НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.6 2018 р.

 1. Вибір методу профілактикиі лікування злукової хвороби очеревини при операціях, які супроводжуються розкриттям просвіту травного каналу: інформ. лист з проблеми “Хірургія”. Вип. 9.-К.: Укрмедпатентінформ, 2018. – 4 с.
 2. Галич С.П. Хирургическое лечение гинекомастии и псевдогинекомастии / С.П. Галич, А.Ю. Дабижа, Д.В. Боровик // Хірургія України. – 2018. – N 2- С. 32-38
 3. Гричанюк Д.А. Врожденная односторонняя расщелина верхней губы: техника и принципы хирургического лечения / Д.А. Гричанюк // Хирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 7 N 1. – С. 44-54

 1. Грубник В.В. Повышение эффективности лапароскопической пластики больших грыж пищеводного отверстия диафрагмы путем использования самофиксирующихся сеток ProGrip / В.В. Грубник, В.В. Ильяшенко, Викт.В. Грубник // Хірургія України. – 2018. – N2 – С. 48-51
 2. Грубник В.В. Применение сепарационных методов герниопластики при лечении послеоперационных вентральных грыж / В.В. Грубник, К.О. Воротынцева // Хірургія України. – 2018. – N 2- С. 86-92
 3. Коваленко А.О. Оптимізація хірургічного лікування постраждалих з поверхневими та глибоким дермальними опікамии / А.О. Коваленко, О. М. Коваленко, Г. П. Козинець // Хірургія України. – 2018. – N2 – С. 21-26
 4. Комплексне хірургічне лікуванняхворих із синдромом діабетичної стопи: інформ. лист з проблеми “Хірургія”. Вип.1.-К.: Укрмедпатентінформ, 2018. – 5 с.
 5. Лечение эндотелиальной дисфункции при посттромботическом синдроме нижних конечностей / Ю.С. Небылицин [и др.] // Хирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 7 N 1. – С. 74-84
 6. Ляховський В.І. Сучасні реалії та перспективи застосування аргініну як донатора оксиду азоту в лікуванні гнійних ран / В.І. Ляховський, Т.В. Городова-Андрєєва, О.О. Кизименко // Хірургія України. – 2018. – N 2- С. 93-97
 7. Малиновский А.В. Первый опыт использования флюоресцентной ангиографии для оценки кровотока при правосторонней гемиколэктомии / А.В. Малиновский, М.Н. Майоренко, А. С. Сергеева // Хірургія України. – 2018. – N 2- С. 78-81
 8. Мішалов В.Г. Порівняльна оцінка ефективності вдосконаленої та конвенційної періопераційної антитромбатичної терапії у хворих на гострий калькульозний холецистит та супутню ішемічну хворобу серця / В.Г. Мішалов, С.О. Кондратенко, Л.Ю. Маркулан // Хірургія України. – 2018. – N2 – С. 11-18
 9. Мультимодальная программа ускоренного восстановления при панкреатодуоденальной резекции / А.Ю. Усенко [и др.] // Хирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 7 N 1. – С. 33-43
 10. Насташенко И.Л. Профилактика развития постдекомпрессионного синдрома при эндобилиарном стентировании / И.Л. Насташенко, С.В. Земсков, Л.В. Левченко // Хирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 7 N 1. – С. 19-23
 11. Негодуйко В.В. Класифікація хірургічного інструментарію для видалення сторонніх тіл м’яких тканин / В.В. Негодуйко // Хірургія України. – 2018. – N 2- С. 65-69
 12. Ничитайло М.Е. Ципрофлоксацин в терапии и профилактике гнойной инфекции у пациентов с патологией гепатобилиарной системы / М.Е. Ничитайло, И.И. Булик // Хірургія України. – 2018. – N2 – С. 70-73
 13. Особливості перебігу процесів проліферації в міжкишкових анастомозах, створених із застосуванням технології електрозварювання живих тканин / С.С. Подпрятов [та ін.] // Хірургія України. – 2018. – N 2- С. 60-64
 14. Редкий случай желчнокаменной обтурационной тонкокишечной непроходимости / В.М. Браславец [и др.] // Хірургія України. – 2018. – N2 – С. 74-77
 15. Спаечная болезнь брюшной полости: ретроспективный анализ / Д.А. Клюйко [и др.] // Хирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 7 N 1. – С. 85-94
 16. Спосіб визначення тактикиоперативного лікування при малих ампутаціях у хворих з ускладненою формою синдрому діабетичної стопи: інформ. лист з проблеми “Хірургія”. Вип. 3. – К.: Укрмедпатентінформ, 2018. – 3 с.
 17. Способ реконструкции оро- и фарингостом адаптированным к ишемии филатовским лоскутом / С.Ю. Карп [и др.] // Хирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 7 N 1. – С. 133-140
 18. Фелештинський Я.П. Обґрунтування профілактики троакарних гриж після лапароскопічної холецистектомії / Я.П. Фелештинський, В. А. Дадаян // Хірургія України. – 2018. – N 2- С. 44-47
 19. Фелештинський Я.П. Причини рецидивних пахвинних гриж та хірургічна тактика лікування / Я.П. Фелештинський, А.А. Штаєр // Хірургія України. – 2018. – N2 – С. 102-106
 20. Хірургічна профілактика тромбоемболіїлегеневої артерії при тромбозах нижньої порожнистої вени: інформ. лист з проблеми “Хірургія”. Вип. 2. – К.: Укрмедпатентінформ, 2018. – 4 с.