НА ДОПОМОГУ ХІРУРГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.10 2019 р.

 1. Адаптаційні можливості після різних видів хірургічних втручань у онкологічних хворих / М. В. Красносельський [и др.] // Медицина неотложных состояний. – 2018. – № 8. – С. 98-102
 2. Артеріовенозні форми вроджених судинних мальформацій кінцівок: аспекти патогенезу / Л. М. Чернуха [та ін.] // Серце і судини. – 2019. – № 1. – С. 23-31
 3. Біцадзе О. Г. Віддалені результати екстреної хірургічної реваскуляризації у пацієнтів із гострим інфарктом міокарда / О. Г. Біцадзе // Український медичний часопис. – 2019. – Т. 2 № 1. – С. 31-33
 4. Бойко А. І. Результати хірургічного лікування хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози залежно від вибору методу операції / А. І. Бойко, О. В. Шмуліченко, М. Г. Романюк // Здоров’я чоловіка. – 2018. – № 3. – С. 72-77
 5. Вибір тактики хірургічного лікування гострого холециститу та його ускладнень / Б. С. Запорожченко [та ін.] // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова. – 2018. – Т. 22 N 3. – С. 442-445
 6. Выбор способа хирургического лечения пациентов с дистальным раком прямой кишки / Н. Н. Милица [и др.] // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 162-163
 7. Використання програми ERAS у роботі перинатального центру для безпечного планового хірургічного лікування первинного прогресуючого хронічного захворювання вен під час вагітності / В. М. Антонюк-Кисіль [та ін.] // Здоровье женщины. – 2019. – № 2. – С. 29-36
 8. Використання ротаційної тромбектомії в лікуванні артеріальних тромбозів / В. В. Петрушенко [та ін.] // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова. – 2018. – Т. 22 N 3. – С. 464-467
 9. Використання трансмембранного діалізу в хірургічних хворих / П. В. Лященко [та ін.] // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 160-161
 10. Вплив обробки оксигенатора адаптаційною композицією під час аортокоронарного шунтування на зміну клітин крові / П. О. Тополов [та ін.] // Серце і судини. – 2018. – № 1. – С. 80-84
 11. Ганжий В. В. Особливості виконання лапароскопічної черевно-анальної резекції прямої кишки / В. В. Ганжий, Р. В. Драгулов, С. І. Гроздев // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 138-139
 12. Голембієвська Г. О. Нестероїдні протизапальні препарати в лікуванні післяопераційного болю після мастектомії / Г. О. Голембієвська, В. А. Лісецький // Медицина неотложных состояний. – 2018. – № 8. – С. 69-72
 13. Головко С. В. Застосування селективної емболізації судин сечового міхура як методу гемостазу при пухлинах сечового міхура у хворих, що не підлягають радикальному лікуванню / С. В. Головко, О. Ф. Савицький, Є. О. Бідула // Здоров’я чоловіка. – 2018. – № 3. – С. 40-42
 14. Головко С. В. Порівняльна характеристика ефективності та ускладнень фотоселективної вапоризації (120 Вт) та біполярної резекції доброякісної гіперплазії передміхурової залози / С. В. Головко, В. Р. Балабаник // Здоровье мужчины. – 2019. – № 1. – С. 11-16
 15. Гостра кишкова непрохідність у вагітних / Є. Гріжимальський [и др.] // З турботою про жінку. – 2018. – № 8. – С. 29-31
 16. Гостре пошкодження нирок у новонародженних прооперованих в умовах штучного кровообігу в перші години життя з використанням пуповиної крові / С. С. Чернишук [та ін.] // Біль, знеболювання і інтенс. терапія. – 2019. – N 1. – С. 95-99
 17. Гудз О. І. Можливості вдосконалення дистальних автологічних реконструкцій у пацієнтів із хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок / О. І. Гудз // Запорож. мед. журн. – 2019. – Т. 21 N 1. – С. 49-54
 18. Гюльмамедов П. Ф. Перший досвід одночасного застосування ультразвукового скальпеля і лазера в лікуванні геморою / П. Ф. Гюльмамедов, А. П. Кондратенко // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 50-53
 19. Диференційований підхід до вибору методу лікування псевдокіст підшлункової залози / В. Г. Ярешко [та ін.] // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 124-131
 20. Діагностично-лікувальні властивості відеотораскопії / Ю. І. Фещенко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2019. – № 2. – С. 16-23
 21. Домбровський Д. Б. Трансплантація клітин кордової крові як метод лікування хворих з дистальним ураженням артерій нижніх кінцівок / Д. Б. Домбровський, В. В. Савін, Ю. Р. Пшиборовська // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова. – 2018. – Т. 22 N 3. – С. 450-455
 22. Досвід виконання лапараскопічної гастроплікації в лікуванні метаболічного синдрому / С. І. Саволюк [та ін.] // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 170
 23. Досвід застосування полімерних кліпс у хворих на гострий калькульозний холецистит у поєднанні з хронічним вірусним гепатитом / М. А. Каштальян [та ін.] // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – Т. 22 N 3. – С. 485-488
 24. Доцільність виконання каротидноїендартеректомії до 48-72 годин після гострого порушення мозкового кровообігу у хворих із симпатоматичним стенозом внутрішньої сонної артерії більше 50% / І. І. Кополовець [та ін.] // Серце і судини. – 2018. – № 1. – С. 40-43
 25. Ефективність ендоскопічних втручань при пухлинній обструкції позапечінкових жовчних шляхів / І. М. Мамонтов [та ін.] // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова. – 2018. – Т. 22 N 3. – С. 509-512
 26. Эффективность различных методов хирургического лечения хронических заболеваний вен нижних конечностей (анализ собственного опыта) / К. К. Карпенко [и др.] // Серце і судини. – 2019. – № 1. – С. 45-52
 27. Журба О. О. Передопераційне планування допоміжного штучного кровообігу під час коронарного шунтування на серці, яке працює, на підставі прогнозування інтраопераційних ускладнень / О. О. Журба // Серце і судини. – 2018. – № 2. – С. 46-53
 28. Застосування ендовідеохірургічних технологій у лікуванні вентральних гриж після вогнепальних поранень живота / М. А. Каштальян [та ін.] // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова. – 2018. – Т. 22 N 3. – С. 471-473
 29. Застосування малоінвазивних хірургічних втручань у лікуванні вогнепальних поранень печінки / І. П. Хоменко [та ін.] // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 111-115
 30. Інноваційні технології в хірургії судин / В. А. Черняк [та ін.] // Серце і судини. – 2018. – № 1. – С. 7-13
 31. Інтраабдомінальний сорбційний діаліз у комплексному лікуванні хворих на розповсюджений перитоніт / П. В. Лященко [та ін.] // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 159-160
 32. Каніковський О. Є. Алгоритм хірургічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту / О. Є. Каніковський, І. В. Павлик, І. В. Олійник // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 79-84
 33. Каштальян М. А. Оптимізація обробки елементів шийки жовчного міхура у хворих на гострий калькульозний холецистит із супутнім ХВГ / М. А. Каштальян, А. А. Колотвин // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 148-150
 34. Кобза Т. І. Оцінка частоти уражень черепно-мозкових нервів після операційних втручань на сонних артеріях / Т. І. Кобза // Серце і судини. – 2019. – № 1. – С. 59-62
 35. Колосович І. В. Місцеве застосування Дексалгіну після лапароскопічних оперативних втручань / І. В. Колосович // Медицина неотложных состояний. – 2018. – № 8. – С. 54-59
 36. Комплексне лікування хворих з перфоративною гастродуоденальною виразкою / М. І. Покидько [та ін.] // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова. – 2018. – Т. 22 N 3. – С. 479-484
 37. Корекція діастазу прямих м’язів живота в поєднанні з пупковою грижею та деформацією параумбілікальної ділянки / В. І. Десятерик [та ін.] // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 145-146
 38. Кривченя Д. Ю. Петля легеневої артерії: діагностика та хірургічне лікування / Д. Ю. Кривченя, Є. О. Руденко // Серце і судини. – 2018. – № 1. – С. 27-36
 39. Кутовой А. Б. Операции малых доступов в лечении новообразований надпочечников / А. Б. Кутовой, Э. В. Жмуренко, И. В. Дейнеко // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 156-157
 40. Кутовий О. Б. Досвід лікування хворих з пухлинами периампулярної зони / О. Б. Кутовий, К. О. Денисова, Д. В. Балик // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 157-158
 41. Лапароскопические вмешательства в ургентной хирургии / Н. Н. Велигоцкий [и др.] // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 32-36
 42. Лечение парапанкреатического инфильтрата у пациентов с острым асептическим некротическим панкреатитом. / П. Г. Кондратенко [и др.] // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 150-151
 43. Лікування критичної ішемії нижніх кінцівок у пацієнтів із багатоповерховими ураженнями артеріального русла / В. В. Шапринський [та ін.] // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова. – 2018. – Т. 22 N 3. – С. 474-478
 44. Малоінвазивне багатосудинне коронарне шунтування в умовах передньолатеральної торакотомії / О. Д. Бабляк [та ін.] // Серце і судини. – 2018. – № 1. – С. 65-69
 45. Методи діагностики та вибір методу хірургічного лікування синдрому Міріззі / Б. С. Запорожченко [та ін.] // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова. – 2018. – Т. 22 N 3. – С. 538-542
 46. Мішалов В. Г. Профілактика кардіальних подій у періопераційний період у пацієнтів із гострим калькульозним холециститом та ішемічною хворобою серця / В. Г. Мішалов, С. О. Кондратенко, Л. Ю. Маркулан // Серце і судини. – 2018. – № 2. – С. 23-30
 47. Можливості вакуум-терапії в гнійній торакальній хірургії / С. О. Косульников [та ін.] // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 152-153
 48. Музиченко П. Ф. Порівняльний аналіз використання різних інструментальних методів тимчасової зупинки кровотечі в хірургії магістральних судин / П. Ф. Музиченко, В. А. Черняк // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2018. – № 3/4. – С. 120-122
 49. Особливість виконання апендектомії у хворих з високим ризиком серцево-легеневої недостатності / Б. С. Запорожченко [та ін.] // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова. – 2018. – Т. 22 N 3. – С. 456-459
 50. Особливості діагностики та хірургічного лікування внутрішньопротокових новоутворень грудної залози / І. І. Смоланка [та ін.] // Український медичний часопис. – 2019. – Т. 1 № 2. – С. 50-53
 51. Особливості забезпечення адекватної інтубації у хворих з одонтогенними і тонзилогенними флегмонами шиї / В. О. Шапринський [та ін.] // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова. – 2018. – Т. 22 N 3. – С. 525-528
 52. Особливості хірургічного лікування аденоми дванадцятипалої кишки / Є. М. Шепетько [та ін.] // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 185
 53. Особливості хірургічного лікування вентральних гриж після вогнепальних поранень живота / М. А. Каштальян [та ін.] // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 84-86
 54. Перитонеальний лаваж у хворих на загальний перитоніт з використанням гелевого антисептичного розчину / Я. П. Фелештинський [та ін.] // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 180-181
 55. Пластическое закрытие ран у больных с ишемической формой синдрома стопы диабетика / Ю. В. Иванова [и др.] // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 71-75
 56. Порівняння традиційної за Мілліганом-Морганом та степлерної циркулярної гемороїдектомії / С. І. Саволюк [та ін.] // Лікарська справа. Врачебное дело. – 2018. – № 3/4. – С. 123-127
 57. Профілактика кровотеч у хворих із синдромом портальної гіпертензії / В. В. Петрушенко [та ін.] // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 164-165
 58. Реконструктивні операції на артеріях стопи в лікуванні критичної ішемії нижніх кінцівок / І. І. Кобза [та ін.] // Серце і судини. – 2018. – № 1. – С. 37-39
 59. Руденко Р. І. Хірургічне лікування пацієнтів з ballux valgus тяжкого ступеня із застосуванням апарату зовнішньої фіксації / Р. І. Руденко, І. А. Руденко, А. П. Лябах // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2019. – № 2. – С. 43-48
 60. Симультанная операция: удаление инкапсулированной пули из мышц боковой стенки живота и выполнение нефролитотомии (Случай из практики). По материалам конгресса ассоциации урологов Украины / С. А. Аллазов [и др.] // Здоровье мужчины. – 2019. – № 1. – С. 98-99
 61. Слєсаренко С. В. Застосування плівкових покриттів для лікування донорських ран у хворих з опіками / С. В. Слєсаренко, Н. М. Нор, К. С. Слєсаренко // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 171
 62. Сніжко С. С. Відео-асистована торакоскопія у лікуванні хворих із гострим гнійним медіастинітом / С. С. Сніжко // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова. – 2018. – Т. 22 N 3. – С. 498-502
 63. Сорокіна О. Ю. Периопераційна медицина – новий напрям лікування тяжкої опікової травми / О. Ю. Сорокіна, Ж. В. Філіп // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 174-177
 64. Суханова А. А. Патогенетичні підходи до профілактики перитонеальних тазових спайок / А. А. Суханова, Н. Я. Ратушняк, О. О. Сорокіна // Здоровье женщины. – 2019. – № 1. – С. 120-124
 65. Тактика лікування ускладненого дивертикуліту / М. І. Тутченко [та ін.] // Вісн. Вінниц. нац. мед. ін-ту ім. М. І. Пирогова. – 2018. – Т. 22 N 3. – С. 518-521
 66. Телегуз О. Гострий апендицит у вагітних та можливості його УЗ-діагностики / О. Телегуз, Н. Телегуз // З турботою про жінку. – 2018. – № 7. – С. 25-27
 67. Тромбоз перфорантних вен: частота, структура, особливості лікування та зв’язок з онкологічними захворюваннями / Є. Ю. Гардубей [та ін.] // Серце і судини. – 2019. – № 1. – С. 41-44
 68. Химич С. Д. Анализ неудовлетворительных результатов лапароскопической холецистэктомии у пациентов с циррозом печени / С. Д. Химич, Ф. Т. Муравьев, Н. Г. Рудковская // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 107-111
 69. Хирургическое лечение при осложненных местнораспространенных опухолях органов малого таза / В. В. Бойко [и др.] // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 23-28
 70. Хірургічне лікування гіпертрофічної кардіоміопатії: що нового? / В. В. Лазоришинець [та ін.] // Серце і судини. – 2018. – № 2. – С. 7-14
 71. Хоменко І. П. Місце та роль відеоторакоскопічних оперативних втручань при бойових пораненнях та травмах органів грудної клітки / І. П. Хоменко, К. П. Гержик, Б. М. Кучер // Вісн. Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова. – 2018. – Т. 22 N 3. – С. 522-524
 72. Шкірно-фасціальний клапоть басейну надключичної артерії в реконструктивній хірургії голови та шиї / І. П. Феджага [та ін.] // Запорож. мед. журн. – 2019. – Т. 21 N 1. – С. 129-136
 73. Шулик М. Б. Актуальні питання лікування хворих з відмороженнями / М. Б. Шулик, К. Л. Цуркан, В. В. Сопілка // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 186
 74. Шулик М. Б. Застосування інфузійно-трансфузійної терапії в лікуванні постраждалих з холодовою травмою / М. Б. Шулик, К. Л. Цуркан, В. В. Сопілка // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 187
 75. Ярешко В. Г. Малоінвазивні хірургічні втручання в лікуванні хворих з некротичним панкреатитом / В. Г. Ярешко, А. І. Марусій // Медичні перспективи. – 2018. – Т. 23 № 4 ч.1. – С. 131-134