НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ УЗД

 

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2018 р.

  1. Пат. 123168 Украина, МКИ МПК (2017.01) А61В8/00. Спосіб комбінованої ультразвукової фістулографії у пацієнтів з зовнішньою норицею паренхіматозного або порожнистого органа / Я.Г. Колкін [и др.]. — № 201709510; Заявл. 28.08.2017; Опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3, 2018 р. — 2 с.
  2. Пат. 116391 Украина, МКИ МПК (2006.01) А61В8/02. Спосіб неінвазивного визначення пульсового тиску за допомогою ультразвукового дослідження / Б.В. Бацак [и др.]. — № 201602744; Заявл. 18.06.2016; Опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5, 2018 р. — 4 с.
  3. Пат. 123088 Украина, МКИ МПК (2017.01) А61В10/00. Спосіб ранньої ультразвукової діагностики недостатньої скоротливої здатності матки (субінволюції) у породіль з великим інтергенетичним інтервалом / Л.Є. Туманова [и др.]. — № 20700346; Заявл. 14.08.2017; Опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3, 208 р. — 4 с.

  1. Лозинська Н.В. Ультразвуковий аналіз ритму серця плода: клінічне значення і диференційна діагностика брадіаритмій / Н.В. Лозинська, Ю.А. Іванів // Український кардіологічний журнал. — 2018. — № 4. — С. 97-104
  2. Сафонова И. Ультразвук в акушерстве и гинекологии / И. Сафонова // З турботою про жінку. — 2018. — № 1. — С. 6-8