НА ДОПОМОГУ ФТИЗІАТРУ

інформаційно-бібліографічний список

Вип.4 2018 р.

 1. Алгоритими призначення скорочених12-місячних режимів лікування на основі лінезоліду для хворих на мультирезистентний туберкульоз: перші обнадійливі результати / Н.А. Литвиненко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 3. — С. 16-25
 2. Алгоритм збору змиву з ротоглотки для діагностики туберкульозу у дітей: інформ. лист з проблеми «Фтизіатрія і пульмонологія». — Київ: Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України (Київ), 2018. — 3 с.
 3. Алгоритм призначення скорочених режимів антимікобактеріальної терапії на основі лінезоліду для хворих із резистентним до рифампіцину туберкульозом легень за GENE XPERT: інформ. лист з проблеми «Фтизіатрія і пульмонологія» . — Київ: Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України (Київ), 2018. — 3 с.

 1. Вивчення інформативності гістологічного дослідження біопсійного матеріалу для встановлення етіології легеневої дисемінації / М.С. Опанасенко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 3. — С. 36-43
 2. Гистологически подверденный аспергиллезлегких у больных с легкой и умеренной иммуносупрессией / И.В. Лискина [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 3. — С. 44-52
 3. Дьяченко П.А.Туберкульозний менінгоенцефаліт у хворої, інфікованої вірусом простого герпесу / П.А. Дьяченко, А.Г. Дьяченко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 3. — С. 32-35
 4. Квелапіо М. Рекомендації щодо вимог до вимірювання скоригованого інтервалу QT при моніторингу ЕКГ під час впровадження нових препаратів і короткострокових схем резистентних форм туберкульозу / М. Квелапіо, М. Ідрісова // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 3. — С. 65-74
 5. Клініко-морфологічна характеристика хірургічного лікування мультирезистентного туберкульозу легень за останніх 10 років / О.В. Терешкович [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 3. — С. 7-15
 6. Метод ведення побічних реакцій на хіміотерапію у хворих на мультирезистентний туберкульоз: інформ. лист з проблеми «Фтизіатрія і пульмонологія». — Київ: Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України (Київ), 2018. — 3 с.
 7. Методика застосування скороченого12-місячного режиму антимікобактеріальної терапії на основі лінезоліду серед хворих на мультирезистентний туберкульоз легень: інформ. лист з проблеми «Фтизіатрія і пульмонологія». — Київ: Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України (Київ), 2018. — 3 с.
 8. Морфологічна діагностика туберкульозної інфекції за імуногістохімічним дослідженням: інформ. лист з проблеми «Фтизіатрія і пульмонологія». — Київ: Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України (Київ), 2018. — 3 с.
 9. Паліативна допомога прико-інфекції туберкульоз/ВІЛ / О.С. Шевченко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 3. — С. 75-86
 10. Петренко В.І.Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ / В.І. Петренко, М.Г. Долинська, О.М. Разнатовська // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2018. — № 3. — С. 87-97
 11. Пат. 123065 Украина, МКИ МПК (2017.01) А61В17/00 А61В18/12. Спосіб атопової резекції легені у хворих на обмежені форми хіміорезистентного туберкульозу / І.А. Калабуха [и др.]. — № 201707932; Заявл. 31.07.2017; Опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3, 2018 р. — 4 с
 12. Пат. 123867 Украина, МКИ МПК (2018.01) А61К31/00 А61Р31/06. Спосіб лікування хворих а вперше виявлений резистентний до рифампіцину туберкульоз легень / Н.А. Литвиненко [и др.]. — № 201709644; Заявл. 03.10.2017; Опубл. 12.03.2018, Бюл. № 5, 2018 р. — 8 с.
 13. Пат. 116105 Украина, МКИ МПК А61К39/04 А61К35/74 А61Р31/06. Спосіб запобігання туберкульозу/ І.П. Кордона, М.К. Вілаплана, Е.Е. Марсо. — № 201500279; Заявл. 13.06.2013; Опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3, 2018 р. — 20 с.