НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.2 2019 р.

 1. Блокада тройничного нерва под контролем УЗИ в медицине боли / Е.А. Глазов [и др.] // Медицина болю. – 2018. – Том 3 № 3. – С. 57-66
 2. Вітковський А.М. Нестабільність хребта у поперековому відділ та її неврологічні прояви / А.М. Вітковський // Медицина болю. – 2018. – Том 3 № 1. – С. 37-42
 3. Деменция: лечение и ведение пациентов // НейроNEWS. – 2018. – № 9/10. – С. 34-39
 4. Евстратов Е.П. Некоторые аспекты блокады звездчатого узла / Е.П. Евстратов, Н.В. Крупская, В.Ю. Шумлянский // Медицина болю. – 2018. – Том 3 № 2. – С. 62-66
 5. Колесник Т.В. Тревога и депрессия под маской соматической патологии: как увидеть настоящее лицо? / Т.В. Колесник // Мистецтво лікування. – 2018. – № 7/8. – С. 36-42
 6. Коробка О. Роль вітамінів групи В у лікуванні нейропатії та нейропатичного болю / О. Коробка // НейроNews. – 2018. – № 8. – С. 25-28
 7. Коробка О. Терапія антидепресантами у дорослих / О. Коробка // НейроNEWS. – 2018. – № 9/10. – С. 40-42
 8. Крамар Ю. Керівництво щодо лікування вперше діагностованої епілепсії / Ю. Крамар // НейроNews. – 2018. – № 8. – С. 34-38
 9. Крамар Ю. Керівництво щодо фармакотерапії нейропатичного болю / Ю. Крамар // НейроNews. – 2018. – № 8. – С. 39-44
 10. Крамар Ю. Настанови щодо лікування пацієнтів із хворобою Паркінсона / Ю. Крамар // НейроNews. – 2018. – № 8. – С. 46-50
 11. Крамар Ю. Настанови щодо фармакологічного лікування мігрені / Ю. Крамар // НейроNEWS. – 2018. – № 9/10. – С. 44-53
 12. Крамар Ю. Практичні настанови щодо лікування резистентної епілепсії / Ю. Крамар // НейроNEWS. – 2018. – № 9/10. – С. 55-60
 13. Мамчур В.И. Синергия пирацетама и аминалона в церебропротекторном действии олатропила / В.И. Мамчур, С.Н. Дронов // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 3. – С. 4-12
 14. Мороз О. Молодь і психічне здоров’я у світі, що змінюється / О. Мороз // НейроNews. – 2018. – № 8. – С. 8-10
 15. Негрич Т. Больові та вертеброгенні синдроми у хворих на розсіяний склероз (огляд літератури) / Т. Негрич, К. Гичка, Ю. Матвієнко // Медичні науки. – 2018. – Т. 52 № 1. – С. 46-56
 16. Нова рекомендація AAN: тренування позитивно впливають на когнітивні функції // Артериальная гипертензия. – 2018. – N 1. – С. 101-102
 17. Опря Є.В. Клініко-діагностичні ознаки-маркери шизофренії, що поєднана з хронічною соматичною патологією / Є.В. Опря // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 3. – С. 46-52
 18. Оценка и лечение состояний, связанных исключительно со стрессом // НейроNews. – 2018. – № 8. – С. 52-59
 19. Редкие формы диабетической нейропатии в клинической практике / М.В. Данилова [и др.] // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 2 № 5. – С. 43-44
 20. Свиридова Н.К. Клинический эффект цитиколина / Н.К. Свиридова // НейроNews. – 2018. – № 8. – С. 21-24
 21. Смолий Г. Современное видение диагностики и лечения деменции / Г. Смолий // НейроNEWS. – 2018. – № 9/10. – С. 30-33
 22. Смолій Г. Аутизм: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення / Г. Смолій // НейроNEWS. – 2018. – № 9/10. – С. 20-21
 23. Пат. 126462 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61К31/00 А61Р25/24. Спосіб фармако- та психотерапії депресивних розладів. – № 201712919; Заявл. 26.12.2017; Опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12, 2018 р. – 4 с.
 24. Стасенко Т. Лікування захворювань нервової системи: сучасний погляд на клінічні аспекти / Т. Стасенко // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 1 № 5. – С. 23-26
 25. Сульская Ю. Аутизм: сломай границы стереотипов, открой свое сердце особенным / Ю. Сульская // НейроNews. – 2018. – № 8. – С. 15-19
 26. Фищенко Я.В. Поясничный спинальный стеноз: клиника диагностика и лечение (метаанализ литературных данных) / Я.В. Фищенко, Л.Д. Кравчук, О.А. Перепечай // Медицина болю. – 2018. – Том 3 № 1. – С. 18-32