НА ДОПОМОГУ ФТИЗІАТРУ

фтизіатр

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.5 2017 р.

 1. Актуальні питання щодо хіміорезистентного туберкульозу в Україні / В.М. Мельник [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N2 — С. 51
 2. Амбулаторне лікування хворих на туберкульоз: «за» та «проти» / Ю.І. Фещенко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 5-10
 3. Барбова А.І. Застосування системи ВАСТЕС MGIT 960 для досліджень клінічного матеріалу хворих на туберкульоз легень / А.І. Барбова, Н.М. Алієва // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N2 — С. 44

 1. Визначення критеріїв резистентності M. tuberculosis до препаратів другого і резервного ряду за допомогою рідкого живильного середовища Middlebrook 7H9 в системі BACTEC MGIT 960 / А.І. Барбова [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 1- С. 47-52
 2. Визначення рівня експресії мікобактеріальних антигенів в клітинах гранульом при туберкульомах легень / С.Д. Кузовкова [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N2 — С. 49-50
 3. Визначення рівня експресії мікобактеріальних антигенів у макрофагах легеневої тканини при туберкульомах / Л.М. Загаба [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N2 — С. 46-47
 4. Відеоасистовані операції при туберкульозі легень / М.С. Опанасенко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2- С. 52-53
 5. Дезинфектологическая профилактика туберкулеза / Н.С. Морозова [и др.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 37-41
 6. Досвід застосування скороченого 12-місячного режиму хіміотерапії для хворих на мультирезистентний туберкульоз в Україні / Г.О. Варицька [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N2 — С. 45-46
 7. Досвід застосування скороченого 12-місячного режиму хіміотерапії для хворих на МРТБ з резистентністю до фторхінолонів або аміноглікозидів/поліпептидів в Україні / О.П. Чоботар [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2- С. 55
 8. Дужий І.Д. Поєднання мультирезистентного туберкульозу легень та полісерозиту з розшаруванням аорти / І.Д. Дужий, Г.П. Олещенко, В.О. Олещенко // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N1 — С. 70-72
 9. Ефективність застосування меропенему при лікуванні хворих на туберкульоз із розширеною резистентністю / Н.А. Литвиненко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2- С. 50-51
 10. Можливості комп’ютерної томографії скроневих кісток в діагностиці туберкульозного середнього отиту та оцінці ефективності лікування / В.І. Ігнатьєва [и др.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2- С. 48
 11. Мультирезистентний туберкульоз у медичних працівників / С.В. Зайков [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2. — С. 47
 12. Ніколаєва О.Д. Побічні реакції при лікуванні хворих на мультирезистентний туберкульоз в поєднанні із ВІЛ-інфекцією / О.Д. Ніколаєва // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N2 — С. 52
 13. Резистентність як наслідок виникнення рецидивів туберкульозу легень / М.М. Кужко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2- С. 49
 14. Тодоріко Л.Д. Вплив алельного поліморфізму генів GSTT1 та GSTM1 на ефективність лікування хіміорезистентного туберкульозу / Л.Д. Тодоріко, І.О. Сем’янів // Український пульмонологічний журнал. — 2017. — N 2- С. 53