НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

невролог

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2017 р.

 1. Бачинська Н. Ю. Вплив аторвастатину на стан когнітивних функцій у хворих із хронічною ішемією мозку та метаболічним синдромом / Н.Ю. Бачинська, О.О. Копчак // Український медичний часопис. — 2017. — № 1. — С. 88-91
 2. Ботулинический нейротоксин в лечении цервикальной дистонии и спастичности у взрослых // НейроNEWS. — 2017. — № 1. — С. 54-57
 3. Бурчинский С.Г. Инсомнии в неврологической практике: возможности и критерии выбора лекарственного средства нового поколения / С.Г. Бурчинский // НейроNEWS. — 2017. — № 2. — С. 37-40

 1. Вальпроаты в лечении биполярного аффективного расстройства // НейроNEWS. — 2017. — № 2. — С. 10-12
 2. Ведення пацієнтів із посттравматичним стресовим розладом у закладах охорони здоров’я, які надають першу психологічну й первинну медичну допомогу (за матеріалами «Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги. Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. Посттравматичний стресовий розлад», адаптована версія) // Therapia. Український медичний вісник. — 2017. — N 1. — С. 28-31
 3. Ефективність прегабаліну в лікуванні хронічного болю у нижній частині спини, що супроводжується болем у нижніх кінцівках // НейроNEWS. — 2017. — № 2. — С. 58-61
 4. Кіржнер Г.Д. Психосоматична маніфестація синдрому Жильбера / Г.Д. Кіржнер, В.В. Лотушко // Мистецтво лікування. — 2017. — № 1/2. — С. 24
 5. Клініко-фармакологічний підхід до лікування депресії // НейроNEWS. — 2017. — № 1. — С. 22-26
 6. Комбинированная терапия при диабетической нейропатии // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2017. — N 1. — С. 44-50
 7. Мальцев Д.В. Сімейна доброякісна нейтропенія / Д.В. Мальцев // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2017. — № 1. — С. 23-28
 8. Марценковський І.А. Тикозні розлади: особливості діагностики та терапевтичні стратегії / І.А. Марценковський, К.В. Дубовик, М.-Т.С. Павленко // НейроNEWS. — 2017. — № 2. — С. 31-36
 9. Нові діагностичні критерії хвороби Паркінсона Міжнародного товариства рухових розладів / С. П. Московко [та ін.] // НейроNEWS. — 2017. — № 1. — С. 48-50
 10. Нові діагностичні критерії хвороби Паркінсона Міжнародного товариства рухових розладів. Форма для заповнення // НейроNEWS. — 2017. — № 1. — С. 51-52
 11. Попович С.В. Болевые синдромы в неврологии: возможности биорегуляционного подхода / С.В. Попович, Е.В. Рыбка // НейроNEWS. — 2017. — № 2. — С. 27-30
 12. Практичні рекомендації з лікування нейропатичного болю // НейроNEWS. — 2017. — № 2. — С. 42-45
 13. Психодинамічна терапія: здатність людини творчо працювати і повноцінно любити як маркер ефективності / Б. Яскевич [та ін.] // НейроNEWS. — 2017. — № 1. — С. 6-10
 14. Ранні зміни в емоційній сфері як маркер клінічної відповіді на терапію депресії селективними інгібіторами зворотного захоплення серотоніну // НейроNEWS. — 2017. — № 1. — С. 59-62
 15. Синдром беспокойных ног: современные подходы к терапии // НейроNEWS. — 2017. — № 2. — С. 14-16
 16. Стадник С.Н. Структурно-функциональное состояние вещества головного мозга у пациентов с когнитивными расстройствами на фоне фибрилляции предсердий / С.Н. Стадник // НейроNEWS. — 2017. — № 2. — С. 48-51
 17. Широка А.О. Активація блукаючого нерва та сомато-психічний стан людини / А.О. Широка // НейроNEWS. — 2017. — № 1. — С. 11-14