НА ДОПОМОГУ ЛІКАРЮ УЗД

інформаційно-бібліографічний список

Вип.1 2019 р.

  1. Значення ультрасоноскопії для раннього виявлення синдрому плеврального випоту / I.Д. Дужий [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 4. — С. 27-32
  2. Кудрин А.М. Анализ результатов программы раннего выявления рака молочной железы методом ультразвуковой диагностики / А.М. Кудрин // Евразийский онкологический журнал. — 2018. — Том 6 № 3/4. — С. 669-674
  3. Переяслов А.А. Можливості ультрасонографії у діагностиці мальротації кишок: власні спостереження та огляд літератури / А.А. Переяслов, О.Є. Борова-Галай, О.М. Никифорук // Хірургія дитячого віку. — 2018. — N 3. — С. 66-72
  4. Перцов В.I. Можливості ультразвукового дослідження плевральних порожнин у діагностиці стадії емпієми плеври / В.I. Перцов, Я.В. Тєлушко, С.І. Савченко // Запорожский медицинский журнал. — 2018. — Том 20 N 4. — С. 487-490
  5. Пат. 125859 Украина, МКИ МПК А61N7/00 А61Н23/00. Спосіб ультразвукової терапії нижньої щелепи / М.Ф. Терещенко [и др.]. — № 201713027; Заявл. 28.12.2017, Бюл. № 10, 2018 р. — 2 с.
  6. Ультразвукова абляція (HIFU) міом тіла матки: інформ. лист з проблеми «Медична радіологія». Вип.1. — Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. — 3 с.
  7. Ультразвукова навігація як єдиний спосіб ідентифікації плечового сплетення при судинній патології важкого ступеня / Р.П. Чаплинський [и др.] // Медицина болю. — 2018. — Том 3 № 1. — С. 13-17
  8. Ультраструктура мезотеліальних клітин очеревини хворих, оперованих на органах черевної порожнини на тлі спайкової хвороби очеревини / B.В. Бойко [та ін.] // Харківська хірургічна школа. — 2018. — N 2. — С. 21-25