НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

невролог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.9 2017 р.

 1. Alvares A. Роль нейротрофического фактора головного мозга в лечении осложнений инсульта / A. Alvares // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 149-151
 2. Brainin M. Цереброваскулярные заболевания и нарушения когнитивных функций / M. Brainin // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 120-123
 3. Martinez R.M. Постинсультная спастичность: современные методы лечения и новые возможности / R.M. Martinez // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 128-132

 1. Muresanu D.F. Трудности и возможности при восстановлении двигательных функций / D.F. Muresanu // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 146-148
 2. Mutzenbach J.S. Трудности в лечении ишемии спинного мозга / J.S. Mutzenbach // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N1 — С. 142-145
 3. Thome J. Постинсультная депрессия: мнение психиатра / J. Thome // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 125-126
 4. Trinka E. Синдром сосудистой эпилепсии, лечение и профилактика / E. Trinka // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 123-124
 5. Антонюк Т.В. Застосування ніцерголіну для нейрореабілітації та корекції когнітивно-мнестичних розладів у постінсультних пацієнтів / Т.В. Антонюк // НейроNEWS. — 2017. — № 4. — С. 43-46
 6. Богомолець О.В. Поширеність та структура посттравматичних психічних порушень в учасників бойових дій / О.В. Богомолець, І.Я. Пінчук, А.К. Ладик-Бризгалова // НейроNEWS. — 2017. — № 4. — С. 54-57
 7. Большое депрессивное расстройство: когнитивные нарушения и возможности их коррекции // НейроNEWS. — 2017. — № 4. — С. 25-28
 8. Бурчинский С.Г. Пути и возможности коррекции энергетического метаболизма в фармакотерапии хронической церебральной ишемии / С.Г. Бурчинский // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 101-106
 9. Возможности коррекции сосудистых когнитивных нарушений препаратами комбинированного ноотропного и вазоактивного действия / Е.Л. Товажнянская [и др.] // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 33-37
 10. Дубенко А.Е. Патогенетическая терапия когнитивных расстройств и деменции с доказанной эффективностью / А.Е. Дубенко, В.И. Коростий // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 109-114
 11. Ефективність кветіапіну у лікуванні пацієнтів із шизофренією // НейроNEWS. — 2017. — № 4. — С. 36-38
 12. Застосування ніцерголіну в практиці невролога // НейроNEWS. — 2017. — № 5. — С. 34-36
 13. Карабань И.Н. Немоторные симптомы в клинической картине болезни Паркинсона / И.Н. Карабань, О.В. Шаленко, С.А. Крижановский // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 58-63
 14. Комбінована терапія хвороби Альцгеймера // НейроNEWS. — 2017. — № 5. — С. 54-56
 15. Копчак О.О. Депресивні розлади та цереброваскулярна патологія: патофізіологічні передумови взаємозв’язку, особливості клінічного перебігу та лікувальної тактики / О.О. Копчак // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 2- С. 95-105
 16. Крамар Ю.А. Побічні ефекти при лікуванні антипсихотиками / Ю.А. Крамар // НейроNEWS. — 2017. — № 5. — С. 30-31
 17. Крамар Ю.А. Роль мітохондріальних порушень у розвитку психічних розладів / Ю.А. Крамар // НейроNEWS. — 2017. — № 4. — С. 30-31
 18. Кузнецов В.В. Состояние мозгового кровообращения на ранних стадиях атеросклеротической и гипертонической дисциркуляторной энцефалопатии / В.В. Кузнецов, С.Г. Мазур, А.Г. Скрипченко // Український неврологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 42-48
 19. Кузнецова С.М. Влияние препарата Билобил Интенс 120мг на функциональное состояние центральной нервной системы у больных пожилого возраста, перенесших ишемический инсульт / С.М. Кузнецова, Д.В. Шульженко, В.В. Кузнецов // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 69-74
 20. Мальцев Д.В. Внутривенная иммуноглобулинотерапия при рассеянном склерозе / Д.В. Мальцев, С.К. Евтушенко // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 77-83
 21. Мальцев Д.В. Иммуноглобулинотерапия при аутоиммунных заболеваниях периферической нервной системы / Д.В. Мальцев, С.К. Евтушенко // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 35-45
 22. Мангуби В.А. Арилентал – антипсихотик третьего поколения / В.А. Мангуби // НейроNEWS. — 2017. — № 5. — С. 50-53
 23. Мар’єнко Л.Б. Епілепсія: особливості діагностики та лікування / Л.Б. Мар’єнко // НейроNEWS. — 2017. — № 4. — С. 32-34
 24. Мєдвєдкова C.O. Функціональні наслідки у хворих у ранній відновний період мозкового ішемічного півкульового інсульту залежно від вмісту серотоніну та мелатоніну в крові / CO. Мєдвєдкова // Український неврологічний журнал. — 2017. — N1 — С. 55-58
 25. Мищенко В.Н. Применение Церебролизина для лечения посттравматических деменций / В.Н. Мищенко // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 46-57
 26. Мищенко Т.С. К вопросу об эффективности препарата Мускомед у пациентов с постинсультной спастичностью / Т.С. Мищенко, В.Н. Мищенко // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 95-100
 27. Міщенко Т.С. Транзиторні ішемічні атаки. Сучасні аспекти діагностики, лікування та профілактики / Т.С. Міщенко, І.В. Здесенко, В.М. Міщенко // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 1- С. 25-32
 28. Негрич Н.О. Неконвенційний міозин 1c як маркер апоптозу автореактивних клітин при розсіяному склерозі / Н.О. Негрич // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 1- С. 18-22
 29. Нейровегетативні та когнітивні порушення, асоційовані з тривогою у пацієнтів середнього віку із цереброваскулярними захворюваннями / T.I. Насонова [и др.] // Сімейна медицина. — 2017. — № 2. — С. 97-102
 30. Оптимальний антипсихотик: фокус на арипіпразол // НейроNEWS. — 2017. — № 5. — С. 24-28
 31. Поясник І.М. Випадок центрального понтинного мієлінолізу в молодої жінки / І.М. Поясник // Український неврологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 77-81
 32. Применение количественной электроэнцефалографии в диапазонах, отражающих нейромедиаторную активность, для оценки эффективности нейрометаболической терапии / В.И. Черний [и др.] // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 38-50
 33. Проект Концепції Загальнодержавної програми охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2025 року // НейроNEWS. — 2017. — № 4. — С. 10-13
 34. Протиепілептична терапія постінсультної епілепсії / М.М. Орос [та ін.] // НейроNEWS. — 2017. — № 4. — С. 58-60
 35. Расстройство с дефицитом внимания и гиперактивностью // НейроNEWS. — 2017. — № 5. — С. 38-49
 36. Руденко Д.И. Методы визуализации мышечной дистрофии Дюшенна (литературный обзор) / Д.И. Руденко, А.В. Поздняков, В.М. Суслов // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 84-92
 37. Свиридова Н.К. Комбінації напроксену з триптанами, габапентином, прегабаліном та міорелаксантами / Н.К. Свиридова // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N1 — С. 75-79
 38. Смолко Д.Г. Динамика когнитивных функций и биомаркеров ишемии мозга при лечении кортексином пациентов с хронической сосудисто-мозговой патологией / Д.Г. Смолко // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 128-133
 39. Стасенко Т. Впровадження сучасного європейського досвіду лікування захврювань нервової системи / Т. Стасенко // Український медичний часопис. — 2017. — № 3. — С. 46-48
 40. Стасенко Т. Епілепсія: сучасна експертна думка щодо лікування та діагностики / Т. Стасенко // Український медичний часопис. — 2017. — № 3. — С. 67-69
 41. Терещенко А.Р. Патогенетические аспекты постинсультных когнитивных расстройств / А.Р. Терещенко // Український неврологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 33-41
 42. Титов И.И. Эффективность, безопасность и переносимость комбинации электролитов и цитиколина (нейроцитин) у пациентов с острым ишемическим инсультом: первые результаты исследования / И.И. Титов // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 64-72
 43. Харибегашвили А.С. О возможных новых нейрохимических механизмах патогенеза эпилепсии / А.С. Харибегашвили, С.К. Евтушенко, М.Ф. Иванова // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 11-15
 44. Цитимакс-Дарница в лечении больных с хронической ишемией мозга / Е.Л. Товажнянская [и др.] // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 1. — С. 117-122
 45. Эпилепсия // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N 4- С. 42-43