НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.8 2019 р.

 1. Абдуллаев Э. М. Лечение переломов мыщелкового отростка нижней челюсти у детей: консервативный и хирургический подходы / Э. М. Абдуллаев, Р. А. Юсифов // Хирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 7 N 4. – С. 436-441
 2. Алгоритм застосування ендоваскулярних методик у діагностиці, лікуванні і профілактиці неварикозних гастродуоденальних кровотеч / Б. О. Матвійчук [и др.] // Art of Medicine : науково–практичний журнал. – 2018. – № 4. – С. 118-120
 3. Алгоритм планирования лапароскопического лечения грыжи пищеводного отверстия диафрагмы / М. А. Буриков [и др.] // Эндоскопическая хирургия. – 2019. – Т. 25 № 1. – С. 12-16
 4. Ближайшие и отдаленные результаты пластики митрального и трикуспидального клапанов у пациентов с функциональной ишемической митральной недостаточностью / В. В. Шумовец [и др.] // Хирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 7 N 4. – С. 451-464
 5. Выбор способа формирования тазового тонкокишечного резервуара / В. М. Мельник [и др.] // Хирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 7 N 4. – С. 495-505
 6. Десятилетняя эволюция хирургических технологий в лечении прободных язв желудка и двенадцатиперстной кишки / А. Н. Дешук [и др.] // Хирургия. Восточная Европа. – 2018. – Том 7 N 4. – С. 487-494
 7. Діагностика та хірургічне лікування вад розвитку легень / П. П. Сокур [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 4. – С. 104-106
 8. Діагностика та хірургічне лікування нирково-клітинного раку з наддіафрагмальним рівнем інвазії нижньої порожнистої вени / І. І. Кобза [та ін.] // Львів. мед. часопис. – 2018. – Том 24 N 3. – С. 74-80
 9. Діагностична програма та хірургічна тактика при жовчовитіканні після лапароскопічної холецистектомії / Є. Д. Хворостов [и др.] // Art of Medicine : науково–практичний журнал. – 2018. – № 4. – С. 180-182
 10. Досвід імплантації лівошлуночкового електрода для ресинхронізаційної терапії із застосуванням пункції міжшлуночкової перегородки в пацієнта із серцевою недостатністю / Б. Б. Кравчук [та ін.] // Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. – 2018. – N 4. – С. 42-46
 11. Досвід використання вакуум-терапії у торакальній хірургії / С. О. Косульников [та ін] // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 4. – С. 55-60
 12. Досвід діагностики та лікування справжнього і хибного (Брока) защемлення гриж живота / А. Г. Шевчук [и др.] // Art of Medicine : науково–практичний журнал. – 2018. – № 4. – С. 194-198
 13. Досвід лапароскопічного лікування перфоративної виразки дванадцятипалої кишки / І. К. Чорній [и др.] // Art of Medicine : науково–практичний журнал. – 2018. – № 4. – С. 187-188
 14. Досвід хірургічного лікування мультирезистентного туберкульозу легень у дітей і підлітків / М. С. Опанасенко [та ін.] // Укр. пульмонол. журнал. – 2018. – N 4. – С. 48-52
 15. Дробязгин Е. А. Видеоторакоскопические вмешательства при опухолях средостения / Е. А. Дробязгин, Ю. В. Чикинев, О. А. Кара–Монгуш // Эндоскопическая хирургия. – 2019. – Т. 25 № 1. – С. 31-34
 16. Дубровін О. Г. Досвід виконання торакоскопічної лобектомії у дітей / О. Г. Дубровін, О. С. Годік, О. В. Метленко // Хірургія дитячого віку. – київ, 2018. – N 4. – С. 97
 17. Ефективність нової метаболічної операції при лікуванні цукрового діабету II типу / В. В. Грубник [та ін.] // Львів. мед. часопис. – 2018. – Том 24 N 2. – С. 16-20
 18. Застосування плевректомії з декортикацією легені при запальних процесах у плеврі / С. М. Шалагай [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 4. – С. 106
 19. Иванов Ю. В. К вопросу о целесообразности симультанных лапароскопических операций у пожилых пациентов / Ю. В. Иванов, Д. Н. Панченков // Эндоскопическая хирургия. – 2019. – Т. 25 № 1. – С. 47-52
 20. Конік Б. М. Хірургічне лікування релаксації діафрагми: еволюція підходу / Б. М. Конік, М. С. Опанасенко, О. В. Терешкович // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 4. – С. 99-100
 21. Корпусенко І. В. Результати хірургічного лікування хворих з двобічним деструктивним туберкульозом легень / І. В. Корпусенко, Ю. Ф. Савенков // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 4. – С. 51-54
 22. Кочмар В. М. Бронхопластичні операції при раку легень / В. М. Кочмар, Т. М. Гапонюк // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 4. – С. 98-99
 23. Лікування гострого перитоніту: перехід від доказової до персоналізованої медицини на основі генетичних досліджень / І. Ю. Полянський [и др.] // Art of Medicine : науково–практичний журнал. – 2018. – № 4. – С. 148-151
 24. Механіка флотації грудної клітки та інженерні аспекти її усунення / С. Б. Ковальчук [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 4. – С. 99
 25. Микрографическая хирургия по Мосу для лечения больных базально-клеточными карциномами высокой степени риска / Б. В. Литвиненко [и др.] // Клиническая онкология. – 2018. – Том 8 N 4. – С. 276-278
 26. Михин А. И. Эндоскопическое лечение пациентов старческого возраста со сложным холедохолитиазом / А. И. Михин, С. Ю. Орлов, К. В. Василенко // Эндоскопическая хирургия. – 2019. – Т. 25 № 1. – С. 53-60
 27. Опанасенко М. С. Хірургічне лікування мультирезистентного туберкульозу легень у дітей / М. С. Опанасенко, О. В. Терешкович // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 4. – С. 61-65
 28. Особливості хірургічної обробки та фіксації шкірного клаптя після малих ампутацій у хворих з синдромом стопи діабетика [Текст] / Ю. М. Футуйма [та ін.] // Львів. мед. часопис. – Львів, 2018. – Том 24 N 2. – С. 28-33
 29. Пилипчук В. І. Сучасні аспекти діагностики та хірургічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту / В. І. Пилипчук, В. М. Галюк // Art of Medicine : науково–практичний журнал. – 2018. – № 4. – С. 140-147
 30. Поздовжня ентеропластика, як спосіб первинного лікування, у новонароджених дітей з проксимальною атрезією голодної кишки / О. К. Слєпов [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 4. – С. 87-92
 31. Ревізійні операції після рукавної резекції шлунка / О. Ю. Усенко [та ін.] // Львів. мед. часопис. – 2018. – Том 24 N 2. – С. 21-27
 32. Результати застосування органозберігаючих операцій при захворюваннях та пошкодженнях бронхів / М. М. Багіров [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 4. – С. 31-36
 33. Робот–ассистированные операции у больных с большими и гигантскими грыжами пищеводного отверстия диафрагмы // Эндоскопическая хирургия. – 2019. – Т. 25 № 1. – С. 5-11
 34. Сажин А. В. К вопросу о перитонеальной дисфункции при лапароскопической хирургии (сообщение 1) / А. В. Сажин, Г. Б. Ивахов // Эндоскопическая хирургия. – 2019. – Т. 25 № 1. – С. 61-67
 35. Слєпов О. К. Аномалії залишків омфаломезентеріальних судин при гастрошизисі та їх роль у плануванні хірургічної тактики при цій патології / О. К. Слєпов, О. П. Пономаренко, М. Ю. Мигур // Перинатологія та педіатрія. – 2018. – N 3. – С. 68-75
 36. Соколовский О. А. Сокольник С. О. Спонтанний розрив шлунка у новонародженого: клінічний випадок / С. О. Сокольник // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 4. – С. 93-96
 37. Сокур П. П. Хірургічні методи лікування метастазів легень у дітей зі злоякісними новоутворення / П. П. Сокур, О. В. Білоконь, Б. О. Кравчук // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 4. – С. 66-68
 38. Соломчак П. В. Сучасні підходи до проведення симультанних операцій в ургентній лапароскопічній хірургії / П. В. Соломчак, А. Є. Богуш, М. М. Радомський // Art of Medicine : науково–практичний журнал. – 2018. – № 4. – С. 163-165
 39. Спосіб прогнозування приживлення пересадженого клаптя при реконструктивних операціях на м’яких тканинах нижніх кінцівок / Н. О. Чередниченко [та ін.] // Лучевая диагностика, лучевая терапия. – 2018. – N 1. – С. 37-40
 40. Сравнительный анализ результатов применения модифицированной методики эндоскопического лигирования варикозно–расширенных вен пищевода при первичной и вторичной профилактике кровотечения / С. И. Емельянов [и др.] // Эндоскопическая хирургия. – 2019. – Т. 25 № 1. – С. 23-30
 41. Фелештинський Я. П. Діагностично–лікувальна тактика гострого панкреатиту у вагітних / Я. П. Фелештинський, Т. П. Павлів // Art of Medicine : науково–практичний журнал. – 2018. – № 4. – С. 169-173
 42. Фелештинський Я. П. Трансабдомінальна преперитонеальна алопластика при рецидивних пахвинних грижах після операції Ліхтенштейна / Я. П. Фелештинський, А. А. Штаєр // Art of Medicine : науково–практичний журнал. – 2018. – № 4. – С. 174-176
 43. Фишман М. Б. Наиболее часто применяемая в бариатрической практике операция продольной резекции желудка. Отдаленные результаты / М. Б. Фишман, П. Е. Куприн, С. Т. Турмаханов // Эндоскопическая хирургия. – 2019. – Т. 25 № 1. – С. 17-22
 44. Хірургічне лікування гострого некротичного панкреатиту / В. О. Сипливий [и др.] // Art of Medicine : науково–практичний журнал. – 2018. – № 4. – С. 155-157
 45. Хворостов Е. Д. Эндохирургические методы в лечении острого билиарного панкреатита / Е. Д. Хворостов, Ю. Б. Захарченко // Art of Medicine : науково–практичний журнал. – 2018. – № 4. – С. 177-179
 46. Черезшкірна ендоскопічна гастростомія у хворого з апалічним синдромом / С. О. Федюшкін [и др.] // Art of Medicine : науково–практичний журнал. – 2018. – № 4. – С. 216-217
 47. Чиж Н. А. Криогенная техника в малоинвазивной хирургии / Н. А.Чиж // Проблеми кріобіології і кріомедицини. – 2018. – Т. 28 № 3. – С. 200-211
 48. Цимбалюк Г. Ю. Стан системи пероксидного окиснення ліпідів у тканинах нирки на фоні травми органів черевної порожнини та реперфузії кінцівок / Г. Ю. Цимбалюк // Екстрена медицина: від науки до практики. – 2018. – N 3. – С. 23-32
 49. Шапринський B. О. Аналіз частоти виникнення неспроможності швів стравохідно–органних анастомозів при езофагопластиці / B. О. Шапринський, Є. В. Шапринський, В. Ф. Кривецький // Art of Medicine : науково–практичний журнал. – 2018. – № 4. – С. 189-191
 50. Шепетько Е. Н. Особенности хирургического лечения ущемлённых диафрагмальных грыж / Е. Н. Шепетько, Д. А. Гармалш, А. К. Курбанов // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 4. – С. 107
 51. Ятрогенні постінтубаційні розриви трахеї / М. С. Опанасенко [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2018. – N 4. – С. 101-103