НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.8 2018 р.

 1. Гаджиев Дж.Н. Иммунный статус, функциональные показатели печени и тяжесть эндогенной интоксикации при разных формах синдрома системной воспалительной реакции у больных при остром калькулезном холецистите / Дж.Н. Гаджиев, Н.Дж. Гаджиев, З.Б. Мамедова // Клінічна хірургія. — 2018. — № 1. — С. 24-26
 2. Гостра жовчнокам’яна непрохідність тонкої кишки / І.М. Дейкало [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 1. — С. 79-80
 3. Дзюбановський І.Я. Результати лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок, асоційованої з дисплазією сполучної тканини, з використанням ендовенозної лазерної коагуляції / І.Я. Дзюбановський, А.М. Продан // Клінічна хірургія. — 2018. — № 1. — С. 41-44

 1. Ефективність місцевого застосування антимікробних засобів з програмованим вивільненням антисептика в рани пацієнтів з опіковою травмою / В.І. Нагайчук [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 3. — С. 52-56
 2. Захараш М.П. Застосування високочастотного електрохірургічного апарата «ERBE ICC 200» для лікування пацієнтів з поєднаною патологією анального каналу і прямої кишки / М.П. Захараш, В.В. Балицький, О.Г. Курик // Клінічна хірургія. — 2018. — № 3. — С. 14-16
 3. Зміни судин мікроциркуляторного русла шкіри та м’язів у хворих з ішемічною формою синдрому діабетичної стопи / С.М. Діденко [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 3. — С. 35-38
 4. Использование методов регенеративной медицины в комплексном лечении хронических язвенно–некротических осложнений при ишемии конечности / В.И. Киримов [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 1. — С. 32-37
 5. Клиническое наблюдение ложного острого живота на фоне тиреотоксического криза / С.Н. Завгородний [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 3. — С. 80
 6. Комбінований відеоендоскопічно–черезшкірний доступ у хірургічному лікуванні інфікованого гострого некротичного панкреатиту / І.В. Хомяк [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 1. — С. 20-23
 7. Лікування внутрішньочеревних інфекцій: рекомендації консенсусної конференції WSES / І.А. Криворучко [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 3. — С. 5-13
 8. Наш опыт применения тотальной сосудистой изоляции при сегментарной резекции печени по поводу эхинококковой кисты / К. С. Белюк [и др.] // Военная медицина. — 2018. — № 1. — С. 137-140
 9. Особливості хірургічної тактики при протяжних рубцевих стриктурах стравоходу / В.В. Бойко [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 1. — С. 52-55
 10. Порівняння вмісту біомаркерів запалення у пацієнтів при стенозі сонних артерій та вивчення його змін залежно від прогресування атеросклерозу та виникнення атеросклеротичних ускладнень / І.І. Кополовець [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 1. — С. 38-40
 11. Синдром Велленса. Особливості діагностики та ендоваскулярного лікування / Г.С. Пузирьов [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 1. — С. 77-78
 12. Синдром Мириззи [Электронный ресурс] / Р.С. Шило [и др.] // Военная медицина. — 2018. — № 1. — С. 143-145
 13. Сравнительная оценка результатов различных хирургических бариатрических операций / Т. Омаров [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 3. — С. 39-42
 14. Фомін П.Д. Третинний перитоніт як проблема абдомінальної хірургії / П.Д. Фомін, О.Б. Матвійчук // Клінічна хірургія. — 2018. — № 1. — С. 49-51
 15. Функціональний стан м’язів черевної стінки при післяопераційних вентральних грижах: сучасні клінічні інструменти діагностики та прогнозу / В.В. Грубнік [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 1. — С. 59-62
 16. Хірургічна тактика лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту з огляду на функціональний стан хворих / М.Ю. Ничитайло [и др.] // Клінічна хірургія. — 2018. — № 1. — С. 17-19
 17. Черкова Н.В. Лапароскопическая холецистэктомия при остром калькулезном холецистите у больных, ранее оперированных на органах брюшной полости / Н.В. Черкова // Клінічна хірургія. — 2018. — № 3. — С. 17-19
 18. Шаповал С.Д. Летальність у хворих з ускладненим синдромом діабетичної стопи з проявами сепсису згідно з рекомендаціями «Sepsis–3» / С.Д. Шаповал, О.В. Трибушний, І.Л. Савон // Клінічна хірургія. — 2018. — № 3. — С. 33-34