НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2018 р.

 1. Бурак А.Є. Особливості бактеріальної контамінації перитонеуму та кишки при різних стадіях гострої злукової тонкокишкової непрохідності та її корекції / А.Є. Бурак // Шпитальна хірургія. — 2017. — N 4- С. 17-21
 2. Десятерик В.І. Роль лімфоцитів та імуноглобулінів класу G у прогнозуванні розвитку місцевих ускладнень гострого панкреатиту / В.І. Десятерик, М.С. Крикун // Шпитальна хірургія. — 2017. — N4 — С. 22-26
 3. Дзюбановський І.Я. Оптимізація діагностичної програми у хворих на гостру непрохідність тонкої кишки / І.Я. Дзюбановський, В.В. Бенедикт // Шпитальна хірургія. — 2017. — N4 — С. 51-55

 1. Захараш М.П. Сучасні методи хірургічного лікування поєднаної патології анального каналу і прямої кишки / М.П. Захараш, В.В. Балицький, О.Г. Курик // Шпитальна хірургія. — 2017. — N 4- С. 89-95
 2. Клименко В.М. Лапароскопічна холецистолітотомія проти лапароскопічних (одно-і чотирипортових) холецистектомій / В.М. Клименко, Д.В. Сиволап // Запорожский медицинский журнал. — 2018. — Том 20 N 2- С. 172-177
 3. Лун Цзян Клинические особенности применения высокочастотной электросварочной технологии и холодно-плазменной коагуляции при удалении внутричерепных кистозных менингиом / Цзян Лун, М.С. Кваша, С.С. Мосийчук // Шпитальна хірургія. — 2017. — N 4- С. 67-71
 4. Спостереження апендикулярного параколярного абсцесу при інтраабдомінальній локалізації апендикса / І.М. Дейкало [та ін.] // Шпитальна хірургія. — 2017. — N4 — С. 109-111
 5. Татарчук Л.В. Кількісний морфологічний аналіз особливостей ремоделювання артерій дванадцятипалої кишки при резекціях різних об’ємів паренхіми печінки / Л.В. Татарчук // Шпитальна хірургія. — 2017. — N4 — С. 31-35
 6. Терлецький І.Р. Вплив цилостазолу на перебіг репаративних процесів у пацієнтів із діабетичними трофічними виразками нижніх кінцівок / І.Р. Терлецький // Шпитальна хірургія. — 2017. — N4- С. 78-83
 7. Фіра Д.Б. Діагностичні критерії прогнозування можливих ускладнень у хворих із хронічним калькульозним холециститом та супутньою патологією вен нижніх кінцівок / Д.Б. Фіра // Шпитальна хірургія. — 2017. — N4 — С. 56-61
 8. Шевчук І.М. Хірургічне лікування хворих на хронічний панкреатит, ускладнений біліарною гіпертензією / І.М. Шевчук, В.І. Пилипчук // Шпитальна хірургія. — 2017. — N4 — С. 72-77