НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.1 2019 р.

 1. Аврамчук О. Розлад соціальної тривоги: актуальність та перспективи / О. Аврамчук // НейроNEWS. – 2018. – № 7. – С. 20-23
 2. Аленикова О.А. Синдром позвоночной артерии: особенности диагностики и лечения / О.А. Аленикова, С.А. Лихачев // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 8 N 1. – С. 19-29
 3. Біполярний розлад: проблемні питання первинної та спеціалізованої допомоги // НейроNEWS. – 2018. – № 6. – С. 14-17

 1. Бурчинский С.Г. Фармакотерапия постинсультной депрессии: проблема и критерии выбора антидепрессанта / С.Г. Бурчинский // НейроNEWS. – 2018. – № 6. – С. 37-41
 2. Ведення пацієнтів із хворобою Паркінсона // НейроNEWS. – 2018. – № 7. – С. 14-15
 3. Вертеброгенная цервикалгия с наличием вегетативных пароксизмов в стадии субкомпенсации на фоне полной аномалии Rиммерли, удвоения левой позвоночной артерии / С.А. Лихачев [и др.] // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 8 N 1. – С. 165-166
 4. Зорій І.А. Особливості клінічно–діагностичних параметрів дистальної симетричної полінейропатії у хворих на цукровий діабет типу 2 в динаміці лікування залежно від поліморфізму G894T гена ендотеліальної NO–синтази / І.А. Зорій, Н.В. Пашковська // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – Т. 14 № 2. – С. 12-16
 5. Крамар Ю.А. Деменція з тільцями Леві: діагностика та лікування / Ю.А. Крамар // НейроNEWS. – 2018. – № 7. – С. 10-13
 6. Лихачев С.А. Динамика показателей нейростимуляциии изменение доз медикаментозной терапии у пациентов с болезнью Паркинсона на протяжении хронической глубокой стимуляции мозга / С.А. Лихачев, А.Г. Буняк, В.В. Алексеевец // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 8 N 1. – С. 70-77
 7. Лихачев С.А. Осложнения и побочные эффекты глубокой стимуляции мозга у пациентов с болезнью Паркинсона / С.А. Лихачев, В.В. Алексеевец, А. Г. Буняк // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 8 N 1. – С. 38-48
 8. Мартинова Ю.Ю. Психологічні особливості компенсаторно–адаптаційного потенціалу у жінок, які перенесли мастектомію / Ю.Ю. Мартинова // Вісник наукових досліджень. – 2018. – № 1. – С. 55-58
 9. Мацкевич С.А. Тревожно-депрессивные переживания у пациентов с хронической сердечной недостаточностью / С.А. Мацкевич, М.И. Бельская // НейроNEWS. – 2018. – № 6. – С. 42-44
 10. Метакартин в лечении ишемического инсульта / В.Н. Мищенко [и др.] // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 8 N 1. – С. 117-134
 11. Микроэлектродная регистрация нейрональной активностипри оперативном лечении дистоний: клинико-нейрофизиологические корреляции / С.А. Лихачев [и др.] // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 8 N 1. – С. 8-18
 12. Мищенко Т.С. Лечение постинсультных когнитивных нарушений. Денигма или Сервонекс? / Т.С. Мищенко, Е.В. Харина // НейроNEWS. – 2018. – № 7. – С. 25-34
 13. Мухаровська І.Р. Медико-психологічна допомога в онкологічній практиці / І.Р. Мухаровська // НейроNEWS. – 2018. – № 7. – С. 47-50
 14. Наиболее частая причина фармакорезистентной височной эпилепсии — мезиальный темпоральный склероз / С.А. Лихачев [и др.] // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 8 N 1. – С. 163-164
 15. Окрулизумаб в сравнении с интерфероном бета-1а при рецидивирующем рассеянном склерозе / S.L. Hauser [et al.] // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 8 N 1. – С. 142-162
 16. Онегин Е.В. Синдром Гийена—Барре: клинический случай / Е.В. Онегин, А.Н. Бердовская, Т.Н. Домаренко // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 8 N 1. – С. 78-84
 17. Особенности медикаментозной и немедикаментозной терапии эпилепсии при туберозном склерозе / С.А. Лихачев [и др.] // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 8 N 1. – С. 107-116
 18. Особенности патобиохимических нарушений у пациентов с разорвавшимися артериальными аневризмами головного мозга и эпилептическими приступами / И.Д. Пашковская [и др.] // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 8 N 1. – С. 60-69
 19. Пашковська Н.В. Когнітивні порушення при цукровому діабеті типу 2: роль гіпоглікемізуючої терапії / Н.В. Пашковська // Міжнародний ендокринологічний журнал. – 2018. – Т. 14 № 1. – С. 69-78
 20. Переваги прегабаліну у фармакотерапії генералізованого тривожного розладу // НейроNEWS. – 2018. – № 6. – С. 28-30
 21. Пінчук І. Про внесення змін до законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги / І. Пінчук // НейроNEWS. – 2018. – № 6. – С. 6-8
 22. Рекомендації щодо лікування тривоги // НейроNEWS. – 2018. – № 7. – С. 51-53
 23. Слободин Т.Н. Немоторные нарушения в структуре фенотипической гетерогенности болезни Паркинсона / Т.Н. Слободин, Г.А. Старовойтова // Неврология и нейрохирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 8 N 1. – С. 94-106
 24. Сучасний підхід до терапії мігрені та кластерного головного болю // НейроNEWS. – 2018. – № 7. – С. 1
 25. Ткачук І.М. Поширеність тривожних та депресивних розладів військовослужбовців–учасників антитерористичної операції / І.М. Ткачук // Вісник наукових досліджень. – 2018. – № 1. – С. 64-66
 26. Трансформація особливостей особистості та копінг-стратегій залежно від тривалості рекурентного депресивного розладу / Г.Ю. Каленська [та ін.] // НейроNEWS. – 2018. – № 6. – С. 32-36
 27. Урядом схвалено концепцію розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року // Практика управління медичним закладом. – 2018. – № 4. – С. 46
 28. Фармакологічне лікування пацієнтів із деменцією // НейроNEWS. – 2018. – № 6. – С. 18
 29. Чеборака Т.О. Особливості вегетативної дисфункції у пацієнтів із хворобою Паркінсона на тлі аутоімунної патології / Т.О. Чеборака // Сімейна медицина. – 2018. – № 3. – С. 75-80
 30. Черенько Т.М. Прогнозування функціональних наслідків мозкового ішемічного інсульту через рік після його виникнення / Т.М. Черенько, Ю.Л. Гелетюк // Серце і судини. – 2018. – № 3. – С. 28-35