НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2019 р.

 1. Біляєва О.О. Лікування післяін’єкційних ускладнень за розробленою методикою із застосуванням NO-терапії / О.О. Біляєва, В.В. Крижевський, І.В. Кароль // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85 N8 – С. 41-43
 2. Діабетична мікроангіопатія у хворих із цукровим діабетом та хронічною критичною ішемією нижньої кінцівки / С.М. Діденко [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85 N9 – С. 31-34
 3. Ендоскопічні транспапілярні втручання в лікуванні хронічного панкреатиту / П.В. Огородник [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85 N9 – С. 5-7
 4. Захараш М.П. Лікування поєднаної патології анального каналу і прямої кишки з використанням електрохірургічного високочастотного апарата “ЕФА” / М.П. Захараш, В.В. Балицький, О.Г. Курик // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85 N10 – С. 33-35
 5. Каніковський О.Є. Клінічна та морфологічна характеристика пейсмейкера хронічного панкреатиту / О.Є. Каніковський, І.В. Павлик, І.В. Олійник // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85 N9 – С. 11-14
 6. Клименко О. Посадова інструкція лікаря-ендоскопіста / підгот. О. Клименко // Практика управління медичним закладом. – 2018. – N 7. – С. 62-69
 7. Максимчук Н.О. Вплив комплексного застосування сорбілакту та L-аргініну на окремі показники синдрому ендогенної інтоксикації гнійно-септичного генезу / Н.О. Максимчук, В.М. Коновчук // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85 N 10. – С. 53-56
 8. Мельник В.М. Современное состояние проблемы реконструктивно-восстановительных операций при неопухолевых заболеваниях толстой кишки. Часть 3 / В.М. Мельник, А.И. Пойда, А.А. Кадир // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85 N 10. – С. 78-80
 9. Мельник В.М. Современное состояние проблемы хирургического лечения неопухолевых заболеваний толстой кишки и факторы, влияющие на его результаты. Часть 2 / В.М. Мельник, А.И. Пойда, Абдул Кадир Абдулрахман // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85 N 9. – С. 66-70
 10. Морфометричні дослідження кровоносних судин шкіри та м’язів у хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи / С.М. Діденко [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85 N 8. – С. 33-37
 11. Мультимодальна покрокова тактика хірургічного лікування хворих з гострим некротичним панкреатитом / І.В. Хомяк [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85 N 10. – С. 26-28
 12. 0Принципи диференціальної діагностики гнійно-некротичних процесів діабетичної стопи і сепису / С.Д. Шаповал [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85 N 8. – С. 30-32
 13. Результати хірургічного лікування хворих із ішемічною формою синдрому діабетичної стопи та ураженням артерій підколінно-гомілкового сегмента / С.М. Діденко [та ін.] // Міжнародний медичний журнал. – 2018. – Том 24 N 3. – С. 20-23
 14. Селиванова О.В. Оценка морфометрических показателей париетальной брюшины для прогноза течения острого разлитого перитонита / О.В. Селиванова, С.С. Селиванов // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85 N 9. – С. 54-56