НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.2 2019 р.

 1. Ближайшие и отдаленные осложнения лапароскопических противорефлюксных операций (клинические случаи) / П.Б. Лысунец [и др.] // Клінічна та профілактична медицина. – 2018. – № 2/3. – С. 135-136
 2. Бойко В.В. Спосіб комплексного лікування інфікованих венозних трофічних виразок нижніх кінцівок / В.В. Бойко, І.І. Арсеній // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 7-14
 3. Воровський О.О. Хірургічне лікування дефектів черевної стінки у хворих з ожирінням / О.О. Воровський, В.О. Шапринський, Д.А. Яцков // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 156-160

 1. Воротинцев С.І. Цілеспрямоване використання збалансованих розчинів у лапароскопічній хірургії в пацієнтів з ожирінням / С.І. Воротинцев // Запорожский медицинский журнал. – 2018. – Том 20 N 4. – С. 523-528
 2. Двоетапне хірургічне лікування хворих із суперожирінням / О.Ю. Іоффе [и др.] // Клінічна та профілактична медицина. – 2018. – № 2/3. – С. 131-132
 3. Диагностика и хирургическое лечение грыж пищеводного отверстия диафрагмы / В.М. Ратчик [и др.] // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 15-20
 4. Ендоскопічне лікування захворювань підшлункової залози / І.В. Шкварковський [та ін.] // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 80-84
 5. Ефективність застосування плазмаферезу у комплексному лікуванні хворих на некротичний панкреатит / B.В. Петрушенко [та ін.] // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 77-79
 6. Значення моніторингу внутрішньочеревного тиску в лікуванні пацієнтів на розповсюджений перитоніт / І.А. Криворучко [та ін.] // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 58-64
 7. Использование малоинвазивных технологий в лечении острой обтурационной непроходимости толстой кишки / В.В. Бойко [и др.] // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 139-142
 8. Криворучко И.А. Результаты эндоскопического лечения холедохолитиаза, осложнённого механической желтухой / И.А. Криворучко, Д.Э. Лопатенко // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 62-64
 9. Кутовий О.Б. Порушення моторно-евакуаторної функції тонкої кишки за тяжкої механічній жовтяниці / О.Б. Кутовий, Д.В. Балик, В.І. Люлька // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 73-76
 10. Лазерні технології в лікуванні ускладнених форм варикозного розширення вен нижніх кінцівок / В.О. Шапринський [и др.] // Клінічна та профілактична медицина. – 2018. – № 2/3. – С. 17-21
 11. Маюра Н.А. Синдром Фітц-Х’ю-Куртіса (огляд літератури) / Н.А. Маюра, М.Г. Кононенко // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 134-138
 12. Методы общего и местного воздействия на зону паранекроза при ожогах / А.В. Кравцов [и др.] // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 150-155
 13. Мультидисциплинарный подход к хирургическому лечению острого парапроктита на фоне сахарного диабета / Н.Н. Милица [и др.] // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 142-145
 14. Особенности структурной организации тканей у пациентов с рецидивными и послеоперационными вентральными грыжами на фоне недифференцированной дисплазии соединительной ткани / Я.Я. Велигоцкий [и др.] // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 36-40
 15. Полянський Д.П. Сучасний погляд на назоінтестинальну інтубацію у хворих з гострою кишковою непрохідністю / Д.П. Полянський // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 174-177
 16. Прогнозування та рання діагностика ускладнень гострого некротичного панкреатита / І.В. Хомяк [та ін.] // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 68-72
 17. Пуляева И.С. Тактика лечения больных с эмбологенными бляшками сонных артерий / И.С. Пуляева, В.А. Прасол // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 130-133
 18. Сербул М.М. Лапароскопічні технології в лікуванні гриж стравохідного отвору діафрагми / М.М. Сербул, С.А. Шептуха, О.О. Яскевіч // Клінічна та профілактична медицина. – 2018. – № 2/3. – С. 78-82
 19. Тимченко М.Є. Можливості електрофізіологічних досліджень шлунково-кишкового тракту у ранній діагностиці ускладнень після операцій на кишечнику / М.Є. Тимченко, Н.В. Тимченко, С.О. Береснєв // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 165-169
 20. Хірургічне лікування гострого тромбофлебіту малої підшкірної вени у хворих з декомпенсованою венозною недостатністю / В.І. Русин [та ін.] // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 124-129
 21. Шапринський В.О. Вибір хірургічного методу в лікуванні абсцесів печінки / В.О. Шапринський, В.М. Макаров // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 65-67
 22. Этапное лечение холангиогенных абсцессов печени / В.В. Бойко [и др.] // Харківська хірургічна школа. – 2018. – N 2. – С. 50-53
 23. Эффективность и пути оптимизации эндоваскулярной лазерной коагуляции при варикозном расширении вен нижних конечностей / Г.Е. Самойленко [и др.] // Клінічна та профілактична медицина. – 2018. – № 2/3. – С. 43-49