НА ДОПОМОГУ ФТИЗІАТРУ

Інформаційний список

Вип.1 2018 р.

 1. Ведення побічних реакцій під час лікування хворих на туберкульоз та ко–інфекцію (туберкульоз/ВІЛ–інфекція/СНІД) / Ю.І. Фещенко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 4. — С. 13-24
 2. Гришило А.П. Медикаментозна алергія у хворих на туберкульоз із супутнім хронічним обструктивним захворюванням легень / А.П. Гришило // Астма та алергія. — 2017. — N4 — С. 21-25
 3. Дужий І.Д. Кістковий туберкульоз — причина інших форм туберкульозу / І.Д. Дужий, Л.А. Бондаренко, В.О. Олещенко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 4. — С. 65-68

 1. Ефективність скороченого 12-місячного режиму антимікобактеріальної терапії хворих на мультирезистентний туберкульоз / Ю.І. Фещенко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 3- С. 5-8
 2. Застосування мініінвазивного торакального доступу в хірургії туберкульозу легень і плеври / М.С. Опанасенко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N3 — С. 39-42
 3. Заходи з поліпшення сатурації крові киснем у хворих на туберкульоз легень / С.І. Корнага [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 4. — С. 38-44
 4. Леснік Е.В. Оцінка ТБ/ВІЛ ко–інфекції відповідно до профілю лікарської стійкості / Е.В. Леснік, Л.Д. Тодоріко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 4. — С. 25-31
 5. Павлова О.В. Рекомендації щодо поліпшення роботи з програмного ведення випадків хіміорезистентного туберкульозу на обласному рівні / О.В. Павлова, К.О. Гамазіна // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 4. — С. 74-78
 6. Петренко В.І. Дослідження активності аденозиндезамінази — новий допоміжний метод діагностики туберкульозу / В.І. Петренко, М.Г. Долинська, А.В. Мамотенко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 4. — С. 7-12
 7. Тодоріко Л.Д. Алельний поліморфізм генів системи детоксикації ксенобіотиків, функціональний стан ядерного хроматину гепетоцитів при туберкульозі легень залежно від варіанту резистентності / Л.Д. Тодоріко, І.О. Сем’янів // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 3- С. 29-33
 8. Туберкульоз: практичні поради для безпеки медиків // Мистецтво лікування. — 2017. — № 8. — С. 26-27
 9. Штибель Г.Д. Клінічна оцінка ефективності застосування глюкозамінілмурамілпентапептиду і похідного метилксантинату в комплексній терапії хворих на мультирезистентний туберкульоз / Г.Д. Штибель // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. — 2017. — № 4. — С. 59-64
 10. Щодо прогнозування захворюваності й смертності від туберкульозу в Україні / В.М. Мельник [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 3- С. 9-13