НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2019 р.

 1. Андрющенко В.П. Гострий ускладнений панкреатит: принципи хірургічної тактики з використанням мініінвазивних технологій і стандартних операцій / В.П. Андрющенко, О.Т. Гірняк, Д.В. Андрющенко // Клінічна хірургія. — 2018. — Т. 85 № 6. — С. 10-12
 2. Андрющенко В.П. Стандартні відкриті операційні втручання в хірургічному лікуванні хворих із гострим ускладненим панкреатитом / В.П. Андрющенко, Д.В. Андрющенко, Ю.С. Лисюк // Клінічна хірургія. — 2018. — Т. 85 № 7. — С. 27-29
 3. Бицай А.М. Порівняльний аналіз результатів хірургічного лікування хворих з облітеруючим атеросклерозом артерій нижніх кінцівок з багаторівневим оклюзійно-стенотичним ураження на тлі критичної ішемії / А.М. Бицай // Клінічна хірургія. — 2018. — Т. 85 № 7. — С. 34-38
 4. Валіхновська К.Г. Вплив методів резекції на структурно-функціональні зміни підшлункової залози / К.Г. Валіхновська // Клінічна хірургія. — 2018. — Т. 85 № 7. — С. 75-78
 5. Возможность использования самофиксирующейся сетки ProGrih™ при лапароскопической пластике больших грыж пищеводного отверстия диафрагмы / В.В. Грубник [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — Т. 85 № 7. — С. 5-8
 6. Галич С.П. Первый опыт использования перфорантного лоскута глубокой бедренной артерии — РАР-лоскута / С.П. Галич, А.Ю. Дабижа, К.А. Самко // Клінічна хірургія. — 2018. — Т. 85 № 6. — С. 78-80
 7. Дзигал О.Ф. Мініінвазивні судинні втручання як альтернативний хірургічний спосіб лікування хворих з цирозом печінки та портальною гіпертензією / О.Ф. Дзигал, І.М. Дейкало // Клінічна хірургія. — 2018. — Т. 85 № 6. — С. 24-26
 8. Дзигал О.Ф. Результати хірургічного лікування хворих з цирозом печінки та холестатичним синдромом / О.Ф. Дзигал, І.М. Дейкало // Клінічна хірургія. — 2018. — Т. 85 № 7. — С. 24-26
 9. Діденко С.М. Пластичне закриття виразково-некротичних уражень м’яких тканин стопи у хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи / С.М. Діденко // Клінічна хірургія. — 2018. — Т. 85 № 6. — С. 40-43
 10. Діденко С.М. Хірургічне лікування стенотично-оклюзійного ураження артерій нижньої кінцівки у хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи / С.М. Діденко // Клінічна хірургія. — 2018. — Т. 85 № 7. — С. 39-42
 11. Інноваційні технології в хірургії травного каналу / В.М. Мельник [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2018. — Т. 85 № 6. — С. 5-9
 12. Клініко-морфологічні особливості багатоточкового та лінійного товстокишкового електрозварного анастомозу / С.С. Подпрятов [та ін.] // Шпитальна хірургія. — 2018. — N 3. — С. 50-56
 13. Кравченко Б.С. Профілактика та корекція ускладнень при виконанні однопортової лапароскопічної холецистектомії з приводу хронічного калькульозного холециститу / Б.С. Кравченко // Клінічна хірургія. — 2018. — Т. 85 № 6. — С. 27-29
 14. Креньов К.Ю. Динаміка абдомінального перфузійного тиску в пацієнтів із абдомінальним компартмент-синдромом / К.Ю. Креньов // Шпитальна хірургія. — 2018. — N 3. — С. 44-49
 15. Ничитайло М.Е. Превентивная антибиотикотерапия и местная санация очагов в лечении инфицированного панкреонекроза и его осложнений / М.Е. Ничитайло, И.И. Булик // Клінічна хірургія. — 2018. — Т. 85 № 6. — С. 21-23
 16. Нові методи хірургічних операцій на товстій кишці / В.М. Мельник [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2018. — Т. 85 № 7. — С. 16-20
 17. Особливості хірургічної тактики при тромбозі глибоких вен нижніх кінцівок / В.В. Бойко [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2018. — Т. 85 № 6. — С. 67-71
 18. Павляк А.Я. Динаміка показників ендотоксикозу у хворих із розповсюдженим перитонітом / А.Я. Павляк, О.В. Пиптюк // Клінічна хірургія. — 2018. — Т. 85 № 7. — С. 56-59
 19. Первый опыт флуоресцентной холангиографии при лапароскопической холецистэктомии / А.В. Малиновский [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — Т. 85 № 7. — С. 79-80
 20. Пилипчук В.І. Ранні та віддалені результати дистальної резекції підшлункової залози / В.І. Пилипчук // Клінічна хірургія. — 2018. — Т. 85 № 7. — С. 30-33
 21. Посадова інструкція лікаря — хірурга судинного (код КП 2221.2) // Практика управління медичним закладом. — 2018. — № Спецвипуск 1 півріччя. — С. 40-44
 22. Посадова інструкція лікаря — хірурга-серцево-судинного (код КП 2221.2) // Практика управління медичним закладом. — 2018. — № Спецвипуск 1 півріччя. — С. 44-48
 23. Причини виникнення та діагностика післяпункційних хибних аневризм стегнових артерій / В.І. Ляховський [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2018. — Т. 85 № 6. — С. 36-39
 24. Тактика лечения варикозной болезни, осложненной тромбозом, с помощью миниинвазивных методов / В.В. Бойко [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — Т. 85 № 7. — С. 43-46