НА ДОПОМОГУ ІНФЕКЦІОНІСТУ-ПАРАЗИТОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.3 2019 р

 1. Використання швидких тестів у контексті реалізації стратегії прискореного подолання епідемії ВІЛ-інфекції Fast Track / А.П. Мітлошук [та ін.] // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 88
 2. Виноград Н.О. Еволюція арбовірусних інфекцій / Н.О. Виноград // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 71-72
 3. Випадок синдрому Стівенса-Джонсона / В І. Трихліб [та ін.] // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 115
 4. ВООЗ оновила рекомендації з лікування вірусного гепатиту С // Журнал заступника головного лікаря. – 2018. – N 4. – С. 40
 5. Епідеміологічні й епізоотичні особливості іксодових кліщових Лайм-бореліозів в Україні у 2017 році / І.В. Небогаткін [та ін.] // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 93-
 6. Епідситуація з дифтерії та правця в Україні та можливі тенденції її розвитку / О.І. Мотика [та ін.] // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 89-90
 7. Информативность лабораторных методов диагностики Эпштейна-Барр вирусной инфекции при инфекционном мононуклеозе / М.О. Шибеко [и др.] // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 129
 8. Інноваційні підходи до ранньої діагностики ВІЛ-інфекції: консультування та тестування з ініціативи медичного працівника / О.І. Висоцька [та ін.] // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 72-73
 9. Калашник К.В. Роль змін вмісту інтерлейкіну-6 залежно від поліморфізму його гена в ефективності противірусного лікування хворих на хронічний гепатит C / К.В. Калашник, Ю.Ю. Рябоконь, А.В. Абрамов // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 81-82
 10. Маркеры парвовирусной инфекции у пациентов с ревматологическими заболеваниями / Т.И. Дмитраченко [и др.] // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 77
 11. Ніколаєва О.Д. Гістоплазмоз у ВІЛ-інфікованого. Клінічний випадок / О.Д. Ніколаєва // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 1. – С. 40-45
 12. Оніщенко Н.В. Взаємозв’язок поліморфізму гена інтерлейкіну-10 (rs 1800872) із розвитком ускладнень оперізувального герпесу в дорослих / Н.В. Оніщенко, О.В. Рябоконь // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 98-99
 13. Реактивация латентных вирусов у пациентов с тяжелыми бактериальными инфекциями / Т.И. Дмитраченко [и др.] // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 77-78
 14. Рогальська Я.В. Токсокаропровоконована лімфопроліферація / Я.В. Рогальська, Л.А. Волянська // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 106
 15. Рябоконь О.В. Клінічна характеристика перебігу кору в дорослих у сучасних умовах / О.В. Рябоконь, С.О. Білокобила // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 109-110
 16. Снежко О.В. Алгоритм клинической диагностики болезни Лайма / О.В. Снежко, И.В. Кричинская, И.С. Ковалева // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 111
 17. Сучасний стан проблеми антибіотикочутливості та антибіотикорезистентності Pseudomonas aeruginosa / Ю.О. Сухов [та ін.] // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 112
 18. Трихліб В.І. Випадок ускладненого перебігу бешихи / В.І. Трихліб, А.Б. Щур, С.В. Золіна // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 119-121
 19. Усачова О.В. Сучасні особливості ентеровірусних інфекцій, що не супроводжуються ураженням ЦНС / О.В. Усачова, О.В. Рябоконь, І.О. Кулєш // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 122
 20. Хвороба Лайма та інші трансмісивні інфекції: діагностика, лікування, профілактика / М.І. Шкільна [та ін.] // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 129-130
 21. Циклоспороз: особенности течения и клинические случаи / Т.В. Чабан [и др.] // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 126
 22. Чумак А.А. Чи потребують етіотропного лікування пацієнти з персистуючими інфекціями? / А.А. Чумак, О.В. Носач // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 127
 23. Ярош О.О. Герпетичний енцефаліт з епілептичним синдромом: клініка, особливості діагностики й лікування / О.О. Ярош // Актуальна інфектологія. – 2018. – Том 6 N 5. – С. 39-44