НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

хірург

інформаційно-бібліографічний список

 Вип.5 2017 р.

 1. Антиноцицептивна протекція на етапі завершення хірургічного втручання та раннього післяопераційного періоду / М.Л. Гомон [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N 11- С. 26-28
 2. Аракелян А.Г. Абсцесс брюшной полости с наличием инородного тела, вскрывшийся на переднюю брюшную стенку / А.Г. Аракелян, Е.А. Айбетова, А.А. Шевченко // Клінічна хірургія. — 2016. — N 12. — С. 76-77
 3. Аркатов А.В. Хірургічна корекція вроджених девіацій статевого члена / А. . Аркатов // Міжнародний медичний журнал. — 2016. — Том 22 N 4. — С. 28-32

 1. Безпосередні результати хірургічного лікування пролапсу мітрального клапана за його недостатності / С.І. Мохнатий [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N11 — С. 29-32
 2. Борисенко В.Б. Инструментальная диагностика спаечной непроходимости кишечника / В.Б. Борисенко, А.Я. Бардюк, А.Н. Ковалев // Клінічна хірургія. — 2016. — N 11. — С. 16-18
 3. Вдосконалення інтубації трахеї при хірургічних втручаннях / М.Л. Гомон [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N 12- С. 40-42
 4. Взаємозв’язок вмісту холецистокініну та перебігу псевдокістозного панкреатиту / В.І. Русин [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N 5- С. 38-40
 5. Гостра печінкова недостатність та її контроль у ранньому післяопераційному періоді / А.А. Бурлака [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N 5- С. 73-77
 6. Грубник В.В. Метод лапароскопической пластики по поводу гигантской грыжи пищеводного отверстия диафрагмы: отдаленные результаты / В.В. Грубник, А.В. Малиновский // Клінічна хірургія. — 2016. — N 5. — С. 18-21
 7. Грубник В.В. Эффективность хирургического лечения пациентов при выраженных внепищеводных ларингофарингеальных проявлениях гастроэзофагеальной рефлюксной болезни / В.В. Грубник, Н.Р. Параняк // Клінічна хірургія. — 2016. — N 5. — С. 31-34
 8. Дацюк О.І. Дисцитокінемія як предиктор ефективності стартової інфузійної терапії в комплексі передопераційної підготовки хворих на гострий панкреатит / О.І. Дацюк, Г.В. Бевз // Клінічна хірургія. — 2016. — N5 — С. 41-44
 9. Динаміка змін клінічних показників у пацієнтів, не схильних до утворення патологічних рубців / В.М. Скрипник [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N5 — С. 63-65
 10. Діагностика та лікування легеневої кровотечі / В.Є. Севергин [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N12 — С. 67-71
 11. Діагностичні маркери як предиктори необхідності виконання оперативних втручань у хворих для корекції оксидантного стресу при гострому панкреатиті / О.В. Столярчук [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N12 — С. 23-25
 12. Діагностичні особливості вмісту кістозних утворень підшлункової залози / Б.Ф. Шевченко [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N 6- С. 28-31
 13. Ефективність передопераційної діагностики з використанням ангіографії при реконструктивних втручаннях на нижніх кінцівках / С.В. Слєсаренко [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N6 — С. 48-51
 14. Ефективність сучасних методів хірургічного лікування гострого тромбозу в системі нижньої порожнистої вени / В.В. Бойко [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N11 — С. 67-70
 15. Жученко О.П. Інфрачервоне опромінення крові у профілактиці запальних ускладнень загоєння операційних ран / О.П. Жученко // Клінічна хірургія. — 2016. — N5 — С. 58-59
 16. Инструментальные критерии дифференциальной диагностики аневризмы восходящей части аорты у пациентов разного возраста / А.Н. Беловол [и др.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N 12. — С. 26-28
 17. Ілько А.А. Модифікована черезшкірна дилатаційна трахеостомія / А.А. Ілько, І.О. Бабін, І.В. Винницький // Клінічна хірургія. — 2016. — N5 — С. 78-79
 18. Кадышев Ю.Г. Паховая грыжа с ущемлением матки, правого яичника и маточной трубы / Ю.Г. Кадышев // Клінічна хірургія. — 2016. — N 6. — С. 78
 19. Кваченюк А.Н. Применение электросварки биологических тканей в хирургии щитовидной железы / А.Н. Кваченюк, Л.Л. Сук // Клінічна хірургія. — 2016. — N 6. — С. 40-43
 20. Комбінована лапароскопічно та ретроперитонеоскопічно асистована панкреатонекрсеквестректомія / О.І. Дронов [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N 12- С. 5-8
 21. Коржик Н.П. Амбулаторне лікування неускладненої варикозної хвороби нижніх кінцівок та її профілактика / Н.П. Коржик // Клінічна хірургія. — 2016. — N 5- С. 49-51
 22. Лисенко Р.Б. Вибір способу алопластики складних дефектів черевної стінки залежно від їх локалізації та морфологічних змін / Р.Б. Лисенко // Клінічна хірургія. — 2016. — N6 — С. 32-35
 23. Лікування хворих з приводу ураження периферійних судин кінцівок, ускладненого хронічним трофічно-некротичним дефектом, з використанням біотехнологічних методів / В.І. Кірімов [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N11 — С. 76-78
 24. Мельник В.М. Хірургічна тактика при неспроможності швів міжкишкових анастомозів / В.М. Мельник, О.І. Пойда // Клінічна хірургія. — 2016. — N 6- С. 8-12
 25. Мельничук Ю.М. Клінічна оцінка ефективності профілактики післяопераційних патологічних рубців шкіри обличчя / Ю.М. Мельничук, Р.З. Огоновський, Х.Р. Погранична // Клінічна хірургія. — 2016. — N12 — С. 52-53
 26. Никоненко А.О. Хірургічна профілактика лімфоцеле при трансплантації нирки / А.О. Никоненко, І.В. Русанов, С.Р. Вільданов // Клінічна хірургія. — 2016. — N11 — С. 36-38
 27. Ничитайло М.Е. Применение Грандазола в профилактике и лечении гнойных осложнений после лапароскопических операций / М.Е. Ничитайло, Л.М. Булик // Клінічна хірургія. — 2016. — N 5. — С. 29-30
 28. Оганезян А.Г. Оцінка інволюції обмежених панкреатогенних скупчень рідини залежно від зрілості їх стінки / А.Г. Оганезян, В.Д. Шейко // Клінічна хірургія. — 2016. — N 11- С. 19-21
 29. Оптимізація алгоритму обстеження хворих до і після оперативного втручання з приводу гідронефрозу / В.І. Савенков [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N11 — С. 39-42
 30. Опыт хирургического лечения пациентов с осложненными стриктурами и облитерациями мочеиспускательного канала / С.А. Возианов [и др.] // Здоровье мужчины. — 2016. — N 3. — С. 37-42
 31. Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих з приводу атипових форм гострого апендициту / І.В. Колосович [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N12 — С. 16-19
 32. Оценка эффективности предоперационной эмболизации воротной вены у пациентов, которым планируют обширную резекцию печени / О.Г. Котенко [и др.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N 5. — С. 35-37
 33. Оцінка безпечності трансплантації мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові у хворих за рефрактерної серцевої недостатності / О.Ю. Усенко [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N 5- С. 45-48
 34. Оцінка якості життя хворих після виконання лапароскопічної преперитонеальної алогерніопластики / С.І. Саволюк [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N5 — С. 22-25
 35. Параняк М.Р. Хірургічне та консервативне лікування кардіальних проявів гастроезофагеальної рефлюксної хвороби / М.Р. Параняк, В.В. Грубник, Н.А. Золотарьова // Клінічна хірургія. — 2016. — N 12- С. 9-12
 36. Пасичный Д.А. Совершенствование метода растяжения тканей в подготовке ран к пластике с использованием сложно-составных лоскутов / Д.А. Пасичный // Клінічна хірургія. — 2016. — N 11. — С. 47-50
 37. Петренко О.М. Особливості діагностики та клінічні симптоми гнійного ілеопсоїту / О.М. Петренко, П.В. Чемоданов, С.В. Шоломон // Клінічна хірургія. — 2016. — N 11- С. 60-63
 38. Пойда А.И. Обоснование формирования и результаты применения тазовой тонкокишечной анатомо-функциональной резервуарной конструкции нового типа после колэктомии, предельно низкой передней резекции прямой кишки, мукозэктомии. Часть 2 / А.И. Пойда, В.М. Мельник // Клінічна хірургія. — 2016. — N 5. — С. 5-9
 39. Пономаренко О.В. Особливості лікувальної тактики при закритті дефектів покривних тканин тулуба та кінцівок механічного генезу / О.В. Пономаренко // Клінічна хірургія. — 2016. — N 12- С. 46-48
 40. Применение противоспаечного средства Протескал при операции по поводу спаечной острой тонкокишечной непроходимости / С.А. Степанян [и др.] // Эндоскопическая хирургия. — М., 2016. — Том 22 N 3. — С. 25-27
 41. Профілактика тромбоемболічних ускладнень при трансфасціальному тромбозі нижніх кінцівок / В.І. Русин [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N12 — С. 29-31
 42. Риск возникновения холангита после эндоскопических вмешательств на большом сосочке двенадцатиперстной кишки / А.И. Ткаченко [и др.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N 12. — С. 20-22
 43. Роботизована панкреатектомія. Технічні аспекти / М. Маріно [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N11 — С. 8-11
 44. Россихин В. В. Больные преклонного возраста и радикальная аденомэктомия / В.В. Россихин, И.М. Антонян, М.Г. Яковенко // Проблемы старения и долголетия. — 2016. — Т. 25 № Приложение. — С. 101
 45. Стан гемодинаміки печінки при трансплантації її правої частки з серединною печінковою веною / О.Г. Котенко [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2016. — N 11- С. 5-7
 46. Стасишин А.Р. Ключові чинники успіху відеолапароскопічних операцій з приводу гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та грижі стравохідного отвору діафрагми / А.Р. Стасишин // Клінічна хірургія. — 2016. — N12 — С. 13-15
 47. Шевченко Б.Ф. Ретроспективний аналіз причин невдалого хірургічного лікування ускладнень хронічного панкеатиту та кіст підшлункової залози / Б.Ф. Шевченко, О.М. Бабій, Г.В. Тузко // Клінічна хірургія. — 2016. — N 11- С. 12-15