НА ДОПОМОГУ ЛАБОРАНТУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.2 2019 р.

 1. Аккредитация лаборатории: требования к помещениям // Журнал заступника головного лікаря. – 2018. – N 5. – С. 13-16
 2. Визначення анаприліну у сечі хроматографічними методами: інформ. лист з проблеми “Фармація”. Вип. 30. – Київ: Укрмедпатентінформ, 2018. – 3 с
 3. Використання й порівняльна характеристика різних методів визначення антинуклеарних антитіл: методу непрямої імунофлюоресценції й проточної флуориметрії (BioPlex 2200) / О.В. Небильцова [та ін.] // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N – С. 21-29
 4. Информативность лабораторных методов диагностики Эпштейна-Барр вирусной инфекции при инфекционном мононуклеозе / М.О. Шибеко [и др.] // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 129
 5. Ітеративний підхід до ціноутворення на лабораторні послуги при копропротозооскопічному обстеженні на лямбліоз / К.І. Бодня [та ін.] // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 67-68
 6. Колотило Т.Р. Клінічні та лабораторні особливості ВІЛ-інфекції в асоціації з туберкульозом / Т.Р. Колотило, В.Д. Москалюк // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 82-83
 7. Новікова А.А. Клініко-лабораторна характеристика аномальних маткових кровотеч пубертатного періоду / А.А. Новікова // Міжнародний медичний журнал. – Харків, 2018. – Том 24 N 4. – С. 39-41
 8. Новые лабораторные алгоритмы доклинического стадирования рака предстательной железы/ Н.С. Сергеева, Т.Е. Скачкова, Б.Я. Алексеев // Евразийский онкологический журнал. – 2018. – Том 6 № 3/4. – С. 854
 9. Особенности этиологической лабораторной диагностики инфекций урогенитального тракта // Медичні аспекти здоров’я чоловіка. – 2018. – N 3. – С. 64-69
 10. Паньків В. І. Сучасні підходи до лабораторної діагностики і менеджменту синдрому тиреотоксикозу / В.І. Паньків // Здоровье женщины. – 2018. – № 6. – С. 57-61
 11. Триполка С.А. Волчаночный гломерулонефрит: на пересечении клинического и гистологического диагнозов / С.А. Триполка, И.Ю. Головач, Е. А. Дядык // Практикуючий лікар. – 2018. – N 4. – С. 22-29
 12. Хелемендик А.Б. Клініко-лабораторна характеристика перебігу гострого гепатиту B на сучасному етапі / А.Б. Хелемендик, О.О. Фурик, О.В. Рябоконь // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 124-125
 13. Чертенко Т.Н. Гистологические и иммуногистохимические особенности рецидивов диффузных астроцитарных опухолей III-IV степени злокачественности / Т.Н. Чертенко // Сімейна медицина. – 2018. – № 4. – С. 110-116
 14. Эпидемиологическая и клинико-лабораторная характеристика инфекционного мононуклеоза у детей / Ю.П. Харченко [и др.] // Современная педиатрия. – 2018. – № 4. – С. 60-64