НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

хірург

інформаційно-бібліографічний список

Вип.9 2017 р.

 1. Бодрова А.Ю. Гастростомія на шиї при езофагогастропластиці / А.Ю. Бодрова // Міжнародний медичний журнал. — 2017. — Том 23 N 2. — С. 32-36
 2. Бондаренко О.М. Обґрунтування диференційованого підходу до мініінвазивних та відкритих хірургічних втручань з приводу ускладнень гострого панкреатиту / О.М. Бондаренко // Клінічна хірургія. — 2017. — N5 — С. 13-16
 3. Випадок успішного лікування пацієнтки із сімейним дифузним поліпозом товстої кишки / В.Г. Мішалов [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N2 — С. 104-107

 1. Воротинцев С.І. Площинна блокада поперечного м’яза живота після лапароскопічної резекції товстого кишечнику у хворих на ожиріння / С.І. Воротинцев, М.М. Софілканич, О.В. Захарчук // Клінічна хірургія. — 2017. — N 6- С. 21-24
 2. Геник С.М. Хірургічне лікування синдрому діабетичної стопи / С.М. Геник // Серце і судини. — 2017. — N 2- С. 121-125
 3. Гурштынович Г.Г. Организация и содержание хирургической помощи раненым в Вооруженных Силах Украины / Г.Г. Гурштынович, С.Н. Шнитко, Д.А. Чернов // Военная медицина. — 2017. — № 1. — С. 128-135
 4. Дзигал О.Ф. Патофізіологічний підхід до вибору індивідуальної тактики хірургічного лікування хворих з приводу цирозу печінки з супутнім асцитом / О.Ф. Дзигал, Ю.В. Грубнік, Р.С. Вастьянов // Клінічна хірургія. — 2017. — N6 — С. 14-16
 5. Дзигал О.Ф. Поліпшення якості життя хворих після мініінвазивного лікування з приводу цирозу печінки / О.Ф. Дзигал // Клінічна хірургія. — 2017. — N7 — С. 20-22
 6. Етапні малоінвазивні втручання та відкрита панкреатонекректомія в хірургічному лікуванні хворих на гострий некротичний панкреатит / І.В. Хомяк [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N 2- С. 25-29
 7. Кондакова Е.Ю. Технические особенности симультанной лапароскопической холецистэктомии у больных при калькулезном холецистите и птозе передней брюшной стенки / Е.Ю. Кондакова // Клінічна хірургія. — 2017. — N7 — С. 17-19
 8. Крыжевский В.В. Современные взгляды на конверсию при лапароскопической холецистэктомии / В.В. Крыжевский, Ю.В. Павлович, Н.А. Мендель // Клінічна хірургія. — 2017. — N6 — С. 74-77
 9. Лисюк Ю.С. До питання створення вітчизняних протоколів надання медичної допомоги хворим з гострою хірургічною патологією на засадах доказової медицини / Ю.С. Лисюк, Я.О. Савчак, О.І. Пилипович // Хірургія України. — 2017. — N2 — С. 108-115
 10. Некротична інфекція м’яких тканин — діагностика, лікувальна тактика / І.Р. Трутяк [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N2 — С. 91-95
 11. Обґрунтування ефективності використання відеоасистованого доступу в хірургії запальних процесів плеври / М.С. Опанасенко [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 7- С. 37-40
 12. Одарченко С.П. Діагностична та лікувальна тактика при перфораціях шлункових виразок / С.П. Одарченко, Л.В. Одарченко // Хірургія України. — 2017. — N 2- С. 116-123
 13. Особенности малоинвазивного лечения варикозной болезни нижних конечностей / Д.Ю. Рязанов [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N2 — С. 79-83
 14. Результаты лечения больных с птозом передней брюшной стенки, которыми выполнены симультанные операции с помощью традиционной и лапароскопической технологий / В.Г. Мишалов [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N2 — С. 45-49
 15. Сафиева А.К. Лечение колоректальных полипов / А.К. Сафиева // Клінічна хірургія. — 2017. — N -5 С. 20-22
 16. Способи біліарної декомпресії при обтураційній жовтяниці у хворих поважного віку / М.Ю. Ничитайло [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 7- С. 10-12
 17. Спостереження абсцесу лівої частки печінки, цисто-діафрагмально-перикардіальної нориці з гнійним перикардитом та тампонадою перикарда як ускладнення гострого деструктивного гангренозно-перфоративного холециститу / М.С. Загрійчук [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 7- С. 79-80
 18. Тактика хірургічного лікування гострого некротичного панкреатиту з використанням мініінвазивних діапевтичних втручань / І.В. Хомяк [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N5 — С. 5-8
 19. Усенко О.Ю. Варіанти формування езофагогастроанастомозу в пацієнтів із захворюваннями стравоходу / О.Ю. Усенко, А.В. Сидюк, А.С. Клімас // Міжнародний медичний журнал. — 2017. — Том 23 N1 — С. 29-33 (хірургія)
 20. Хірургічна тактика за ускладнених форм жовчнокам’яної хвороби у пацієнтів поважного віку / М.Ю. Ничитайло [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 5- С. 9-12
 21. Холедохолітіаз і біліарна гіпертензія у хворих на цироз печінки: особливості діагностики і мініінвазивного лікування / П.В. Огородник [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 7- С. 5-9