НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

інформаційний список

Вип.3 2018 р.

 1. Антибактерійна стійкість електрозварного з’єднання живих тканин / С.С. Подпрятов [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N9 — С. 55-57
 2. Бабій І.В. Порівняльна оцінка лікування пахової грижі залежно від типу сітчастого імплантату / І.В. Бабій, В.В. Власов // Хірургія України. — 2017. — N4 — С. 60-63
 3. Безпечність низькомолекулярних гепаринів у хірургічній практиці / Н.В. Якимчук [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N 4- С. 95-98

 1. Досвід застосування ендовенозної лазерної коагуляції в хірургічному лікуванні варикотромбофлебіту підшкірних вен нижніх кінцівок / О.Ю. Усенко [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N9 — С. 41-43
 2. Досвід лапароскопічної діагностики гострого болю в черевній порожнині / М.І. Тутченко [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N4 — С. 64-68
 3. Досвід хірургічного лікування розриву стравоходу різної локалізації / П.П. Шипулін [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N9 — С. 18-20
 4. Емпірична антибактеріальна терапія інфікованого некротичного панкреатиту в умовах антибіотикорезистентності збудників / О.І. Дронов [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 9- С. 14-17
 5. Ендоскопічна балонна пілоро- та дуоденопластика в лікуванні хворих зі стенозом пілородуоденальної зони виразкового генезу / В.М. Ратчик [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N 4- С. 76-82
 6. Ефективність операцій азигопортального роз’єднання у хворих при цирозі печінки та варикозних змінах вен стравоходу і шлунка / О.Ф. Дзигал [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N9 — С. 44-46
 7. Крикун М.С. Оптимізація хірургічної тактики при лікуванні гострого панкреатиту у світлі класифікації Атланта 2012 / М.С. Крикун // Хірургія України. — 2017. — N 4- С. 37-40
 8. Лупальцов В.І. Застосування місцевої вакуум-терапії в комплексі лікування трофічних виразок нижніх кінцівок, зумовлених хронічною венозною недостатністю / В.І. Лупальцов, С.С. Кітченко // Клінічна хірургія. — 2017. — N9 — С. 52-54
 9. Меланоз товстої кишки. Клінічні випадки / І.П. Хоменко [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N 4- С. 99-103
 10. Обгрунтування доцільності застосування декаметоксину при антибіотико- та фагорезистентності псевдомонадної хірургічної інфекції / Г.К. Палій [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N 9- С. 64-67
 11. Острый бескаменный холецистит при интраперитонеальном (маятникообразном) расположении желчного пузыря / В.М. Браславец [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N 4- С. 113-116
 12. Перехрестенко О.В. Оцінка ранніх результатів біліопанкреатичного шунтування в модифікації HESS-MARCEAU у хворих на морбідне ожиріння / О.В. Перехрестенко // Клінічна хірургія. — 2017. — N9 — С. 28-30
 13. Перкутанне дренування рідинних скупчень під ультразвуковим контролем при гострому некротичному панкреатиті / О.І. Дронов [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N4 — С. 47-52
 14. Результати проведення оперативних втручань із застосуванням сітчастих алотрансплантатів у пацієнтів з паховими грижами / В.Г. Мішалов [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N 4- С. 55-59
 15. Рукавная резекция желудка в лечении морбидного ожирения / В.В. Грубник [и др.] // Хірургія України. — 2017. — N 4- С. 90-94
 16. Синдром мальабсорбції у хворих, яким накладено стому / В.І. Русин [та ін.] // Клінічна хірургія. — 2017. — N9 — С. 31-33
 17. Соломко А. В. Пути повышения надежности кишечных анастомозов / А.В. Соломко, Н. И. Знаевский // Экстренная медицина. — 2017. — Том 6 № 4. — С. 464-470
 18. Цема Є.В. Світові тенденції в лікуванні пілонідальної хвороби (епітеліального куприкового ходу) / Є.В. Цема // Хірургія України. — 2017. — N 4- С. 7-16