НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

хірург

інформаційно-бібліографічний список

Вип.1 2018 р.

 1. Боброва А.О. Обгрунтування показань і вибір способу хірургічного лікування хворих на рецидив варикозної хвороби нижніх кінцівок / А.О. Боброва // Шпитальна хірургія. — 2017. — N2 — С. 21-25
 2. Бондаренко О.М. Малоінвазивні технології у лікуванні пацієнтів із гострим панкреатитом / О.М. Бондаренко, М.Д. Бондаренко // Український медичний часопис. — 2017. — № 4. — С. 118-119
 3. Гангрена Фурнье як урогенітальна форма некротизуючого фасціїту — модель критичного стану організму в хірургії / О.Б. Прийма [и др.] // Шпитальна хірургія. — 2017. — N1 — С. 81-84

 1. Дзигал О. Ф. Ендоскопічна папілосфінктеротомія у хворих на цироз печінки з наявністю холестазу / О.Ф. Дзигал // Шпитальна хірургія. — 2017. — N 2- С. 61-65
 2. Дуплексне сканування нетипових форм прогресуючої варикозної хвороби підшкірних вен у вагітних (зовнішніх статевих органів, промежини) / В.М. Антонюк-Кисіль [и др.] // Шпитальна хірургія. — 2017. — N1 — С. 24-30
 3. Клінічний випадок «защемлення» колоноскопа в грижовому мішку у хворого з лівобічною пахвинно-калитковою грижею / А.Д. Беденюк [и др.] // Шпитальна хірургія. — 2017. — N 1- С. 113-115
 4. Лікування гнильної флегмони шиї, ускладненої медіастинітом, у хворого з гіпоергічною імунною відповіддю / В.Г. Сулейманова [и др.] // Шпитальна хірургія. — 2017. — N 1- С. 101-105
 5. Максимів Р.В. Динаміка балансу антиоксидантно-прооксидантних механізмів у внутрішніх органах під впливом артеріального джгута і реперфузії кінцівки / Р.В. Максимів, А.А. Гудима, В.М. Сидоренко // Шпитальна хірургія. — 2017. — N 1- С. 37-44
 6. Ничитайло М.Ю. Порівняльна оцінка динаміки холестатичних та цитолітичних показників і темпу декомпресії жовчних проток після одноетапних лапароскопічних та відкритих операційних втручань у хворих на холедохолітіаз, ускладнений обтураційною жовтяницею: повідомлення 2 / М.Ю. Ничитайло, О.І. Дзюбановський // Шпитальна хірургія. — 2017. — N1 — С. 8-16
 7. Панчишин Б.Р. Новий безпечний спосіб введення першого (оптичного) порту при виконанні симультанних комбінованих операцій при поєднанні симптомної жовчнокам’яної хвороби та лівобічної пахової грижі / Б.Р. Панчишин // Шпитальна хірургія. — 2017. — N1 — С. 110-112
 8. Парадуоденальний (groove) панкреатит. Термінологія, етіопатогенез, патоморфологія / М.Ю. Ничитайло [та ін.] // Шпитальна хірургія. — 2017. — N2 — С. 79-84
 9. Параняк М.Р. Ефективність хірургічного лікування хворих із респіраторними проявами гастроезофагеальної рефлюксної хвороби / М.Р. Параняк, Вікт.Вол. Грубник // Шпитальна хірургія. — 2017. — N2 — С. 37-42
 10. П’ятночка В.І. Дерматоліпектомія у пацієнтів із післяопераційною вентральною грижею за умов морбідного ожиріння / В.І. П’ятночка // Шпитальна хірургія. — 2017. — N 1- С. 75-80
 11. Реваскуляризація аорто-стегно-підколінного сегмента в пацієнтів із високим ризиком розвитку реперфузійного синдрому / І.К. Венгер [та ін.] // Шпитальна хірургія. — 2017. — N 2- С. 26-29
 12. Степлерна гемороїдектомія при комбінованому геморої III-IV стадії в поєднанні з хронічною анальною тріщиною / С.І. Саволюк [та ін.] // Шпитальна хірургія. — 2017. — N 2- С. 50-54
 13. Унифицированный подход к лечению больных с проникающими колото-резаными ранениями брюшной полости / В.В. Ганжий [и др.] // Шпитальна хірургія. — 2017. — N1 — С. 96-100
 14. Усовершенствованный метод ненатяжной герниоаллопластики при паховых грыжах / З.Б. Курбаниязов [и др.] // Шпитальна хірургія. — 2017. — N 1- С. 71-74
 15. Шульга Д.Ф. Клінічний випадок ускладненого перебігу дивертикульозу товстої кишки / Д.Ф. Шульга, О.А. Ткачук, І.В. Чепіль // Шпитальна хірургія. — 2017. — N2 — С. 103-105