НА ДОПОМОГУ ФТИЗІАТРУ

туберкульоз

Інформаційно-бібліографічний список

Вип.1 2019 р.

 1. Грек І.І. Вживання алкоголю хворими на вперше діагностований туберкульоз легень та його вплив на перебіг захворювання / І.І. Грек // Сімейна медицина. – 2018. – № 3. – С. 49-52
 2. Екстрене повідомлення: ключові зміни в лікуванні мультирезистентного та рифампіцин–резистентного туберкульозу // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. – № 4. – С. 88-92
 3. Корпусенко І.В. Одномоментна двобічна резекція легень з приводу туберкульозу / І.В. Корпусенко, Ю.Ф. Савенков // Клінічна хірургія. – 2018. – № 1. – С. 45-48

 1. Линник М.І. Результати лікування хворих на моно- й полірезистентний туберкульоз легень та прогнозування рецидивів на основі комп’ютерної денситометрії / М.І. Линник, Г.В. Старічек // Український пульмонологічний журнал. – 2018. – N 2. – С. 15-18
 2. Литвинюк О.П. Особливості перебігу та ефективність лікування туберкульозу у медичних працівників / О.П. Литвинюк, С.В. Зайков, Л.Г. Кулик // Український пульмонологічний журнал. – 2018. – N 2. – С. 11-14
 3. Матвієнко Ю.О. Гіперчутливість до протитуберкульозних препаратів у хворих на туберкульоз легень / Ю.О. Матвієнко, О.Р. Панасюкова // Астма та алергія. – 2018. – N 2. – С. 12-19
 4. Москалюк В.Д. Проблема ВІЛ-асоційованого туберкульозу в Україні / В.Д. Москалюк, Т.Р. Колотило // Інфекційні хвороби. – 2018. – N 2- С. 5-13
 5. Овчаренко Л.С. Динаміка показників загоєння деструктивних змін легеневої тканини у хворих з різною ефективністю лікування мультирезистентного туберкульозу / Л.С. Овчаренко, О.С. Шевченко // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. – № 4. – С. 54-58
 6. Опанасенко М.С. Інтраопераційна профілактика верхівкової залишкової плевральної порожнини при операціях з приводу мультирезистентного туберкульозу легень / М.С. Опанасенко, О.В. Терешкович // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. – № 4. – С. 33-40
 7. Особливості перебігу туберкульозу в дітей, які не щеплені вакциною БЦЖ / О.М. Разнатовська [та ін.] // Запорожский медицинский журнал. 2018. – Том 20 N 4. – С. 593-602
 8. Патоморфоз туберкульозу – реалії сьогодення, хіміорезистентність як ознака прогресування / Ю.І. Фещенко [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2018. – N 2. – С. 6-10
 9. Перші результати впровадження бедаквіліну для хворих на мультирезистентний туберкульоз в Україні: рекомендації для практичних лікарів / Н.А. Литвиненко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. – № 4. – С. 19-26
 10. Петренко В.І. Нові підходи до виявлення і лікування латентної туберкульозної інфекції / В.І. Петренко, М.Г. Долинська // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. – № 4. – С. 5-10
 11. Петренко В.І. Позалегеневий і міліарний туберкульоз у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ / В.І. Петренко, М.Г. Долинська, О.М. Разнатовська // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. – № 4. – С. 77-87
 12. Рогожин А.В. Клінічний перебіг хіміорезистентного туберкульозу легень у динаміці лікування залежно від генотипів M. tuberculosis / А.В. Рогожин // Сімейна медицина. – 2018. – № 3. – С. 116-119
 13. Рогожин А.В. Прогнозирование тяжести лечения химиорезистентного туберкулеза легких в зависимости от генотипов МБТ / А.В. Рогожин // Міжнародний медичний журнал. – 2018. – Том 24 N 2. – С. 79-83
 14. Туберкулезный сакроилеит / Т.Г. Останина [и др.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2018. – N 5. – С. 39-43
 15. Хронічне обструктивне захворювання легень: реалії топової проблеми респіраторної медицини з позицій сьогодення / Л. Д. Тодоріко [и др.] // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. – № 4. – С. 11-18
 16. Швець О.М. Вивчення показників вуглеводного обміну у хворих із уперше діагностованим туберкульозом легень / О.М. Швець, О.С. Шевченко, Є.Б. Радзішевська // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. – 2018. – № 4. – С. 59-65
 17. Яцкевич Н.В. Оценка комплексного использования молекулярно-генетических и ускоренного бактериологического исследований в диагностике рифампицин-устойчивого туберкулеза [Электронный ресурс] / Н.В. Яцкевич, Л.К. Суркова // Военная медицина. – 2018. – № 1. – С. 72-77