НА ДОПОМОГУ НЕВРОЛОГУ-ПСИХІАТРУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2018 р.

 1. Бурчинський С.Г. Новые возможности фитотерапевтической коррекции расстройств сна / С.Г. Бурчинський // Мистецтво лікування. — 2017. — № 9/10. — С. 11-20
 2. Вальпроати в лікуванні біполярного афективного розладу: фармакокінетика, фармакодинаміка, терапевтичні ефекти // НейроNEWS. — 2017. — № 10. — С. 33-36
 3. Депресія та інсомнія: виявлення причинно-наслідкових зв’язків з метою вибору тактики лікування / М.М. Орос [та ін.] // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N7 — С. 63-67

 1. Застосування тизанідину в лікуванні болю, спазму та спастичності // НейроNEWS. — 2017. — № 10. — С. 23-24
 2. Козелкин А.А. Эффективность препарата Когнифен у больных с мозговым ишемическим полушарным инсультом в позднем восстановительном периоде / А.А. Козелкин, Л.В. Новикова, А.А. Дронова // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 7. — С. 37-44
 3. Лікування деменції в клінічній практиці // НейроNEWS. — 2017. — № 10. — С. 43-48
 4. Мар’єнко Л.Б. Нові класифікації епілепсії та епілептичних нападів (ILAE 2017): шляхи впровадження в Україні / Л.Б. Мар’єнко, Т.А. Літовченко, А.Є. Дубенко // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 7- С. 89-96
 5. Мішені дії ризатриптану в лікуванні головного болю мігренозного ґенезу // НейроNEWS. — 2017. — № 10. — С. 16-18
 6. Михайличенко Т.Е. Морфологические изменения головного мозга при диабетической энцефалопатии / Т. Е. Михайличенко // Міжнародний ендокринологічний журнал. — 2017. — Том 13 N 7. — С. 58-66
 7. Морозова О.Г. Дулоксетин в лечении хронических миофасциальных болевых синдромов / О.Г. Морозова, А.А. Ярошевский // НейроNEWS. — 2017. — № 10. — С. 37-42
 8. Орос М.М. Біль у ділянці серця: погляд невролога / М.М. Орос, В.В. Грабар // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 7- С. 77-81
 9. Пічкур Н.О. Нейропатичні форми лізосомних хвороб накопичення в Україні / Н.О. Пічкур // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 7- С. 47-55
 10. Попова Е.В. Harding-синдром — наследственная оптическая нейропатия Лебера и рассеянный склероз: клинический случай и обзор литературы / Е.В. Попова, В.В. Брюхов, М.В. Кротенкова // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 7. — С. 99-104
 11. Рекомендації щодо діагностики та лікування хвороби Паркінсона // НейроNEWS. — 2017. — № 10. — С. 50-68
 12. Совершенствование комплексных подходов к лечению и медицинской реабилитации пациентов с диабетической нейропатией / Л.А. Марченкова [и др.] // Лечащий Врач. — 2017. — № 12. — С. 48-51
 13. Современное представление о терапии обострений рассеянного склероза / Г.Г. Шкильнюк [и др.] // Міжнародний неврологічний журнал. — 2017. — N 7. — С. 105-108
 14. Сучасні алгоритми діагностики та лікування мігрені / М.М. Орос [та ін.] // НейроNEWS. — 2017. — № 10. — С. 26-30
 15. Федченко В.Ю. Депрессивные расстройства как следствие аллостатической нагрузки / В.Ю. Федченко // НейроNEWS. — 2017. — № 10. — С. 20-22
 16. Черний В.И. Инсульт у беременных, рожениц и родильниц / В.И. Черний // Медичні аспекти здоров’я жінки. — 2017. — № 7/8. — С. 11-12
 17. Чуприна Г.М. Особливості дослідження відображеного болю у хворих на розсіяний склероз / Г.М. Чуприна, Н.К. Свиридова, А.І. Галуша // Сімейна медицина. — 2017. — № 6. — С. 22-24