НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

хірург

інформаційно-бібліографічний список

Вип.8 2017 р.

 1. Григоренко В.М. Вплив карбоксиперитонеуму на швидкість клубочкової фільтрації при лапароскопічних операціях на нирках / В.М. Григоренко, С.В. Байдо, С. І. Приндюк // Клінічна хірургія. — 2017. — N 4- С. 56-58
 2. Динаміка деяких показників дисфункції ендотелію у хворих за хронічної критичної ішемії тканин нижніх кінцівок залежно від проведеного лікування / І.А. Криворучко [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N4 — С. 35-38
 3. Диференційований підхід до вибору способу апендектомії при деструктивних формах гострого апендициту, ускладнених тифлітом / І.В. Колосович [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 4- С. 8-10

 1. Жилинский Е.В. Прогнозирование сепсиса при ожоговой болезни с учетом специфических показателей [Электронный ресурс] / Е.В. Жилинский // Вестник Витебского Государственного медицинского университета. — 2017. — Т. 16 № 2. — С. 79-84
 2. Застосування розтягнутих комбінованих перфорантних потилично-шийних клаптів при реконструкції післяопікової контрактури шиї / О.А. Жернов [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N4 — С. 49-51
 3. Иманова С.С. Результаты операции Delorme по поводу выпадения прямой кишки / С.С. Иманова // Клінічна хірургія. — 2017. — N 4. — С. 25-27
 4. Клименко В.М. Можливості однопортового лапароскопічного доступу під час виконання холецистектомії після оперативних втручань на органах черевної порожнини / В.М. Клименко, Б.С. Кравченко, А.О. Стешенко // Запорожский медицинский журнал. — 2017. — Том 19 N 3. — С. 328-331
 5. Оптимізація множинного черезшкірного доступу під час втручання з приводу коралоподібного нефролітіазу шляхом ультра-міні черезшкірної нефролітотрипсії / В.М. Лісовий [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N4 — С. 59-61.
 6. Особенности диагностики, предоперационной подготовки и хирургической тактики у больных при синдроме обтурационной желтухи / Б.С. Запорожченко [и др.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 4. — С. 15-17
 7. П’ятночка В.І. Невирішені питання хірургічного лікування хворих на післяопераційну вентральну грижу за умов коморбідності / В.І. П’ятночка // Вісник наукових досліджень. — 2017. — N 1- С. 11-15
 8. Профілактика гострого панкреатиту після транспапілярних ендоскопічних втручань з приводу холедохолітіазу та стенозуючого папіліту / А.В. Клименко [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N4 — С. 18-21
 9. Скумс А.В. Хирургическая тактика при повреждениях желчных протоков во время лапароскопической холецистэктомии в зависимости от сроков их диагностики / А.В. Скумс, А.И. Иваницкий // Клінічна хірургія. — 2017. — N 4. — С. 11-14
 10. Хижняк М.В. Результаты хирургического лечения больных по поводу грыжи межпозвонкового диска путем поясничной микродискэктомии с применением системы межостистой стабилизации / М.В. Хижняк, Е.В. Приймак // Клінічна хірургія. — 2017. — N 4. — С. 43-45