НА ДОПОМОГУ ГЕМАТОЛОГУ-ТРАНСФУЗІОЛОГУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.1 2019 р.

  1. Вторичная профилактика кровотечений у взрослых пациентов с гемофилией / В.А. Змачинский [и др.] // Гематология. Трансфузиология. Восточная Европа. – 2018. – Том 4 № 1. – С. 108-115
  2. Ильченко С.И. Нейтропения у детей: клинические маски и врачебная тактика / С.И. Ильченко, Е.С. Коренюк, А.А. Фиалковская // Здоровье ребенка. – 2018. – Т. 13 № 4. – С. 58-64
  3. Нефакторная заместительная терапия гемофилии: прогресс уже сегодня // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 1 № 5. – С. 11
  4. Особливості мієлодиспластичного синдрому та гострої мієлоїдної лейкемії, індукованих лікуванням, у дітей, які лікувалися з приводу гострої лімфобластної лейкемії: власні спостереження / О.І. Дорош [та ін.] // Современная педиатрия. – 2018. – № 4. – С. 69-80
  5. Перспективи розвитку дослідження мутаційного статусу в дітей із гострими лімфобластними лейкеміями / О.А. Винницька [та ін.] // Український медичний часопис. – 2018. – Т. 2 № 5. – С. 24-27
  6. Поночевна О.В. Синдром активації макрофагів у дітей / О.В. Поночевна, О.М. Охотнікова // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – N 7. – С. 42-47
  7. Поночевна О.В. Синдром гіпереозинофілії: сучасна сутність, розмаїття причин, складність діагностики і вибору терапії / О.В. Поночевна, О.М. Охотнікова // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – N 7. – С. 24-31
  8. Терапия ингибиторной гемофилии A: повод для оптимизма // Участковый врач. – 2018. – N 9. – С. 42-43
  9. Черний В.И. Сбалансированные растворы в инфузионной терапии. Резервная щелочность. Идеальный инфузионный раствор / В. И. Черний // Клінічна та профілактична медицина : науковий медичний журнал. – 2018. – № 2/3. – С. 83-92