НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2018 р.

 1. «Малые» повреждения желчных протоков. Диагностика и миниинвазивные методы коррекции / А.Ю. Усенко [и др.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 11. — С. 5-8
 2. Вандер К.А. Очаговый некроз слепой кишки / К.А. Вандер, В.И. Лупальцов // Хірургія України. — 2018. — N 1- С. 95-98.
 3. Гырхларова А.С. Диагностика и оперативное лечение дивертикулов / А.С. Гырхларова, С.А. Гаджиев // Клінічна хірургія. — 2017. — N 11. — С. 17-19

 1. Динаміка мікробної рани під час комплексного хірургічного лікування / І.П. Хоменко [и др.] // Хірургія України. — 2018. — N 1- С. 7-13.
 2. Діденко С.М. Гібридні хірургічні втручання у хворих з приводу ішемічної форми синдрому діабетичної стопи / С.М. Діденко // Клінічна хірургія. — 2017. — N 11- С. 35-37
 3. Загородній О.В. Бальна оцінка тяжкості стану хворих на цукровий діабет, ускладнений некротично-запальним ураженням стопи, при повторних операціях на нижніх кінцівках / О.В. Загородній, В.П. Федоренко, О.С. Щепітко // Клінічна хірургія. — 2017. — N 11- С. 38-40
 4. Клименко О. Посадова інструкція лікаря-хірурга / О. Клименко // Практика управління медичним закладом. — 2018. — N 2. — С. 32-38
 5. Лікування рецидивної кісти печінки великих розмірів у пацієнта за тяжкої серцевої недостатності / М.В. Безручко [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N11 — С. 79-80
 6. Малиновский А.В. Первый опыт применения флуоресцентной холангиографии для оценки проходимости внепеченочных желчных протоков / А.В. Малиновский, М.Н. Майоренко, Н.Н. Чернов // Хірургія України. — 2018. — N 1. — С. 40-45.
 7. Мішалов В.Г. Безпосередні результати ранньої лапароскопічної холецистектомії у хворих з калькульозним холециститом і супутньою ішемічною хворобою серця / В.Г. Мішалов, С.О. Кондратенко, Л.Ю. Маркулан // Хірургія України. — 2018. — N 1- С. 33-39.
 8. Сравнение методов наложения билиарных анастомозов после пересадки правой доли печени от живого донора / Р.А. Мамедов [и др.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 11. — С. 20-23
 9. Сучасні методи діагностики і лікування абдомінального компартмент-синдрому / І.А. Криворучко [и др.] // Хірургія України. — 2018. — N 1. — С. 29-32.
 10. Хірургічне лікування зобу / О.П. Ковальов [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N11 — С. 48-50
 11. Хірургічне лікування пацієнтів із венозними тромбозами нижніх кінцівок / В. І. Русин [и др.] // Серце і судини. — 2017. — N 4- С. 68-73