НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2018 р.

 1. Fisher V.L. Вегетативная кардиальная нейропатия у пациентов с сахарным диабетом: текущие перспективы (часть 2) / V.L. Fisher, Abd. A. Tahrani // Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром. — 2018. — N 1. — С. 78-86
 2. Актуальні питання етіопатогенезу гострих порушень мозкового кровообігу та диференційованого лікування пацієнтів у найгостріший період ішемічного інсульту / О.Є. Коваленко [та ін.] // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 2. — С. 44-46
 3. Андреєва Я.О. Оцінка денної сонливості в скринінговій діагностиці порушень дихання уві сні в пацієнтів похилого та старечого віку з хронічними цереброваскулярними захворюваннями / Я.О. Андреєва // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2018. — Т. 6 N 1. — С. 24-27

 1. Антонюк Т. Новий погляд на прегабалін у лікуванні неспецифічного болю в спині / Т. Антонюк // НейроNEWS. — 2018. — № 3. — С. 26-28
 2. Антонюк Т. Особливості ведення дорослих і літніх пацієнтів із генералізованим тривожним розладом / Т. Антонюк // НейроNEWS. — 2018. — № 3. — С. 54-55
 3. Бедлінський В.О. Депресивна симптоматика: особливості перебігу залежно від віку пацієнта / В.О. Бедлінський // НейроNEWS. — 2018. — № 3. — С. 22-24
 4. Бурчинский С.Г. Бензодиазепины в фармакотерапии тревожных состояний / С.Г. Бурчинский // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2018. — Т. 6 N 1. — С. 46-54
 5. Горин Н Ведение пациентов на ранней стадии ишемического инсульта: обзор руководства American Heat Association/American Stroke Association, 2018 / Н Горин // Medicine Review. — 2018. — № 2. — С. 15-20
 6. Григорова И.А. Гемодинамические нарушения у больных, перенесших транзиторные ишемические атаки / И.А. Григорова, А.Р. Ескин, Е.Л. Ибрагимова // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2018. — Т. 6 N 1. — С. 17-20
 7. Дарий В.И. Допплерографические особенности у больных полушарными мозговыми инсультами с интрацеребральными осложнениями в остром периоде / В.И. Дарий, Р.П. Никулина, Л.В. Кузьменко // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2018. — Т. 6 N 1. — С. 21-23
 8. Дзяк Л.А. Тактика ведения обострений рассеянного склероза / Л.А. Дзяк, Е.С. Цуркаленко // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2018. — Т. 6 N 1. — С. 88-98
 9. Ефективність і переносимість протиепілептичних препаратів при рефрактерній епілепсії // НейроNEWS. — 2018. — № 2. — С. 43-46
 10. Зайцева Т.А. Лечение нейропатии лицевого нерва вследствие перенесенной кори / Т.А. Зайцева, О.А. Борисенко, П.П. Зайцев // НейроNEWS. — 2018. — № 2. — С. 48-50
 11. Калашник Л. Применение мемантина при болезни Альцгеймера в монотерапии / Л. Калашник // НейроNEWS. — 2018. — № 1. — С. 38-40
 12. Климчук В. О. Психічне здоров’я в організаціях: національні програми та плани дій / В.О. Климчук, В.В. Горбунова // НейроNEWS. — 2018. — № 2. — С. 31-35
 13. Клінічні аспекти застосування диклофенаку калію у лікуванні болю // НейроNEWS. — 2018. — № 2. — С. 36-38
 14. Концепція розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року // НейроNEWS. — 2018. — № 2. — С. 6-10
 15. Крамар Ю.А. Переваги кветіапіну в лікуванні депресивної симптоматики / Ю.А. Крамар // НейроNEWS. — 2018. — № 2. — С. 40-42
 16. Крамар Ю. Настанови щодо ведення пацієнтів із шизофренією / Ю. Крамар // НейроNEWS. — 2018. — № 1. — С. 53-55
 17. Кріштафор А.А. Профілактика і лікування когнітивних порушень,зумовлених бойовою травмою, завдяки протекції енергетичної забезпеченності клітин реамберином / А.А. Кріштафор // Медичні перспективи. — 2018. — Т. 23 № 1. — С. 37-42
 18. Кузнєцов В.В. Генетичні аспекти ішемічного інсульту / В.В. Кузнєцов, М.С. Єгорова, Н.В. Ларіна // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2018. — Т. 6 N 1. — С. 69-80
 19. Мар’єнко Л.Б. Нові класифікації епілепсії та епілептичних нападів: шляхи впровадження в Україні / Л.Б. Мар’єнко, Т.А. Літовченко, А.Є. Дубенко // НейроNEWS. — 2018. — № 1. — С. 14-18
 20. Марута Н.А. Система диагностических подходов и критериев DSM-5: возможности для специалистов, работающих в сфере психического здоровья / Н.А. Марута // НейроNEWS. — 2018. — № 2. — С. 14-18
 21. Марута Н.А. Современные возможности антипсихотической терапии / Н.А. Марута // НейроNEWS. — 2018. — № 1. — С. 29-32
 22. Новий шлях загибелі мозку при хворобі Альцгеймера // НейроNEWS. — 2018. — № 1. — С. 40
 23. Орос М.М. Когнітивні та емоційні порушення в пацієнтів у ранній період після ішемічного інсульту / М.М. Орос, В.В. Грабар, В.В. Луц // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2018. — Т. 6 N 1. — С. 65-68
 24. Орос М.М. Особливості епідеміології мігрені та її вплив на тактику лікування / М.М. Орос, Х.С. Главацьких // Український медичний часопис. — 2018. — № 1. — С. 59-63
 25. Прегабалін у лікуванні нейропатичного болю // НейроNEWS. — 2018. — № 2. — С. 51-53
 26. Рекомендації щодо ведення пацієнтів із нейропатичним болем // НейроNEWS. — 2018. — № 2. — С. 54-57
 27. Сидоренко И. Лечение невралгии, вызванной компрессией нейронов / И. Сидоренко // НейроNEWS. — 2018. — № 3. — С. 39-41
 28. Смолій Г. Застосування прегабаліну в лікуванні генералізованого тривожного розладу / Г. Смолій // НейроNEWS. — 2018. — № 3. — С. 18-20
 29. Сошенко Т. Ефективність психотерапії та фармакотерапії в лікуванні ПТСР у військовослужбовців і ветеранів / Т. Сошенко, А. Габінська // НейроNEWS. — 2018. — № 3. — С. 32-36
 30. Стасенко Т. Лікування ішемічного інсульту та больовий синдром у практиці лікаря-невролога / Т. Стасенко // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 2. — С. 9-11
 31. Сучасний підхід до терапії мігрені та кластерного головного болю // НейроNEWS. — 2018. — № 2. — С. 22-24
 32. Хомицкий Н.Е. Компаративный анализ показателей социальной дезадаптации и критичности у пациентов с шизоаффективным расстройством и параноидной шизофренией как компонентов патоперсонологических трансформаций / Н.Е. Хомицкий // Запорожский медицинский журнал. — 2018. — Том 20 N 2. — С. 242-247
 33. Целенаправленная медикаментозная коррекция когнитивных нарушений у больных с хронической ишемией мозга / Т.В. Черний [и др.] // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2018. — Т. 6 N 1. — С. 5-16
 34. Центролин как средство нейропротекции и нейрометаболической защиты мозга // Український медичний часопис. — 2018. — Т. 1 № 2. — С. 103
 35. Чуприна Г.М. Клінічні особливості неврологічних порушень у хворих на розсіяний склероз та гострий розсіяний енцефаломієліт в аспекті коморбідності / Г.М. Чуприна, Н.К. Свиридова, А.І. Галуша // Сімейна медицина. — 2018. — № 1. — С. 86-90
 36. Энергосинтезирующая роль сукцината в восстановлении сознания у пациентов с ишемическим инсультом в остром периоде / В.И. Черний [и др.] // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського. — 2018. — Т. 6 N 1. — С. 31-40
 37. Ячнік О. Міорелаксанти в мультимодальному лікуванні болю / О. Ячнік // НейроNEWS. — 2018. — № 3. — С. 42-44
 38. Ячнік О. Настанови щодо діагностики та лікування змішаної депресії / О. Ячнік // НейроNEWS. — 2018. — № 3. — С. 46-52