НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2018 р.

 1. Базова терапія хвороби Альцгеймера: ефективність мемантину в лікуванні деменції // НейроNEWS. — 2018. — № 4/5. — С. 16-18
 2. Болгарская С.В. Диабетическая периферическая нейропатия: принципы диагностики и лечения / С.В. Болгарская // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 2. — С. 83-85
 3. Бурчинский С.Г. Феномен «множественной селективности» в действии нейротропных средств и его роль в клинической неврологии / С.Г. Бурчинский // НейроNEWS. — 2018. — № 4/5. — С. 40-42

 1. Гелетюк Ю.Л. Функціональне відновлення хворих з гострим ішемічним інсультом та його залежність від варіабельності артеріального тиску / Ю.Л. Гелетюк, Т.М. Черенько // Український науково-медичний молодіжний журнал. — 2018. — N 1. — С. 11-16
 2. Горгун О.В. Взаимосвязь клинических симптомов шизофрении с острыми лекарственно индуцированными экстрапирамидными расстройствами [Электронный ресурс] / О.В. Горгун // Военная медицина. — 2018. — № 1. — С. 14-20
 3. Горгун О.В. Взаимосвязь показателей нейрокогнитивных функций с острыми лекарственно индуцированными экстрапирамидными расстройствами у пациентов с шизофренией [Электронный ресурс] / О.В. Горгун // Военная медицина. — 2018. — № 2. — С. 37-43
 4. Григорова И.А. Структурные изменения ишемических инсультов в вертебробазилярном и каротидном бассейнах / И.А. Григорова, Е.Л. Ибрагимова, А.Р. Ескин // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2018. — Т. 6 N 2. — С. 10-13
 5. Дзяк Л.А. Актуальные вопросы диагностики и лечения энцефалопатии Хашимото (клинический случай) / Л.А. Дзяк, Е.С. Цуркаленко // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2018. — Т. 6 N 2. — С. 73-79
 6. Жердьова Н.М. Можливість виявлення когнітивних порушень за допомогою різних нейропсихологічних тестів у хворих на цукровий діабет 2 типу / Н.М. Жердьова, Б.М. Маньковський // Проблеми ендокринної патології. — 2018. — N 1. — С. 22-28
 7. Застосування толперизону в неврологічній практиці // НейроNEWS. — 2018. — № 4/5. — С. 20-22
 8. Зозуля І.С. Оцінка постурального балансу у пацієнтів, які перенесли транзиторну ішемічну атаку в вертебрально-базилярному басейні / І.С. Зозуля, В.Г. Несукай, Г.В. Кортунова // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 2 № 4. — С. 26-30
 9. Кузнецов В.В. Прогнозирование воздействия юмекса на электрогенез мозга при церебральной сосудистой патологии / В.В. Кузнецов, О. В. Кудрицкая // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2018. — Т. 6 N 2. — С. 66-72
 10. Кузнецова С.М. Клинические аспекты применения пентоксифиллина / С.М. Кузнецова, В.В. Петлицкая // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2018. — Т. 6 N 2. — С. 55-61
 11. Левада О.А. Психічні розлади із соматичними симптомами: місце в сучасних класифікаціях, дефініції, діагностика та лікування / О.А. Левада, О.С. Троян // НейроNEWS. — 2018. — № 4/5. — С. 44-50
 12. Людина після бою: драми, які тривають, чи сновидіння // Мистецтво лікування. — 2018. — № 5/6. — С. 22-24
 13. Мігрень: як повернути контроль над власним життям? // Фармацевт практик. — 2018. — № 5. — С. 12
 14. Нейрокогнитивный дефицит пристенозирующих процессах в артериях головного мозга и его динамика на фоне оперативного вмешательства [Электронный ресурс] / М.Н. Дымковская [и др.] // Военная медицина. — 2018. — № 2. — С. 43-49
 15. Нервово-м’язові захворювання: нові можливості в Україні // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 3. — С. 18-19
 16. Нові підходи до курації біполярного розладу // НейроNEWS. — 2018. — № 4/5. — С. 24-26
 17. Объедков В.Г. Эффективность внедрения методов коррекции психического состояния пациентов с тяжелым исходом шизофрении [Электронный ресурс] / В.Г. Объедков, О.А. Скугаревский // Военная медицина. — 2018. — № 1. — С. 31-36
 18. Осадчий А.И. Постинсультные психоэмоциональные расстройства: современная медикаментозная терапия / А.И. Осадчий // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 3. — С. 83-86
 19. Павленко Т.-М. Розлади особистості: еволюція поглядів і сучасна концептуалізація / Т.-М. Павленко // НейроNEWS. — 2018. — № 4/5. — С. 36-39
 20. Подольський В.В. Особливості лікування антенатальної та постнатальної депресії: дані доказової медицини / В.В. Подольський, І.Ф. Здорик // Мистецтво лікування. — 2018. — № 3/4. — С. 2-9
 21. Подольський Вл.В. Психосоматична характеристика реалізації механізмів психологічного захисту у жінок фертильного віку / Вл.В. Подольський, В.В. Подольський // Здоровье женщины. — 2018. — № 3. — С. 114-117
 22. Постінсультна епілепсія у світлі новацій психіатрії // НейроNEWS. — 2018. — № 4/5. — С. 28-30
 23. Скоробогатова О.В. Нейротропные влияния лецитина (литературный обзор) / О.В. Скоробогатова, Т.И. Померанцева // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2018. — Т. 6 N 2. — С. 62-65
 24. Специфика личностных и социально-демографических характеристик молодых людей с риском формирования аддиктивного поведения [Электронный ресурс] / С.А. Игумнов [и др.] // Военная медицина. — 2018. — № 2. — С. 19-24
 25. Товажнянская Е. Диабетическая нейропатия. Когда страдают не только ноги / Е. Товажнянская // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 2. — С. 70-72
 26. Тревожные состояния и расстройство сна: современные принципы лечения // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 3. — С. 77-80
 27. Тріщинська М.А. Cучасний погляд на ефективність пентоксифілінвмісних препаратів при хронічній ішемії головного мозку / М.А. Тріщинська // НейроNEWS. — 2018. — № 4/5. — С. 31-34
 28. Турчина Н.С. Клініко-неврологічні кореляції у хворих на ішемічний інсульт із різними видами маніфестної вірусної інфекції в анамнезі / Н.С. Турчина, Т.М. Черенько // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2018. — Т. 6 N 2. — С. 14-21
 29. Функціональне відновлення при великому депресивному розладі: когнітивні аспекти // НейроNEWS. — 2018. — № 4/5. — С. 12-14
 30. Яркова С.В. Клінічна ефективність метаболічної терапії в лікуванні хворих на хронічну ішемію головного мозку / С.В. Яркова, А.В. Ревенько, А.В. Демченко // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2018. — Т. 6 N 2. — С. 39-43