб діагностики спондилогенноївертебробазилярної недостатності у молодому віці: інформ. лист з проблеми «Неврологія». Вип. 3. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с
 12. Спосіб діагностики спондилогенноївертебробазилярної судинної недостатності у осіб молодого віку за узагальним показником спондилогенності: інформ. лист з проблеми «Неврологія». Вип. 2. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
 13. Третину випадків деменції можна попередити // Ліки України. — 2018. — N 2. — С. 71
 14. Хоміцький М.Є. Методика пуризації диференційної діагностики шизофренії та шизоафективного розладу з використанням клініко-етіологічного методу (авторська методика) / М.Є. Хоміцький // Медицинская психология. — 2018. — Том 13 N 1. — С. 51-54